Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 407/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparține domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 8 și 10 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, republicată,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparține domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 11 iunie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Dragoș Virgil Titea,
secretar de stat

București, 10 aprilie 2017.

Nr. 407.

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 536/2012)

LISTA
cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparține domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj

Nr. crt. Denumirea punctului/locului de operare Operatorul portuar Limitele punctului/locului de operare Suprafața teritoriilor Vecinătăți
(după caz, pe scurt)
Limitele radei portuare Limitele zonei de ancoraj Căpitănia zonală în a cărei jurisdicție se află Observații
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Pasarela MAMAIA Primăria Municipiului Constanța - 1.250 mp - zona Hotel Victoria, stațiunea Mamaia
- digul sparge-val
- - Căpitănia Zonală Constanța Loc de operare-acostare ambarcațiuni de agrement - fără zonă de radă, acostare la debarcader
2. Siloz de cereale AGRICOST Societatea Comercială AGRICOST - S.R.L. Iași - punct de lucru Brăila km 173 + 100 km 173 + 300 Dunăre, mal drept 7.470 mp - zona de trecere bac IMB
- comuna Marasu, județul Brăila
- km 165 - km 168 Dunăre, malul drept
- pentru nave maritime și de navigație interioară km 175 - km 175 + 500 km 181 + 600 - km 183 Dunăre, malul drept
- pentru nave de navigație interioară
Căpitănia Zonală Galați 1. Loc de operare-acostare nave maritime și nave de navigație interioară la ponton
2. Descărcarea cerealelor din barjă se poate realiza cu macara plutitoare cu graifăr.
3. Activitatea operatorului se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului portuar al C.N. "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați.
3. Port de agrement POJEJENA Societatea Comercială Eoliana Caraș - S.R.L. km 1054 + 790 km 1054 + 950 12.000 mp Fluviul Dunărea și terenuri proprietate publică, aflate în administrarea Consiliului Local Pojejena, județul Caraș-Severin - km 1049 + 600 - km 1050 + 900 Dunăre, mal stâng Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin Loc de operare-acostare ambarcațiuni de agrement
4. Plandiște km 1045+300 S.C. Petrobanat Trade - S.R.L. Moldova Nouă, județul Caraș-Severin km 1045 + 300 Dunăre, mal stâng 10.000 mp Fluviul Dunărea și teren proprietate publică aflat în administrarea Consiliului Local Moldova Nouă, județul Caraș- Severin - km 1047 - km 1049 + 100 Dunăre, mal stâng Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin Loc de operare - încărcare/descărcare/ depozitare produse de balastieră și piatră
;
se încarcă...