Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 704/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 891/2009 privind deschiderea și gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului
Număr celex: 32017R0704

În vigoare de la 20 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolul 187,

întrucât:

(1) Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte (denumit în continuare "ASA") a fost semnat la 16 iunie 2008 și a intrat în vigoare la 1 iunie 2015. Articolul 27 alineatul (3) din ASA prevede accesul scutit de taxe vamale al importurilor în Uniunea Europeană de produse originare din Bosnia și Herțegovina de la pozițiile 1701 și 1702 din Nomenclatura combinată, în limita unui contingent tarifar anual de 12 000 de tone.

(2) Protocolul la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (denumit în continuare "protocolul") a fost semnat la 15 decembrie 2016. Semnarea protocolului în numele Uniunii Europene și al statelor membre și aplicarea lui cu titlu provizoriu au fost autorizate prin Decizia (UE) 2017/75 a Consiliului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...