Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 710/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, referitor la o modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE (Emisii de CO2)
Număr celex: 32017D0710

În vigoare de la 20 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1) și articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2894/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 privind normele de punere în aplicare a Acordului privind Spațiul Economic European, în special articolul 1 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în continuare "Acordul privind SEE") a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.

(2) În temeiul articolului 98 din Acordul privind SEE, Comitetul mixt al SEE poate decide să modifice, între altele, anexa XX (Mediul) la Acordul privind SEE.

(3) Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului urmează să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(4) Regulamentul (UE) nr. 1014/2010 al Comisiei urmează să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(5) Regulamentul (UE) nr. 63/2011 al Comisiei urmează să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(6) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei urmează să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(7) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 429/2012 al Comisiei urmează să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(8) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 396/2013 al Comisiei urmează să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(9) Regulamentul (UE) nr. 397/2013 al Comisiei urmează să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(10) Regulamentul (UE) nr. 333/2014 al Parlamentului European și al Consiliului urmează să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(11) Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/6 al Comisiei urmează să fie încorporat în Acordul privind SEE.

(12) Prin Regulamentul (CE) nr. 443/2009 se abrogă Decizia nr. 1753/2000/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care este încorporată în Acordul privind SEE și, prin urmare, urmează să fie eliminată din Acordul privind SEE.

(13) Prin urmare, anexa XX (Mediul) la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință.

(14) Prin urmare, poziția Uniunii în cadrul Comitetului mixt al SEE ar trebui să se bazeze pe proiectul de decizie atașat,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...