Curtea de Apel Craiova

Decizia civilă nr. 133/2017 - procedura insolvenței

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

SURSA: portal.just.ro

Plata efectuată după deschiderea procedurii insolvenței în contul debitorului deschis la o bancă asupra căruia era instituită o poprire și nu în contul unic, este nulă în temeiul art. 46 și este efectuată cu încălcarea prevederilor art. 36 din Legea nr. 85/2006.

Ședința publică din data de 28 februarie 2017.

Potrivit art. 46 din Legea nr. 85/2006 sancțiunea nulității absolute intervine cu privire la toate actele, operațiunile și plățile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii cu excepția actelor autorizate de judecătorul sindic și a actelor încheiate în perioada de observație care se încadrează în condițiile obișnuite de exercitare a activității curente conform art. 49 din Legea nr. 85/2006 și care se desfășoară sub conducerea/supravegherea administratorului judiciar după cum s-a ridicat sau nu dreptul de administrare al debitorului.

Toate executările silite individuale, deci și popririle, pornite anterior datei deschiderii procedurii al căror obiect este realizarea creanțelor împotriva debitorului sau bunurilor sale sunt suspendate de drept la data începerii procedurii. Suspendarea interzice atât continuarea acțiunilor/executărilor individuale începute, cât și începerea unei noi acțiuni/executări, cu excepția prevăzută de art. 39 din lege.

Prin sentința nr. 285 din data de 05.10.2016, Tribunalul Mehedinți, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a DGRFPC-AJFPM, invocată de aceasta prin întâmpinare.

A respins acțiunea formulată de reclamantul SC P.E. SRL, în contradictoriu cu pârâta DGRFPC-AJFPM, ca fiind promovată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

A respins acțiunea formulată de reclamantul SC P.E. SRL în contradictoriu cu pârâții CVAT SRL prin lichidator CI SPRL, BRD-GSG SA, în considerarea autorității de lucru judecat.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a constatat următoarele:

Prin cererea introductivă, astfel cum a fost precizată, reclamanta SC P.E. SRL prin administrator SAK în contradictoriu cu pârâtele CVAT SRL prin lichidator judiciar CI SPRL, BRD-GSG SA și DGRFPC - AJFPM a formulat cerere de anulare a plății sumei de 12.891,37 lei, în data de 14.04.2014, din contul x în contul BRD SA, pentru decontare-poprire, precum si a eventualei/eventualelor plații ulterioare din aceasta suma, de la BRD SA către AFPM.

În ceea ce privește excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei DRFPC - AJFPM, s-a apreciat că este întemeiată, fiind admisă, în sensul respingerii acțiunii introductive față de aceasta ca fiind promovată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă având în vedere următoarele:

Potrivit art. 248 alin. (1) C. proc. civ. instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Cadrul procesual în fața instanței de fond trebuie să respecte rigorile constând în necesitatea justificării capacității părților și a calității procesuale pasive, având în vedere faptul că, atât excepția lipsei capacității procesuale, cât și calitatea procesuală cu incidența transmisiunii calității procesuale având ca izvor „lato sensu” legea, constituie aspecte ce pun în discuție respectarea principiului contradictorialității și garanțiile dreptului la apărare, ca principii fundamentale ale procesului civil.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...