Parlamentul României

Legea nr. 88/2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 02 mai 2017.

În vigoare de la 05 mai 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 18 din 24 august 2016 privind amenajarea spațiului maritim, adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 2 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 29 august 2016, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritățile competente utilizează documente oficiale și instrumente relevante, inclusiv pe cele deja disponibile în cadrul politicii maritime integrate sau Infrastructura națională pentru informații spațiale în România, constituită în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, republicată."

2. La articolul 13 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

"

n) Rezervația Biosferei «Delta Dunării»."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 28 aprilie 2017.

Nr. 88.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...