Guvernul României

Hotărârea nr. 1239/1996 privind înființarea, organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar

Modificări (6), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 306 din 25 noiembrie 1996.

În vigoare de la 25 noiembrie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Se aprobă înființarea Federației Sportului Școlar și Universitar, cu sediul în București, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, unitate autonomă cu personalitate juridică, care funcționează pe lângă Ministerul Învățământului. Modificări (3)

(2) Organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar sunt prevăzute în statutul-anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Îndrumarea activității Federației Sportului Școlar și Universitar se face de către Ministerul Învățământului în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului.

Art. 3. - Modificări (2)

Scopul Federației Sportului Școlar și Universitar îl constituie transpunerea în practică - în domeniul sportului școlar și universitar - a strategiei generale a organizării și dezvoltării sportului, elaborată de Ministerul Tineretului și Sportului.

Art. 4. - Modificări (3)

Finanțarea cheltuielilor Federației Sportului Școlar și Universitar se face în condițiile art. 175 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată.

Art. 5. - Modificări (2)

Salarizarea personalului se face în conformitate cu anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare.

Art. 6. -

Federația Sportului Școlar și Universitar poate înființa filiale în alte localități din țară, în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul tineretului și sportului,
Alexandru Mironov
Ministrul învățământului,
Liviu Maior
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 20 noiembrie 1996.

Nr. 1.239.

ANEXĂ Modificări (1)

STATUTUL
privind organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar
și Universitar
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...