Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

Metodologia privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret, din 04.04.2017

În vigoare de la 14 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) centru de Tineret (CT) - proiect în cadrul Programului de centre de tineret care implică dezvoltarea unui set de activități/servicii specifice pentru tineri, în funcție de nevoile și interesele identificate ale tinerilor, într-o locație determinată, cu caracter permanent, asigurate preponderent de consilieri, lucrători și lideri de tineret, precum și de alte persoane;

b) program în domeniul tineretului: set de proiecte de tineret, denumite în continuare proiecte, în realizarea obiectivelor Strategiei Naționale în domeniul Politicii de Tineret și a Programului de Guvernare 2017 - 2020;

c) proiect de tineret: activități de și pentru tineri în implementarea programelor în domeniul tineretului;

d) activități de tineret: activități în beneficiul tinerilor, comunității, societății în general, de care beneficiază în proporție de 100% tineri;

e) activități pentru tineret: activități în beneficiul tinerilor în care nu sunt implicați în principal tineri;

f) activitate de tineret proprie: activitate care respectă prevederile lit. c) și este realizată de Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret - DJST, respectiv a Municipiului București - DSTMB sau în parteneriat cu o altă/alte/persoană juridică/persoane juridice;

g) parteneriat: relație de cooperare/colaborare între persoane fizice și/sau juridice, statuată prin convenție/protocol în care se precizează responsabilitățile fiecărui partener în realizarea activității.

CAPITOLUL II
Cadrul legal

Art. 2. -

Cadrul legal pentru finanțarea Programului de centre de tineret al Ministerului Tineretului și Sportului (MTS) este reprezentat de:

a) Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret, cu modificările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020;

d) Legea nr. 333/2006 privind înființarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri;

e) Legea bugetului de stat pe anul în curs;

f) Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...