Instituție bugetară

Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - UAT Județul Brașov, Brașov, județul Brașov, anunță selecție de proiecte pentru programe și proiecte culturale, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pe anul 2017

În vigoare de la 20 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: UAT Județul Brașov, Bd. Eroilor nr. 5, Brașov, județul Brașov, telefon 0268/410.777, fax 0268/475.576, e-mail: office@judbrasov.ro.

1. Autoritatea finanțatoare: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, județul Brașov, Bd. Eroilor nr. 5, cod poștal 500007, telefon +40.268.410.777, fax +40.268.475.576, e-mail: cultura@judbrasov.ro.

2. Denumirea programului: Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Brașov a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2017.

3. Finanțarea programului: Conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 142 din 03.04.2017 privind aprobarea bugetului propriu al județului Brașov pe anul 2017, capitolul 67 Cultură, recreere și religie, pentru finanțarea "Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2017" este prevăzută suma de 1.000.000 lei. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pentru un proiect cultural este de 50.000 lei.

4. Durata finanțării: 11 decembrie 2017 reprezintă data-limită până la care trebuiesc finalizate activitățile contractului, inclusiv plățile efectuate de beneficiarul finanțării nerambursabile.

5. Obiectul: Finanțările nerambursabile se acordă numai pentru manifestările ce se desfășoară pe teritoriul județului Brașov. Prin excepție, se acordă finanțări nerambursabile pentru proiectele care promovează valorile istorice și culturale ale județului Brașov, prin participarea la evenimente naționale și internaționale și care se încadrează la prioritatea de finanțare definită la 1.4. Obiectivul general, ariile tematice și prioritățile de finanțare, prioritatea de finanțare, susținerea mobilității creatorilor și a produselor culturale, pe plan național și internațional.

Producerea și/sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinanțată, în condițiile legii și ale prezentului ghid, de mai multe autorități finanțatoare, avându-se în vedere însă evitarea dublei finanțări.

6. Obiectivul general: Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului Brașov, prin susținerea proiectelor și acțiunilor culturale sustenabile.

7. Obiectivul specific: Se vor finanța proiecte și acțiuni culturale care își propun:

Dezvoltarea creativității contemporane și susținerea producției creative artistice;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...