Judecătoria Caracal

Sentința civilă nr. 387/2017 - fond funciar

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

SURSA: portal.just.ro

Ședința publică din data de 07 martie 2017

Prin cererea formulată la data de 08.07.2016 și înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal sub nr. .../207/2016, reclamantul V.D. a chemat în judecată Comisiile constituite conform legii fondului funciar pe lângă Primăria Redea, jud. Olt, și Prefectura Olt solicitând instanței să constate nulitatea absolută parțială a titlului de proprietate nr. 22696/49 pentru suprafața de 4,22 ha teren arabil extravilan - ce urmează a fi înlăturată din acest titlu de proprietate și să dispună emiterea unui alt titlu de proprietate pentru această suprafață pentru autoarea V.T. cu moștenitor V.A., arătând că este fiul autorilor V.A. și V.V. și respectiv nepotul de fiu al autoarei V.T.

Autoarea V.T. a deținut în proprietate înainte de colectivizare suprafața de 4,22 ha și a avut doi copii: un fiu (tatăl său) și o fiică (soția lui S.M.), iar în anul 1960, la rolul bunicii, s-a conexat rolul ginerelui său S.M. (cu 6 ha teren arabil).

Aceste date rezultă din adresa nr. 3891/18.05.2016 anexată cererii.

La apariția Legii nr. 18/1991, pentru terenul aflat la rolul autoarei, au făcut cereri de reconstituire mama sa V.A. și ginerele autoarei V.T., S.M., încă din anul 1991 și până în prezent, familia sa a lucrat terenul ce revenea de la bunica.

În tot acest timp titlul de proprietate a stat la unchiul și respectiv vărul său și nici mama sa și nici reclamantul nu au știut că de fapt titular este S.M. - unchiul său.

Reclamantul a menționat că de abia, după decesul vărului său S.J., a aflat de la soția acestuia că mama sa V.A. și implicit reclamantul, nu sunt beneficiarii acestei reconstituiri și că ea dorește să vândă întreaga suprafață de teren, negând orice drept al mamei sale și deci al său ca moștenitor al acesteia.

Reclamantul s-a adresat Primăriei Redea pentru a afla care este realitatea, și în mai 2016 a primit răspunsul pe care l-a anexat acestei cereri întemeindu-și cererea pe dispoz. art. III lit. a) din Legea nr. 196/1997, deoarece consideră că reconstituirea din titlul de proprietate nr. 22696/49 pentru S.M., este lovită de nulitate pentru suprafața de 4,22 ha ce a aparținut bunicii sale, S.M., nefiind persoană îndreptățită la reconstituire potrivit legii.

De altfel, cererea de reconstituire formulată de S.M. s-a făcut doar pentru suprafața pe care acesta a adus-o la rolul autoarei V.T., 6 ha teren , singura suprafață la care era îndreptățit, solicitând încuviințarea probei cu înscrisuri.

Reclamantul a depus la dosar adresa nr. 3891/18.05.2016 emisă de Primăria com. Redea, adresa nr. 27351/14.07.2016 emisă de Instituția prefectului Olt, adresa nr. 5713/24.08.2016 emisă de Primăria com. Redea, actele care au stat la baza eliberării titlului de proprietate nr. 22696/94/04.04.1996, certificat de moștenitor nr. 91/02.03.2004 BNP P., certificat de moștenitor nr. 17/18.03.2016 - BNP S.

La data de 06.09.2016 reclamantul a depus al dosar o cerere prin care a învederat instanței că solicită constatarea nulității absolute parțiale a titlului de proprietate nr. 22696/94 din 04.04.1996, emiterea unui alt titlu in care la rubrica moștenitori alături de Ș.I.M. să fie trecută și V.A., fie emiterea a două titluri de proprietate care să reflecte situația reală asupra celor 10,22 ha aflate al rolul autoarei V.T., respectiv un titlu de proprietate cu autori V.T. și moștenitor V.A. pentru suprafața de 4,22 ha și un titlu pentru Ș.I.M. cu suprafața de 6 ha.

La data de 05.09.2016 Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar de pe lângă Primăria Redea, județul Olt, a formulat întâmpinare prin care a arătat următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată formulată de V.D., s-a solicitat constatarea nulității absolute parțial a titlului de proprietate nr. 22696/49 - pentru suprafața de 4,22 ha teren arabil extravilan și dispunerea de către instanța de judecată a emiterii unui nou titlu de proprietate pentru această suprafață pentru autor V.T. cu moștenitor V.A.

Comisia locală de aplicarea legilor fondului funciar a comunei Redea a solicitat respingerea cererii de chenare în judecată la toate capetele de cerere din următoarele motive:

- autoarea V.T. a fost înscrisă în Registrul Agricol 1959-1963 al comunei Redea cu suprafața de 10.22 ha., suprafață ce a făcut obiectul cererii de reconstituire nr. 100/01.03.1991 a numitului S.M. (calitate de ginere al autoarei):

- analizând Registrul agricol 1959-1963 volumul 11 fila 20, s-a constatat:

V.T., in calitate de autoare, avea în componența familiei pe S.I.M., in calitate de ginere S.G., fiică și S.C., nepot, figurând în anal 1959 cu suprafața de 4,22 ha, iar din anul 1960 și până la intrarea în C.A.P. figurează cu suprafața de 10.22 ha ca urmare a conexării rolului nr. 132 din Volumul VI. privind pe S.I.M., conform mențiunii existente pe fila de registru de la această poziție: numita V.A., mama reclamantului V.D. nu făcea parte din componenta familiei la intrarea in CAP.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...