Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 02 mai 2017.

În vigoare de la 02 mai 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere statutul juridic al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM, respectiv de autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control parlamentar,

luând în considerare necesitatea revizuirii modalității de desemnare a conducerii ANCOM în scopul corelării cu statutul juridic al instituției, respectiv numirea președintelui și a vicepreședinților, pe baza propunerii Guvernului, de către cele două camere ale Parlamentului reunite în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți,

reținându-se faptul că această modalitate de desemnare a conducerii ANCOM conferă garanțiile necesare de independență, coerență și stabilitate pentru îndeplinirea obiectivelor acestei instituții,

ținând cont de faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera efecte negative, concretizate în disfuncționalități ale activității ANCOM,

în considerarea faptului că acestea constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. -

Articolul 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: Modificări (1)

1. Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

Art. 11. -

(1) Conducerea ANCOM este asigurată de un președinte și 2 vicepreședinți, numiți pe baza propunerii Guvernului de către cele două camere ale Parlamentului, reunite în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți."

2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: Modificări (1)

"

(11) Propunerile nominalizează candidații pentru funcțiile prevăzute la alin. (1) și se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în termen de 30 zile de la data vacantării funcțiilor."

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Mihai Busuioc
p. Ministrul afacerilor externe,
Monica-Dorina Gheorghiță,
secretar de stat
p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Bogdan Mănoiu,
secretar de stat

București, 27 aprilie 2017.

Nr. 33.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...