Ministerul Mediului

Ordinul nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 25 aprilie 2017.

În vigoare de la 25 aprilie 2017 până la 02 martie 2020, fiind înlocuit prin Ordin 324/2020;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 640/CAB/2017 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. s) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Contractele pentru finanțare nerambursabilă aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se definitivează în baza Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 954/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, cu modificările ulterioare.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 954/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 25 mai 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Grațiela-Leocadia Gavrilescu

București, 24 aprilie 2017.

Nr. 661.

ANEXĂ

GHID DE FINANȚARE
a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019
Modificări (5)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...