Art 2 | Hotărâre 1223/1996

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1223/1996 privind reorganizarea activității de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic național din zootehnie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 2. -

Atribuțiile Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" sunt următoarele:

a) elaborează pe baze științifice și manageriale moderne programe strategice sectoriale și metodologice de ameliorare și reproducție, inclusiv programe tehnice naționale pentru extinderea și efectuarea controlului oficial al producțiilor și al biotehnologiilor de reproducție la toate speciile animalelor de fermă, pentru testarea reproducătorilor după performanțe proprii și după descendenți, în conformitate cu instrucțiunile Comitetutului internațional de înregistrare a performanțelor zootehnice și ale comisiilor sale, urmărind totodată implementarea acestor programe strategice din zootehnie, în sprijinul crescătorilor de animale și al dezvoltării fermelor zootehnice de elită;

b) efectuează, pe baze științifice și tehnice avansate, controlul zootehnic al producțiilor de origine animală, asigură controlul complex de laborator al calității și salubrității materialului seminal, în special prin metode microscopice moderne, precum și efectuarea testelor de paternitate și de profilaxie genetică la bovine, ovine, porcine și cabaline, inclusiv prin metode și tehnici citogenetice performante, în colaborare științifică, tehnică și economică cu institute și laboratoare consacrate, fiind abilitată guvernamental să emită buletine oficiale de analiză și de expertiză, care au și valoare juridică; Modificări (1)

c) elaborează norme metodologice și efectuează inspecția de stat și controlul tehnic al activităților din domeniul ameliorării și reproducției, inclusiv al prevenirii tulburărilor de reproducție, al controlului complex al calității diluanților pentru materialul seminal congelat utilizat în biotehnologia însămânțărilor artificiale, al mediilor de cultură utilizate în biotehnologia transferului de embrioni și al substanțelor biostimulatoare ale funcției de reproducție, în scopul progresului tehnic, al protecției și dezvoltării patrimoniului genetic din zootehnie, în sprijinul direct al crescătorilor de animale și al dezvoltării zootehniei românești;

d) coordonează științific și îndrumă tehnic organizarea și desfășurarea activității de informatizare și computerizare a rețelei naționale de ameliorare și reproducție în zootehnie, prin relații de parteneriat în bioinformatică aplicată, inclusiv organizarea și desfășurarea perfecționării pregătirii profesionale prin cursuri postuniversitare, specializări, manifestări tehnico-științifice naționale de profil cu participare internațională, precum și alte forme de instruire și documentare de specialitate, cu asigurarea condițiilor de înscriere la doctorat și de finalizare a acestuia pentru specialiștii din rețeaua națională de reproducție și selecție, care să determine o competență profesională reală;

e) supraveghează tehnic desfășurarea licitațiilor pentru achiziționarea materialului biologic din zootehnie, inclusiv pentru achiziționarea din fonduri publice a materialului seminal congelat, în colaborare cu oficiile județene de reproducție și selecție a animalelor și cu asociațiile crescătorilor de animale, înființate pe specii și rase, la nivel național și în profil teritorial, în condițiile specifice economiei de piață;

f) redactează, cu personalul propriu sau prin colaborări, și editează periodic buletine informative, studii de sinteză, cataloage de profil, monografii de specialitate, norme tehnice și metodologice, precum și alte materiale de documentare tehnică, de consultanță și de extensie pentru rețeaua națională de ameliorare și reproducție din zootehnie, în conformitate cu legislația în vigoare și cu fondurile bugetare alocate;

g) îndeplinește orice alte atribuții ce rezultă din prezenta hotărâre și din reglementările legale în vigoare, pentru a sprijini eficient și permanent o reală competență și concurență în zootehnia românească, pentru dezvoltarea economico-socială și asigurarea permanentă a securității alimentare a populației țării noastre.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1223/1996 privind reorganizarea activității de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic național din zootehnie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1223/1996:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
;
se încarcă...