Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 408/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 8 și 10 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, republicată,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 15 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Dragoș Virgil Titea,
secretar de stat

București, 10 aprilie 2017.

Nr. 408.

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 982/2011)

LISTA
cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj

Nr. crt. Denumire punct/loc de operare Operator portuar Limite punct/loc de operare Suprafață teritorii Vecinătăți
(după caz, pe scurt)
Limite radă portuară Limite zonă de ancoraj Căpitănia zonală în a cărei jurisdicție se află Observații
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Siloz Drobeta- Turnu Severin, județul Mehedinți S.C. Cargill Agricultura - S.R.L. km 933 + 172 km 933 + 372 Dunăre, mal stâng 22.851,15 mp N - S.C. Forsev - S.A.
S - fluviul Dunărea
E - S.C. Trans Europa - S.A. și municipiul Drobeta-Turnu Severin
V - S.C. Euroboiler - S.R.L.
- km 929 - km 930 km 931 + 700 - km 932 + 700 Dunăre, mal stâng Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin Loc de operare deschis accesului public
2. Port șantier Gura Văii, Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți S.C. Hidroconstrucția S.A. - București, Sucursala Porțile de Fier km 939 + 970 km 939 + 877 Dunăre, mal stâng 6.503 mp N - teren proprietate Stație
S.C. Hidroconstrucția - S.A. (P22, T10)
S - fluviul Dunărea
E - S.C. Unicom Holding -
S.A. - terminal petrolier
V - S.C. Romcim Târgu Jiu - S.A.
- km 929 - km 930 km 931 + 700 - km 932 + 700 Dunăre, mal stâng Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin Loc de operare deschis accesului public
3. Terminal petrolier Gura Văii, Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți S.C. Unicom Holding - S.A. km 939 + 780 km 939 + 680 Dunăre, mal stâng 16.900 mp N - District drumuri naționale,
S.C. Mecanoenergetica - S.A., DN 6 și Stancu Șt. Rachitan
S - fluviul Dunărea
E - Stancu Șt. Rachitan
V - S.C. Hidroconstrucția - S.A., District Drumuri Naționale, S.C. Mecanoenergetic - S.A.
- km 929 - km 930 km 931 + 700 - km 932 + 700 Dunăre, mal stâng Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin Loc de operare deschis accesului public
4. Punct turistic Coral - Mila 35, județul Tulcea S.C. Europolis - S.A. Mm 35, Dunăre, mal stâng 8.250 mp N - S.C. Coral - S.R.L. Tulcea
S - fluviul Dunărea
E - S.C. Coral - S.R.L. Tulcea
V - S.C. Coral - S.R.L. Tulcea
- Mm 43 ľ - Mm 35+1600 Dunăre, mal drept Mm 36+500 - Mm 37 Dunăre, mal drept Mm 40 ˝ - Mm 41˝ Dunăre, mal drept Căpitănia Zonală Tulcea Loc de operare deschis accesului public
5. Punct turistic Fetești - km 41 S.C. Karpaten Turism - SRL km 41, Dunăre, mal stâng 4.000 mp N - Popescu Marian S - Popescu Marian E - fluviul Dunărea V - Popescu Marian - km 39 + 500 - km 40 + 200 brațul Borcea, Dunăre, mal stâng Căpitănia Zonală Galați Loc de operare deschis accesului public
6. Punct de acostare Fetești - Saligny S.C. Danube Cruises Romania - S.R.L. km 42 + 600 - km 42 + 800 brațul Borcea, Dunăre, mal stâng 3.380 mp N - poliția de frontieră
S - domeniul privat UAT Fetești E - fluviul Dunărea
V - drum exploatare 1094
- km 39 + 500 - km 40 + 200 brațul Borcea, Dunăre, mal stâng Căpitănia Zonală Galați Loc de operare deschis accesului public
7 Port de ambarcațiuni Magic Point Marina Limanu (Life Harbour) S.C. Black Sea Magic - S.R.L. - 28,276 mp Lacul Mangalia și teren proprietate privată aflat în administrarea Consiliului Local Limanu - - Căpitănia Zonală Constanța Loc de operare deschis accesului public - acostare ambarcațiuni de agrement la debarcader
;
se încarcă...