Art 7 | Hotărâre 1223/1996

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1223/1996 privind reorganizarea activității de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic național din zootehnie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 7. -

Constituie contravenții la normele privind ameliorarea și reproducția animalelor următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

a) producerea de material seminal congelat, embrioni, ouă de incubație pentru hibrizi comerciali și ouă de viermi de mătase în afara unităților specializate, autorizate în acest scop, sau de la reproducători, pentru folosirea cărora nu s-au emis autorizații de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" sau de către alte structuri abilitate legal;

b) livrarea de material seminal, ouă de incubație pentru hibrizi comerciali și ouă de viermi de mătase, care s-au obținut în alte țări ori în afara unităților specializate din țară, de la reproducători necodificați de Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" sau pentru utilizarea cărora nu s-au emis autorizații legale;

c) nerespectarea normelor și instrucțiunilor tehnice privind efectuarea montei dirijate și asigurarea numărului de reproducători masculi folosiți în stațiuni comunale și puncte sătești de montă naturală;

d) neasigurarea individualizării sau individualizarea care creează dubii asupra identității la animalele cuprinse în controlul oficial al producției și în lucrări de selecție și testare a reproducătorilor, precum și la materialul seminal, embrioni și ouă de incubație;

e) păstrarea materialului seminal în condiții necorespunzătoare, respectiv în conteinere cu autonomie scăzută și cu azot lichid insuficient, sau prin manipularea neigienică a dozelor de material seminal, care determină deprecierea acestora;

f) monta clandestină, constând în folosirea reproducătorilor masculi neautorizați la monta femelelor aparținând altor proprietari;

g) înscrierea, din culpă, în evidențele zootehnice și în certificatele privind calitatea materialului de reproducție a unor date eronate privind originea, vârsta, performanțele productive și indicii de calitate ai materialului seminal brut, diluat, refrigerat sau congelat;

h) nerespectarea planului de împerecheri nominalizate pentru producerea dirijată de reproducători cu valoare genetică ridicată;

i) nerespectarea graficului de control oficial al calității zootehnice a producțiilor animale sau neasigurarea condițiilor corespunzătoare efectuării acestor controale tehnice;

j) achiziționarea din fonduri publice, fără licitație, a materialului seminal congelat, a cărui valoare financiară pe un an calendaristic depășește cuantumul stabilit de legislația în vigoare pentru achiziționarea prin licitații;

k) stabilirea de piețe pe criterii teritoriale, pentru comercializarea materialului seminal congelat, prin nerespectarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1223/1996 privind reorganizarea activității de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic național din zootehnie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1223/1996:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
;
se încarcă...