Administrația Națională a Penitenciarelor - ANP

Decizia nr. 602/2017 pentru modificarea și completarea Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere art. 11 alin. (4) și art. 14 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare,

directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. I. -

Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 și 912 bis din 14 noiembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Unitatea Organe judiciare deservite Categorii de persoane custodiate (în funcție de sex, vârstă, situație juridică, regim de executare, domiciliu) Categorii de persoane primite temporar sau aflate în tranzit pentru prezentarea la termene sau organele judiciare deservite
Sex masculin Sex feminin
până la 18 ani (minori) între 18 și 21 ani (tineri) peste 21 ani (majori) până la 18 ani (minore) între 18 și 21 ani (tinere) peste 21 ani (majore)
"2 Penitenciarul
ARAD
Județul
Arad
- sancționați cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Arad, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Timiș, Caraș-Severin, Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Sibiu, Hunedoara și Alba. - arestați preventiv la dispoziția organelor judiciare din județul Arad;
- sancționați cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Arad, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Timiș, Caraș-Severin, Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Sibiu, Hunedoara și Alba.
- arestați preventiv la dispoziția organelor judiciare din județul Arad;
 - condamnați din regimurile de maximă siguranță și închis cu domiciliile în județele: Arad, Timiș și Caraș-Severin;
 - condamnați din regimul deschis pentru folosirea la muncă;
 - sancționați cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Arad, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Timiș, Caraș-Severin, Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Sibiu, Hunedoara și Alba.
- sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Arad, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Timiș, Caraș-Severin, Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Sibiu, Hunedoara și Alba. - arestate preventiv și condamnate la dispoziția organelor judiciare din județele: Arad, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Timiș și Caraș-Severin;
- condamnate cu domiciliile în județele: Arad, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Timiș și Caraș-Severin;
- sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Arad, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Timiș, Caraș-Severin, Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Sibiu, Hunedoara și Alba.
- arestate preventiv și condamnate la dispoziția organelor judiciare din județele: Arad, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Timiș și Caraș-Severin;
- condamnate cu domiciliile în județele: Arad, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Timiș și Caraș-Severin;
- sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Arad, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Timiș, Caraș-Severin, Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Sibiu, Hunedoara și Alba.
- minori, de sex masculin, arestați preventiv citați de organele judiciare din județul Arad;
- sancționați cu măsuri educative, de sex masculin, citați de organele judiciare din județul Arad;
- minore arestate preventiv citate de organele judiciare din județele: Arad, Timiș și Caraș-Severin;
- sancționate cu măsuri educative citate de organele judiciare din județele: Arad, Timiș și Caraș-Severin;
- tineri și majori, de sex masculin, condamnați din regimurile deschis și semideschis, citați de organele judiciare din județul Arad."

2. La anexa nr. 1, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Unitatea Organe judiciare deservite Categorii de persoane custodiate (în funcție de sex, vârstă, situație juridică, regim de executare, domiciliu) Categorii de persoane primite temporar sau aflate în tranzit pentru prezentarea la termene sau organele judiciare deservite
Sex masculin Sex feminin
până la 18 ani (minori) între 18 și 21 ani (tineri) peste 21 ani (majori) până la 18 ani (minore) între 18 și 21 ani (tinere) peste 21 ani (majore)
"3 Penitenciarul
BACĂU
Județele:
Bacău
și Neamț
- sancționați cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Botoșani, Suceava, Bacău, Neamț, Iași, Vaslui, Vrancea, Buzău, Galați, Brăila, Constanța, Tulcea, Ialomița și Călărași. - arestați preventiv la dispoziția organelor judiciare din județele: Bacău și Neamț;
- condamnați din toate regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, cu domiciliile în județele: Bacău, Vaslui, Iași, Neamț, Suceava, Botoșani, Vrancea, Buzău, Galați, Brăila;
- sancționați cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Botoșani, Suceava, Bacău, Neamț, Iași, Vaslui, Vrancea, Buzău, Galați, Brăila, Constanța, Tulcea, Ialomița și Călărași.
- arestați preventiv la dispoziția organelor judiciare din județele: Bacău și Neamț;
- condamnați din regimul deschis pentru folosirea la muncă;
- sancționați cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Botoșani, Suceava, Bacău, Neamț, Iași, Vaslui, Vrancea, Buzău, Galați, Brăila, Constanța, Tulcea, Ialomița și Călărași.
- sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Botoșani, Suceava, Iași, Vaslui, Vrancea, Buzău, Galați, Brăila, Bacău, Neamț, Constanța și Tulcea. - arestate preventiv cu afaceri pe rolul organelor judiciare din județele Botoșani, Suceava, Iași, Vaslui, Vrancea, Buzău, Galați, Brăila, Bacău și Neamț;
- condamnate din toate regimurile de executare cu domiciliile în județele: Botoșani, Suceava, Iași, Vaslui, Vrancea Buzău, Galați, Brăila, Bacău, Neamț, Constanța și Tulcea;
- sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Botoșani, Suceava, Iași, Vaslui, Vrancea, Buzău, Galați, Brăila, Bacău, Neamț, Constanța și Tulcea.
- arestate preventiv cu afaceri pe rolul organelor judiciare din județele: Botoșani, Suceava, Iași, Vaslui, Vrancea, Buzău, Galați, Brăila, Bacău și Neamț;
- condamnate din toate regimurile de executare cu domiciliile în județele: Botoșani, Suceava, Iași, Vaslui, Vrancea, Buzău, Galați, Brăila, Bacău și Neamț;
- sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Botoșani, Suceava, Iași, Vaslui, Vrancea, Buzău, Galați, Brăila, Bacău, Neamț, Constanța și Tulcea.
- minori, de sex masculin și feminin, arestați preventiv citați de organele judiciare din județele: Bacău și Neamț;
- sancționați cu măsuri educative, de sex masculin și feminin, citați de organele judiciare din județele Bacău și Neamț;
- condamnați bărbați majori din toate regimurile de executare citați de organele judiciare din județele: Bacău și Neamț;
- femei (toate categoriile) citate de organele judiciare din județul Vaslui."

3. La anexa nr. 1, punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Unitatea Organe judiciare deservite Categorii de persoane custodiate (în funcție de sex, vârstă, situație juridică, regim de executare, domiciliu) Categorii de persoane primite temporar sau aflate în tranzit pentru prezentarea la termene sau organele judiciare deservite
Sex masculin Sex feminin
până la 18 ani (minori) între 18 și 21 ani (tineri) peste 21 ani (majori) până la 18 ani (minore) între 18 și 21 ani (tinere) peste 21 ani (majore)
"10 Penitenciarul BUCUREȘTI - RAHOVA Județul Ilfov și municipiul București - arestați preventiv la dispoziția organelor judiciare din județul Ilfov și municipiul București. - arestați preventiv la dispoziția organelor judiciare din județul Ilfov și municipiul București;
- condamnați din regimul închis la dispoziția organelor judiciare din județul Ilfov și municipiul București;
- condamnați din regimul deschis.
- - - - minori, de sex masculin, arestați preventiv citați de organele judiciare din județul Ilfov și municipiul București;
- sancționați cu măsuri educative, de sex masculin, citați de organele judiciare din județul Ilfov și municipiul București;
- tineri condamnați citați de organele judiciare din județul Ilfov și municipiul București;
- condamnați majori, de sex masculin, din regimul de maximă siguranță, citați de organele judiciare din județul Ilfov și municipiul București."

4. La anexa nr. 1, punctul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Unitatea Organe judiciare deservite Categorii de persoane custodiate (în funcție de sex, vârstă, situație juridică, regim de executare, domiciliu) Categorii de persoane primite temporar sau aflate în tranzit pentru prezentarea la termene sau organele judiciare deservite
Sex masculin Sex feminin
până la 18 ani
(minori)
între 18
și 21 ani
(tineri)
peste 21 ani
(majori)
până la 18 ani
(minore)
între 18
și 21 ani
(tinere)
peste 21 ani
(majore)
"12 Penitenciarul
COLIBAȘI
Județele:
Argeș și
Vâlcea.
- sancționați cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt, Giurgiu, Teleorman, Argeș, Vâlcea, Dâmbovița, Prahova, Brașov, Harghita și Covasna, Ilfov și municipiul București. - arestați preventiv la dispoziția organelor judiciare din județele: Argeș și Vâlcea;
- sancționați cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt, Giurgiu, Teleorman, Argeș, Vâlcea, Dâmbovița, Prahova, Brașov, Harghita și Covasna, Ilfov și municipiul București.
- arestați preventiv la dispoziția organelor judiciare din județele Argeș și Vâlcea;
- condamnați din regimul închis și maximă siguranță cu domiciliile în județele: Argeș și Vâlcea;
- condamnați din regimul deschis pentru folosirea la muncă;
- sancționați cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt, Giurgiu, Teleorman, Argeș, Vâlcea, Dâmbovița, Prahova, Brașov, Harghita și Covasna, Ilfov și municipiul București.
- - arestate preventiv la dispoziția organelor judiciare din județele: Argeș și Vâlcea. - arestate preventiv la dispoziția organelor judiciare din județele: Argeș și Vâlcea. - minori de sex masculin, arestați preventiv, citați de organele judiciare din județele: Argeș și Vâlcea;
- sancționați cu măsuri educative, de sex masculin, citați de organele judiciare din județele: Argeș și Vâlcea;
- tineri condamnați, de sex masculin, citați de organele judiciare din județele: Argeș și Vâlcea;
- condamnați majori, de sex masculin, din regimurile semideschis și deschis, citați de organele judiciare din județele: Argeș și Vâlcea;
- femei (toate categoriile) citate de organele judiciare din județele: Argeș și Vâlcea."

5. La anexa nr. 1, punctul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Unitatea Organe judiciare deservite Categorii de persoane custodiate (în funcție de sex, vârstă, situație juridică, regim de executare, domiciliu) Categorii de persoane primite temporar sau aflate în tranzit pentru prezentarea la termene sau organele judiciare deservite
Sex masculin Sex feminin
până la 18 ani
(minori)
între 18
și 21 ani
(tineri)
peste 21 ani
(majori)
până la 18 ani
(minore)
între 18
și 21 ani
(tinere)
peste 21 ani
(majore)
"23 Penitenciarul
ORADEA
Județele: Bihor, Sălaj și Satu Mare - arestați preventiv la dispoziția organelor judiciare din județele Bihor, Sălaj și Satu Mare. - arestați preventiv la dispoziția organelor judiciare din județele Bihor, Sălaj și Satu Mare;
- condamnați din regimul închis și maximă siguranță cu domiciliile în județele Bihor, Sălaj și Satu Mare;
- condamnați din regimul deschis pentru folosirea la muncă.
- minori de sex masculin, arestați preventiv citați de organele judiciare din județele Bihor și Sălaj;
- sancționați cu măsuri educative, de sex masculin, citați de organele judiciare din județele Bihor și Sălaj;
- tineri condamnați, de sex masculin, citați de organele judiciare din județele Bihor și Sălaj;
- condamnați majori, de sex masculin, din regimurile deschis și semideschis, citați de organele judiciare din județele Bihor și Sălaj;
- femei (toate categoriile) citate de organele judiciare din județele Bihor, Sălaj și Satu Mare."

6. La anexa nr. 1, punctul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Unitatea Organe judiciare deservite Categorii de persoane custodiate (în funcție de sex, vârstă, situație juridică, regim de executare, domiciliu) Categorii de persoane primite temporar sau aflate în tranzit pentru prezentarea la termene sau organele judiciare deservite
Sex masculin Sex feminin
până la 18 ani
(minori)
între 18
și 21 ani
(tineri)
peste 21 ani
(majori)
până la 18 ani
(minore)
între 18
și 21 ani
(tinere)
peste 21 ani
(majore)
"30 Penitenciarul
TÂRGȘOR
Județele Prahova, Dâmbovița, București, Ilfov, Brașov și Covasna - - - condamnați din regimul deschis folosiți la muncă. - sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt, Argeș, Vâlcea, Brașov, Harghita, Covasna, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Ialomița, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, municipiul București. - arestate preventiv la dispoziția organelor judiciare din județele Prahova, Dâmbovița, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Brașov, Covasna și municipiul București;
- condamnate cu domiciliul în județele Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți, Argeș, Vâlcea, Prahova, Dâmbovița, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Brașov, Călărași, Ialomița, Covasna și municipiul București;
- persoane care au în îngrijire copii în vârstă de până la un an;
- sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt, Argeș, Vâlcea, Brașov, Harghita, Covasna, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Ialomița, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, municipiul București.
- arestate preventiv la dispoziția organelor judiciare din județele: Prahova, Dâmbovița, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Brașov, Covasna și municipiul București;
- condamnate cu domiciliul în județele Prahova, Dâmbovița, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Brașov, Constanța, Călărași, Ialomița, Tulcea, Covasna și municipiul București;
- persoane care au în îngrijire copii în vârstă de până la un an;
- sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt, Argeș, Vâlcea, Brașov, Harghita, Covasna, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Ialomița, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, municipiul București.
- minore arestate preventiv și sancționate cu măsuri educative, de sex feminin (minore, tinere, majore), citate de organele judiciare din județele Prahova, Dâmbovița, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Brașov, Covasna și municipiul București."

7. La anexa nr. 1, punctul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Unitatea Organe judiciare deservite Categorii de persoane custodiate (în funcție de sex, vârstă, situație juridică, regim de executare, domiciliu) Categorii de persoane primite temporar sau aflate în tranzit pentru prezentarea la termene sau organele judiciare deservite
Sex masculin Sex feminin
până la 18 ani
(minori)
între 18
și 21 ani
(tineri)
peste 21 ani
(majori)
până la 18 ani
(minore)
între 18
și 21 ani
(tinere)
peste 21 ani
(majore)
"35 Penitenciarul
VASLUI
Județul
Vaslui
- - arestați preventiv la dispoziția organelor judiciare din județul Vaslui. - arestați preventiv la dispoziția organelor judiciare din județul Vaslui;
- condamnați din regimul semideschis cu domiciliile în județele Vaslui, Bacău și Neamț;
- condamnați din regimul deschis folosiți la muncă.
- - - - minori de sex masculin, arestați preventiv, citați de organele judiciare din județul Vaslui;
- sancționați cu măsuri educative, de sex masculin, citați de organele judiciare din județul Vaslui;
- condamnați tineri, de sex masculin, citați de organele judiciare din județul Vaslui;
- condamnați majori, de sex masculin, din regimurile deschis, închis și maximă siguranță citați de organele judiciare din județul Vaslui."

8. La anexa nr. 2 la punctul 10, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

"

g) 1 secție cu regim deschis, pentru persoane condamnate (majore) de sex masculin."

9. La anexa nr. 2 la punctul 30, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

"

h) 1 secție pentru persoane private de libertate vulnerabile din punct de vedere medical și social".

10. La anexa nr. 3, punctele 1, 2, 4, 5, 6, 18, 23, 27, 31 și 33 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Unitatea Organul de poliție care depune Categorii de persoane private de libertate primite Categorii de persoane private de libertate cazate pe secția de carantină - observare Categorii de persoane private de libertate care se transferă imediat după primire și locul de deținere unde acestea sunt transferate
"1. Penitenciarul
AIUD
Inspectoratul de Poliție Județean Alba, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu - toate categoriile, cu excepția minorilor arestați preventiv și a persoanelor sancționate cu măsuri educative. - arestați preventiv și condamnați, majori de sex masculin;
- arestați preventiv, tineri de sex masculin;
- condamnați la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex masculin.
- femei arestate preventiv și condamnate, la Penitenciarul Gherla;
- tineri condamnați la pedepse de până la 3 ani, inclusiv, la Penitenciarul Bistrița;
- persoane de sex masculin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarul Arad;
- persoane de sex feminin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarul Arad.
2. Penitenciarul
ARAD
Inspectoratul de Poliție Județean Arad Inspectoratul de Poliție Județean Timișoara și Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin - toate categoriile, cu excepția minorilor arestați preventiv și a persoanelor sancționate cu măsuri educative;
- femei tinere și majore, arestate preventiv și condamnate;
- femei sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar.
- arestați preventiv și condamnați majori, de sex masculin;
- arestați preventiv, tineri de sex masculin;
- femei tinere și majore, arestate preventiv și condamnate;
- condamnați la pedepse de până la 3 ani, inclusiv, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin;
- condamnați la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Craiova;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Penitenciarul
BAIA MARE
Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș - toate categoriile, cu excepția femeilor, a minorilor arestați preventiv și a persoanelor sancționate cu măsuri educative; - condamnați la pedepse de până la 3 ani, inclusiv, majori de sex masculin. - arestați preventiv și condamnați la pedepse de peste 3 ani, majori de sex masculin, la Penitenciarul Gherla;
- arestați preventiv tineri de sex masculin, la Penitenciarul Gherla;
- condamnați la pedepse de până la 3 ani, inclusiv, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Bistrița;
- condamnați la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Aiud;
- persoane de sex masculin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarul Arad;
- persoane de sex feminin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarul Arad.
5. Penitenciarul
BÂRCEA MARE
Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara - toate categoriile, cu excepția minorilor arestați preventiv și a persoanelor sancționate cu măsuri educative; - condamnați la pedepse de până la 3 ani, inclusiv, majori de sex masculin. - condamnați la pedepse de până la 3 ani, inclusiv, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Bistrița;
- condamnați la pedepse de peste 3 ani și arestați preventiv, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Aiud;
- condamnați la pedepse de peste 3 ani și arestați preventiv, majori de sex masculin, la Penitenciarul Aiud;
- femei arestate preventiv și condamnate, la Penitenciarul Gherla;
- persoane de sex masculin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarul Arad;
- persoane de sex feminin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarul Arad.
6. Penitenciarul
BISTRIȚA
Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud - toate categoriile, cu excepția femeilor, a minorilor arestați preventiv și a persoanelor sancționate cu măsuri educative. - condamnați la pedepse de până la 3 ani, inclusiv, majori de sex masculin;
- condamnați la pedepse de până la 3 ani, inclusiv, tineri de sex masculin.
- arestați preventiv și condamnați la pedepse de peste 3 ani, majori de sex masculin, la Penitenciarul Gherla;
- arestați preventiv, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Gherla;
- condamnați la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Aiud;
- persoane de sex masculin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarul Arad;
- persoane de sex feminin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarul Arad.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Penitenciarul
GHERLA
Inspectoratul de Poliție Județean Cluj Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud - toate categoriile, cu excepția minorilor arestați preventiv și a persoanelor sancționate cu măsuri educative;
- femei tinere și majore, arestate preventiv și condamnate;
- femei sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar.
- arestați preventiv și condamnați, majori de sex masculin;
- arestați preventiv, tineri de sex masculin;
- femei arestate preventiv și condamnate;
- condamnați la pedepse de până la 3 ani, inclusiv, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Bistrița;
- condamnați la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Aiud;
- persoane de sex masculin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarul Arad;
- persoane de sex feminin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarul Arad.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Penitenciarul
ORADEA
Inspectoratul de Poliție Județean Bihor - toate categoriile, cu excepția minorilor arestați preventiv și a persoanelor sancționate cu măsuri educative. - arestați preventiv și condamnați, majori de sex masculin;
- arestați preventiv, tineri de sex masculin;
- persoane de sex masculin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar.
- condamnați la pedepse de până la 3 ani, inclusiv, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Bistrița;
- condamnați la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Aiud;
- femei arestate preventiv și condamnate, la Penitenciarul Arad;
- persoane de sex masculin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarul Arad;
- persoane de sex feminin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarul Arad.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. Penitenciarul
SATU MARE
Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare și Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj - toate categoriile, cu excepția minorilor arestați preventiv și a persoanelor sancționate cu măsuri educative. - condamnați la pedepse de până la 3 ani, inclusiv, majori de sex masculin. - arestați preventiv și condamnați la pedepse de peste 3 ani, majori de sex masculin, la Penitenciarul Oradea;
- arestați preventiv, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Oradea;
- condamnați la pedepse de până la 3 ani, inclusiv, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Bistrița;
- condamnați la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Aiud;
- femei arestate preventiv și condamnate, la Penitenciarul Arad;
- persoane de sex masculin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarul Arad;
- persoane de sex feminin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarul Arad.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. Penitenciarul
TÂRGU MUREȘ
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș - toate categoriile, cu excepția minorilor arestați preventiv și a persoanelor sancționate cu măsuri educative - arestați preventiv și condamnați la pedepse de până la 3 ani, inclusiv, majori de sex masculin;
- arestați preventiv, tineri de sex masculin.
- condamnați la pedepse de peste 3 ani, majori de sex masculin, la Penitenciarul Aiud;
- condamnați la pedepse de până la 3 ani, inclusiv, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Bistrița;
- condamnați la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Aiud;
- femei arestate preventiv și condamnate, la Penitenciarul Gherla;
- persoane de sex masculin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarul Arad;
- persoane de sex feminin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarul Arad.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33. Penitenciarul
TIMIȘOARA
Inspectoratul de Poliție Județean Timiș și Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin - toate categoriile, cu excepția femeilor, a minorilor arestați preventiv și a persoanelor sancționate cu măsuri educative. - arestați preventiv și condamnați, majori de sex masculin;
- arestați preventiv, tineri de sex masculin.
- condamnați la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Craiova;
- condamnați la pedepse de până la 3 ani, inclusiv, tineri de sex masculin, la Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin;
- persoane de sex masculin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarul Arad;
- persoane de sex feminin, sancționate cu măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarul Arad."

11. La anexa nr. 5, punctele 1 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Locul de deținere Arondarea în funcție de sex și județul de domiciliu
"1. Penitenciarul ARAD Persoane private de libertate de sex masculin și feminin, față de care s-a dispus aplicarea unei măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Arad, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Timiș, Caraș-Severin, Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Sibiu, Hunedoara și Alba.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Penitenciarul TÂRGȘOR Persoane private de libertate de sex feminin, față de care s-a dispus aplicarea unei măsuri educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt, Argeș, Vâlcea, Brașov, Harghita, Covasna, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Ialomița, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, municipiul București."

Art. II. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,
Marius Vulpe

București, 4 aprilie 2017.

Nr. 602.

;
se încarcă...