Comisia Europeană

Regulamentul nr. 693/2017 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de bitertanol, clormequat și tebufenpirad din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0693

În vigoare de la 13 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului, în special articolul 14 alineatul (1) litera (a), articolul 16 alineatul (1) litera (a), articolul 17, articolul 18 alineatul (1) litera (b) și articolul 49 alineatul (2),

întrucât:

(1) Limitele maxime de reziduuri (LMR-urile) pentru bitertanol și clormequat au fost stabilite în anexa II și în partea B din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Pentru tebufenpirad, LMR-urile au fost stabilite în partea A din anexa III la regulamentul respectiv.

(2) Pentru bitertanol, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, denumită în continuare "autoritatea", a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, coroborat cu articolul 12 alineatul (1) din acesta(1). Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 767/2013 al Comisiei prevede retragerea aprobării acordate pentru bitertanol, întrucât nu au fost comunicate informațiile de confirmare suplimentare solicitate pentru această substanță activă în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1278/2011 al Comisiei. Toate autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin bitertanol au fost retrase și nu au fost notificate utilizări autorizate în țări terțe. Prin urmare, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 coroborat cu articolul 14 alineatul (1) litera (a) din acesta, LMR-urile stabilite pentru bitertanol în anexa II și în partea B din anexa III la respectivul regulament ar trebui eliminate. Autoritatea a propus modificarea definiției reziduului în suma izomerilor de bitertanol și a recomandat reducerea LMR-urilor pentru produsele vegetale și animale la limita de cuantificare relevantă (LOQ). Aceste valori implicite diferite ar trebui să fie stabilite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(1) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Review of the existing maximum residue levels for bitertanol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Reexaminarea limitelor maxime existente pentru reziduurile de bitertanol în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2016; 14 (2) :4386.

(3) Pentru clormequat, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005(1). Autoritatea a propus modificarea definiției reziduului în sumă de clormequat și sărurile acestuia, exprimată ca clorură de clormequat. Date de monitorizare recente indică faptul că ciupercile de cultură netratate și perele netratate conțin reziduuri la un nivel mai mare decât limita de cuantificare. Astfel de reziduuri rezultă din contaminarea încrucișată a ciupercilor de cultură cu paiele tratate în mod legal cu clormequat, respectiv prin transferul neintenționat de la utilizările anterioare ale substanței clormequat pentru pere. Autoritatea a propus să bazeze LMR-urile pentru pere pe percentila 95 a rezultatelor datelor de monitorizare cu obiective specifice și a propus ca, pentru ciupercile de cultură, să fie luate în considerare cinci LMR-uri diferite de către managerii de risc, stabilite pe baza abordărilor recomandate de către Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură pentru stabilirea LMR-urilor în condimente și, respectiv, a limitelor maxime de reziduuri alogene(2). Întrucât nu există niciun risc pentru consumatori, LMR pentru ciuperci de cultură ar trebui să fie stabilită la un nivel care să corespundă percentilei 99 din toate rezultatele eșantioanelor. Aceste LMR-uri vor fi reexaminate; reexaminarea va ține seama de informațiile disponibile în următorii patru ani de la data publicării prezentului regulament.

(1) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Review of the existing maximum residue levels for chlormequat according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Reexaminarea limitelor maxime de reziduuri (LMR) existente pentru clormequat, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2016; 14 (3) :4422.

(2) FAO, 2009. Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed. Pesticide Residues (Transmiterea și evaluarea datelor privind reziduurile de pesticide în vederea estimării limitelor maxime de reziduuri în alimente și în hrana pentru animale. Reziduuri de pesticide), 2nd Ed. FAO Plant Production and Protection Paper 197, 264 p.

(4) Pentru tebufenpirad, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 coroborat cu articolul 12 alineatul (1) din acesta(3). Aceasta a identificat un risc pentru consumatori în ceea ce privește LMR-urile pentru ardei dulci/gogoșari. Prin urmare, este necesară reducerea LMR-urilor respective. Autoritatea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru caise, piersici, mure, mure de câmp, fasole (proaspătă, păstăi), semințe de bumbac și produse de origine animală, nu au fost disponibile anumite informații și că este necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Întrucât nu există riscuri pentru consumatori, LMR pentru aceste produse ar trebui stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul existent sau la nivelul identificat de autoritate. Aceste LMR-uri vor fi reexaminate; reexaminarea va ține seama de informațiile disponibile în următorii doi ani de la data publicării prezentului regulament.

(3) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Review of the existing maximum residue levels for tebufenpirad according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Reexaminarea limitelor maxime existente pentru reziduurile de tebufenpirad în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2016; 14 (4) :4469.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...