Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1023/2017 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Corelații în completarea formularului:

061 = 011 - 031 + 041 - 051 071 ≤ 061
062 = 012 + 020 - 032 + 042 - 052 072 ≤ 062
101 = 081 + 091 111 ≤ 101
102 = 082 + 092 112 ≤ 102
121 = 011 - 031 - 081 111 ≤ 071
122 = 012 + 020 - 032 - 082 112 ≤ 072
131 = 041 - 051 - 091
132 = 042 - 052 - 092
141 = 121 + 131
142 = 122 + 132
143 = 141 + 142

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECȚIA GENERALĂ DE PLANIFICARE, MONITORIZARE ȘI SINTEZĂ

SITUAȚIA
obligațiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj și a plăților efectuate în contul acestor obligații - formularul 04
la data de: luna . . . . . . . . . .anul . . . . . . . . . .

Cod fiscal . . . . . . . . . . Stare juridică contribuabil:*

Denumire contribuabil . . . . . . . . . .

* Se va completa cu următoarele informații: insolvență, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile.

Denumire venit Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator Total
Obligații de plată Restanțe la data de 31 decembrie a anului precedent Debite 011
Accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent 012
Accesorii aferente debitelor la data de 31 decembrie a anului precedent instituite în anul curent 020
Obligații anulate în condițiile legii din restanțe la data de 31 decembrie a anului precedent Debite 031
Accesorii aferente, inclusiv din cele instituite în anul curent 032
Obligații curente (cumulat de la început de an) Debite 041
Accesorii aferente obligațiilor curente 042
Obligații curente anulate în condițiile legii Debite 051
Accesorii aferente 052
Total obligații Debite: 011 - 031 + 041 - 051 061
Accesorii: 012 + 020 - 032 + 042 - 052 062
Din care eșalonate sau amânate la plată Debite 071
Accesorii 072
Stingere obligații (plăți, compensări, alte modalități) Din obligații restante la data de 31 decembrie a anului precedent Debite 081
Accesorii aferente, inclusiv cele instituite în anul curent 082
Din obligații curente (cumulat de la început an) Debite 091
Accesorii aferente obligațiilor curente 092
Total stingeri Debite: 081 + 091 101
Accesorii: 082 + 092 102
Din care din sume eșalonate la plată Debite 111
Accesorii 112
Sold la finele perioadei de raportare Plăți în avans Debite 113
Obligații restante la data de 31 decembrie a anului precedent Debite: 011 - 031 - 081 121
Accesorii aferente, inclusiv cele instituite în anul curent: 012 + 020 - 032 - 082 122
Obligații curente (cumulat de la început de an) Debite: 041 - 051 - 091 131
Accesorii aferente: 042 - 052 - 092 132
Total obligații Debite: 121 + 131 141
Accesorii: 122 + 132 142
TOTAL 141 + 142 143

Instrucțiuni pentru completarea formularului:

- Liniile 011 și 012 rămân nemodificate până la finele anului de raportare. Se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele reprezentând debite restante, respectiv accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situația existentă la finele anului precedent anului de raportare (din Situația obligațiilor de plată și a încasărilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculează valoarea debitelor, respectiv accesoriilor restante la 31 decembrie astfel: linia 061 - linia 101 respectiv linia 062 - linia 102).

- Linia 020 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, accesoriile instituite în anul curent până la finele lunii pentru obligațiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.

- Liniile 031 și 032 - se înscriu sumele reprezentând debitele din restanțele existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv în anul curent, anulate în condițiile legii.

- Liniile 041 și 042 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând debitele aferente fiecărei luni, respectiv accesoriile instituite până la finele lunii, pentru fiecare impozit în parte, cumulat de la începutul anului.

- Liniile 051 și 052 - se înscriu sumele reprezentând debitele, respectiv accesoriile aferente din obligații curente anulate în condițiile legii.

- Liniile 061 și 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent și debitele din obligații curente, respectiv accesoriile aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, mai puțin obligațiile anulate în condițiile legii.

- Liniile 071 și 072 - se înscriu debitele și, respectiv, accesoriile din totalul obligațiilor de plată ce sunt eșalonate sau amânate la plată.

- Liniile 081 și 082 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor restante la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, cumulat de la începutul anului.

- Liniile 091 și 092 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor din obligații curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la începutul anului.

- Liniile 101 și 102 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, prin însumarea liniilor 081 și 091, respectiv a liniilor 082 și 092.

- Liniile 111 și 112 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul ratelor scadente în luna de raportare, conform eșalonărilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.

- Liniile 121 și 122 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv al accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor de plată restante la data de 31 decembrie a anului precedent.

- Liniile 131 și 132 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv al accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor curente cumulat de la începutul anului.

- Liniile 141 și 142 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv al accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor restante la sfârșitul perioadei de raportare.

Corelații în completarea formularului:

061 = 011 - 031 + 041 - 051 071 ≤ 061
062 = 012 + 020 - 032 + 042 - 052 072 ≤ 062
101 = 081 + 091 111 ≤ 101
102 = 082 + 092 112 ≤ 102
121 = 011 - 031 - 081 111 ≤ 071
122 = 012 + 020 - 032 - 082 112 ≤ 072
131 = 041 - 051 - 091
132 = 042 - 052 - 092
141 = 121 + 131
142 = 122 + 132
143 = 141 + 142

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...