Oficiul Român pentru drepturile de autor - ORDA

Decizia nr. 38/2017 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Încheierii Curții de Apel București Secția a IV-a civilă din 15 martie 2017 privind îndreptarea unor erori materiale și a cererii de lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (8) și art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de Referatul Secretariatului general al Corpului de arbitri nr. R.G. II/2.163 din 4 aprilie 2017,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, și ale Deciziei prim-ministrului nr. 278/2017 privind numirea domnului Doru Adrian Păunescu în funcția de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Încheierea Curții de Apel București - Secția a IV-a civilă din 15 martie 2017 privind îndreptarea unor erori materiale și a cererii de lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016.

Art. 2. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul www.orda.ro.

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
Doru Adrian Păunescu

București, 4 aprilie 2017.

Nr. 38.

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

SECȚIA A IV-A CIVILĂ

ÎNCHEIERE
Ședința publică din data de 15.03.2017

Dosar nr. 2.013/2/2016

Curtea constituită din:
Președinte: Elena Melania Crișcov
Judecător: Maria Dalina Oancea
Grefier: Marinela Valentina Bojă

Pe rol, soluționarea cererii de lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 784A/26.10.2016 și a cererii de îndreptare a erorii materiale formulate de apelanții-reclamanți Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) în cauza privind cererile de apel formulate de apelanții-reclamanți Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - U.P.F.R. și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți - C.R.E.D.I.D.A.M., de apelanții- pârâți Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România - C.O.T.A.R. și Federația Patronatelor din Turismul Românesc - F.P.T.R. împotriva Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15.02.2016 pronunțate de ORDA, în contradictoriu cu intimații-pârâți Federația Patronală a Rețelelor de Comerț - F.P.R.C., Federația Industriei Hoteliere din România - F.I.H.R., S.C. Altex România - S.R.L., S.C. OMV Petrom Marketing - S.R.L., S.C. DEDEMAN - S.R.L., în cauza civilă având ca obiect "drept de autor și drepturi conexe".

La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns apelanții-reclamanți Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), prin avocat Crăcea Gheorghe, în baza Împuternicirii avocațiale seria B nr. 2.706.269/2016, aflată la fila 21 din dosar, vol. I, și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), prin avocați Toma Adriana, în baza Împuternicirii avocațiale seria B nr. 2.963.196/21.06.2016, aflată la fila 475 din dosar, vol. III, și Savu Mariana, în baza Împuternicirii avocațiale seria B nr. 2.771.785/28.03.2016, aflată la fila 474 din dosar, vol. III, lipsă fiind celelalte părți.

Procedura de citare a părților este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Curtea acordă cuvântul asupra cererii formulate de apelantele-reclamante, precum și asupra îndreptării din oficiu a erorii materiale cu privire la textul art. 3.6 partea introductivă și la textul art. 3.13 unde s-a omis cuvântul "parte".

Apelantele-reclamante, prin avocați, sunt de acord cu îndreptarea din oficiu a erorilor strecurate cu privire la textul art. 3.6 partea introductivă și la textul art. 3.13 unde s-a omis cuvântul "parte".

Apelanta-reclamantă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), prin avocat, apreciază că remunerația de 37 lei plus 8 lei din tabelul A2 poziția 4 este o eroare materială, în sensul că în loc de 37 lei ar fi trebuit să fie 38.

Susține că a ajuns la această concluzie mergând pe o deducție logică și matematică și urmărind și deducția logică stabilită pentru tabelele anterioare, respectiv 18, 23, 28, 33, 38.

Apelanta-reclamantă CREDIDAM, prin avocat, susține că a interpretat logic, raportându-se și la punctul A1, 3.

Apelanta-reclamantă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), prin avocat, învederează că al doilea aspect se referă la omisiunea cifrei 200, respectiv peste 200 de spații de cazare, susținând că este o evidentă omisiune.

În ceea ce privește al treilea aspect, respectiv ##), apelanta- reclamantă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), prin avocat, învederează că a considerat că din eroare a fost asociată categoriei de transport persoane de la tabelul E1 poziția 4, însă după ce a analizat motivarea hotărârii a constatat că nu e vorba de o eroare, ci este justificată chiar prin motivare aplicarea acestuia.

Apelanta-reclamantă CREDIDAM, prin avocat, formulează aceleași concluzii ca și UPFR.

C U R T E A,

deliberând asupra cererii de îndreptare a erorilor materiale, constată următoarele:

La data de 15.12.2016 apelantele-reclamante Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) au formulat cerere de lămurire a hotărârii și a textului metodologiei cuprins în dispozitiv și de îndreptare a erorilor materiale, solicitând instanței să lămurească dacă:

- remunerațiile de la tabelul A2 poziția 4 (suprafața peste 300 mp) sunt de 38 lei plus 8 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp sau de 37 lei plus 8 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp;

- la tabelul D, poziția 33 - remunerațiile stabilite se referă la hoteluri, hotel-apartamente, apartamente și camere de închiriat de 5 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni, având în vedere că lipsește din forma metodologiei mențiunea "200", formularea fiind "peste spații de cazare. . .";

- dacă mențiunea de la ##) a fost asociată din eroare sau intenționat și categoriei de transport persoane de la tabelul E1, poziția 4.

Referitor la prima întrebare, apelantele-reclamante consideră că în mod eronat instanța a stabilit remunerația la 37 lei când ea ar trebui să fie 38 lei, dacă s-ar urma raționamentul logic- aritmetic avut în vedere la stabilirea remunerațiilor pentru celelalte poziții.

Spre exemplu, la poziția a 3-a din același tabel A2, remunerațiile sunt stabilite la 18 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp, în cazul suprafețelor cuprinse între 101 și 300 mp. Astfel, pentru o suprafață de până la 151 mp remunerația ar fi 18 + 5 = 23 lei, pentru o suprafață de până la 201 mp remunerația ar fi 23 + 5 = 28 lei, pentru o suprafață de până la 251 mp remunerația ar fi de 28 + 5 = 33 lei, iar pentru suprafața de până la 301 mp (adică peste 300 mp corespunzătoare poziției a 4-a) remunerația ar fi de 33 + 5 = 38 lei, valoare-prag de la care, apreciază apelantele-reclamante, ar trebui avută în vedere la poziția a 4-a, respectiv 38, plus 8 pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp.

De asemenea, se susține că acest raționament, explicitat mai sus, a fost avut în vedere de instanță și în cazul remunerațiilor stabilite la tabelul A1 pozițiile 3 și 4, respectiv în cazul suprafeței de până la 151 mp remunerația ar fi 32 + 6 = 38 lei, pentru o suprafață de până la 201 mp remunerația ar fi 38 + 6 = 44 lei, pentru o suprafață de până la 251 mp remunerația ar fi de 44 + 6 = 50 lei, iar pentru suprafața de până la 301 mp (adică peste 300 mp - corespunzătoare poziției a 4-a) remunerația ar fi de 50 + 6 = 56 lei, remunerație stabilită corect de instanță pentru poziția a 4-a ca valoare-prag pentru acest palier de suprafață (de peste 300 mp).

Față de cele învederate, apelantele-reclamante solicită să se lămurească care este valoarea-prag corectă a remunerației pentru spațiile de peste 300 mp în cazul celor situate în comune și sate, respectiv dacă remunerația de 37 lei (ca valoare-prag a remunerației pentru palierul de peste 300 mp) a fost stabilită eronat în urma unei erori de calcul sau, dimpotrivă, reflectă voința instanței chiar în contra raționamentului logic-aritmetic avut în vedere în cadrul altor remunerații.

Referitor la întrebarea a doua, apelantele-reclamante consideră că este vorba în mod vădit de o eroare prin omisiune de a fi precizată cifra 200, respectiv peste 200 de spații de cazare (camere), ipoteză avută în vedere și de poziția 32 a tabelului D, pentru cele situate în comune și sate. În consecință, solicită îndreptarea erorii materiale și completarea poziției 33 a tabelului D cu cifra 200 - "peste 200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni".

Referitor la întrebarea a treia, apelantele-reclamante solicită să se lămurească dacă mențiunea de la ##) a fost asociată din eroare categoriei "autoturism până la 6 locuri utilizat în serviciul de închiriere (rent a car)" de la poziția a 4-a din tabelul E1 sau, dimpotrivă, reflectă voința instanței.

Mențiunea de la ##) prevede că "remunerația este datorată doar în măsura în care autovehiculul sau ambarcațiunea sunt puse la dispoziția consumatorului împreună cu personalul de deservire (șofer/personal navigant).

Observând dispozițiile art. 11 ale Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, apelantele- reclamante au constatat că:

aa) RENT CAR - activitățile care vizează atât serviciul de transport public de persoane realizat de transportatori autorizați cu autoturisme cu conducători auto, denumit în continuare transport în regim de închiriere, cât și serviciul de închiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fără conducător auto, denumit în continuare serviciu de închiriere;

ab) transport în regim de închiriere - serviciu de transport public de persoane realizat de transportatori autorizați cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziția clienților pe bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a contractului;

ac) serviciu de închiriere - serviciu de transport public realizat de operatori economici autorizați care pun la dispoziția unor clienți autoturisme fără conducător auto, pe bază de contract, cu plata anticipată a contractului de închiriere.

Din interpretarea dispozițiilor legale, chiar și în teza avută în vedere de instanță, respectiv serviciul de închiriere fără conducător auto presupune prestarea unui serviciu de transport public realizat de operatori economici autorizați care pun la dispoziția publicului autoturisme, cu toate dotările de care acestea beneficiază. Așadar, se susține că nu este vorba despre o simplă transmitere a dreptului de folosință către beneficiarul serviciului, ci despre prestarea unui serviciu de transport față de care, chiar și în lipsa șoferului adițional, societatea de transport este răspunzătoare inclusiv pentru condițiile și dotările puse la dispoziție pentru transport.

Situația este similară cu cea în care o societate pune la dispoziție spre închiriere o cameră dotată cu instalații de sonorizare pentru cazare temporară, situație în care instanța a reglementat o remunerație echitabilă.

Mai mult, același serviciu de RENT CAR cu mașini dotate cu instalații de sonorizare este supus remunerațiilor cuvenite autorilor de opere muzicale, situație în care, față de mențiunea criticată ca fiind stabilită din eroare, s-ar ajunge la un tratament discriminatoriu între categoriile de titulari de drepturi, dar și la o limitare a drepturilor conexe dreptului de autor, în privința comunicării publice în cadrul acestor autovehicule utilizate în regim RENT CAR, fără ca limitarea să fie expres prevăzută de lege.

Pentru toate motivele arătate, se solicită admiterea cererii de lămurire și de îndreptare a dispozitivului hotărârii și a formei metodologiei în sensul celor solicitate mai sus.

În drept, cererea este întemeiată pe dispozițiile art. 442 și 443 din Codul de procedură civilă.

De asemenea, Curtea s-a sesizat din oficiu cu privire la necesitatea îndreptării erorilor materiale strecurate în textele art. 3.6 și 3.13 din metodologie.

Analizând cererile formulate de apelantele-reclamante și sesizarea din oficiu, Curtea reține următoarele:

Rațiunile pentru care au fost inserate mențiunile de la nota ##) au fost explicate în motivarea Deciziei civile nr. 784A/2016, motiv pentru care apelanții-reclamanți, după ce au luat cunoștință de motivarea deciziei sus-menționate, nu au mai insistat în soluționarea cererii de lămurire a acestui aspect. În consecință, Curtea, în baza art. 406 din Codul de procedură civilă, va lua act de renunțarea petenților la cererea de lămurire referitoare la mențiunea ##) de la tabelul E1 poziția 4.

Referitor la cererea petenților și la sesizarea din oficiu cu privire la erorile materiale din decizia civilă sus-menționată, Curtea reține că din eroare la poziția 4 din tabelul A2 coloanele 1 și 2 s-a menționat că remunerația este de "37 lei plus 8 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp", remunerația corectă fiind cea de "38 lei plus 8 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp", cuantumul minim de la care se pleacă la această poziție fiind corespunzător cuantumului maxim la care se poate ajunge la poziția 3 din același tabel.

De asemenea, Curtea reține că din eroare din textul de la poziția 33 din tabelul B a fost omisă menționarea numărului spațiilor de cazare, respectiv numărul 200, textul complet de la poziția 33 cu privire la tipul de încadrare fiind "Hotel, hotel- apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele cu peste 200 spații de cazare (camere) situate în orașe și stațiuni".

Totodată, Curtea constată că la art. 3.6 partea introductivă din textul metodologiei se repetă nejustificat expresia "comunicarea publică în scop lucrativ", așa încât se impune eliminarea acestei repetări, astfel că textul corect va fi "Baza de calcul al remunerațiilor cuvenite pentru comunicarea publică în scop lucrativ a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual o reprezintă, după caz:".

Curtea mai reține că la redactarea textului art. 3.13 în partea finală a fost omis cuvântul "parte", motiv pentru care va dispune îndreptarea acestei omisiuni, astfel că partea finală a textului va fi "spațiul din care face parte și spațiul utilizat", iar nu "spațiul din care face și spațiul utilizat", cum din eroare s-a menționat.

În consecință, în temeiul art. 442 din Codul de procedură civilă, Curtea va admite cererea de îndreptare a erorilor materiale și sesizarea din oficiu cu privire la îndreptarea erorilor materiale din Decizia civilă nr. 784A/26.10.2016, dispunând îndreptarea erorilor materiale în sensurile menționate mai sus.

DISPUNE:

Admite în tot cererea de îndreptare a erorilor materiale formulată de apelantele-reclamante și îndreptarea din oficiu a erorilor materiale din Decizia civilă nr. 784A/26.10.2016 prin care au fost soluționate apelurile formulate de apelanții-reclamanți Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - U.P.F.R., cu sediul în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6E, Pipera Business Tower, sectorul 2, și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți - C.R.E.D.I.D.A.M., cu sediul în București, str. C. A. Rosetti nr. 34, sectorul 2, și de apelanții-pârâți Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România - C.O.T.A.R., cu sediul în București, str. George Enescu nr. 27-29, sectorul 1, și Federația Patronatelor din Turismul Românesc - F.P.T.R., cu sediul în București, str. Horia Măcelariu nr. 59, et. 3, ap. 303, sectorul 1, împotriva Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15.02.2016 pronunțate de ORDA, în contradictoriu cu intimații-pârâți Federația Patronală a Rețelelor de Comerț - F.P.R.C., cu sediul în Brașov, str. Calea București nr. 231, județul Brașov, și cu sediul ales la SCA Cazacu, Manolache, Popa, din București, str. General Constantin Budișteanu nr. 28 C, et. 1, sectorul 1, Federația Industriei Hoteliere din România - F.I.H.R., cu sediul în București, bd. Magheru nr. 7, et. 3. ap. 40, sectorul 1, S.C. Altex România - S.R.L., cu sediul în Piatra-Neamț, str. General Dăscălescu nr. 15, bl. T1, județul Neamț, S.C. OMV Petrom Marketing - S.R.L., cu sediul în București, Str. Coralilor nr. 22, Clădirea Infinity, et. 1, oval B, sectorul 1, S.C. DEDEMAN - S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Al. Tolstoi nr. 8, județul Bacău, în sensul că:

- remunerația din tabelul A2 poziția 4 coloanele 1 și 2 este "38 lei plus 8 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp", iar nu "37 lei plus 8 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp", cum din eroare s-a menționat;

- în tabelul B poziția 33 tipul de încadrare corect este "Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 5 stele cu peste 200 spații de cazare (camere) situate în orașe și stațiuni";

- textul art. 3.6 partea introductivă este: "Baza de calcul al remunerațiilor cuvenite pentru comunicarea publică în scop lucrativ a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual o reprezintă, după caz:";

- ultima parte a textului art. 3.13 este "spațiul din care face parte și spațiul utilizat", iar nu "spațiul din care face și spațiul utilizat", cum din eroare s-a menționat.

Ia act de renunțarea petenților la cererea de lămurire referitoare la mențiunea ##) de la tabelul E1 poziția 4.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 15.03.2017.

Președinte,
Elena Melania Crișcov
Judecător,
Maria Dalina Oancea
Grefier,
Marinela Valentina Bojă
;
se încarcă...