Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 699/2017 de stabilire a unei metodologii comune de calcul al greutății echipamentelor electrice și electronice (EEE) introduse pe piața fiecărui stat membru și a unei metodologii comune de calcul al cantității de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) generate, exprimată în greutate, în fiecare stat membru (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0699

În vigoare de la 19 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), în special articolul 7 alineatul (5),

întrucât:

(1) Pentru a asigura condiții uniforme pentru calcularea ratei minime anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) de către statele membre în conformitate cu Directiva 2012/19/UE, este necesar să se stabilească o metodologie comună care să fie folosită de statele membre pentru calcularea acestei rate de colectare pe baza greutății echipamentelor electrice și electronice (EEE) introduse pe piețele lor, precum și o metodologie comună pentru calcularea cantității totale de DEEE generate în fiecare stat membru, exprimată în greutate, care să fie aplicată atunci când această opțiune devine disponibilă pentru statele membre în conformitate cu Directiva 2012/19/UE.

(2) Este oportun să se definească în prezentul regulament parametri specifici, printre care "greutatea EEE" și "DEEE generate", care să permită utilizarea armonizată a metodologiilor comune de calcul al greutății EEE introduse pe piață și, respectiv, de calcul al cantității totale de DEEE generate.

(3) Pentru a facilita aplicarea metodologiilor comune de calcul al greutății EEE introduse pe piață și, respectiv, de calcul al cantității totale de DEEE generate într-un stat membru, este necesar ca metodologiile respective să includă un instrument de calcul adaptat la fiecare stat membru în parte.

(4) În cazul în care datele care trebuie raportate de producători sau de reprezentanții lor autorizați, în temeiul articolului 16 din Directiva 2012/19/UE și al anexei X partea B la aceasta, nu sunt disponibile sau sunt incomplete, statele membre pot efectua estimări motivate cu privire la cantitățile de EEE introduse pe piețele lor. Atunci când trebuie efectuate aceste estimări, ar trebui să se utilizeze o metodologie comună, în vederea asigurării unor condiții uniforme pentru raportarea, monitorizarea și evaluarea datelor.

(5) Metodologia comună de calcul al estimărilor motivate ale cantității de EEE introduse pe piață ar trebui să ia în considerare faptul că cantitatea de EEE introduse pe piață pe teritoriul unui stat membru ar trebui contabilizată ca greutatea EEE puse la dispoziție pe piața sa, din care se scad EEE transferate în afara teritoriului său după ce au fost introduse pe piață. Prin urmare, ținând seama, de asemenea, de informațiile statistice disponibile, calculul greutății EEE introduse pe piață ar trebui să se bazeze pe date referitoare la producția internă de EEE din statul membru în cauză, precum și pe date referitoare la importurile de EEE din alte state membre sau țări terțe în statul membru în cauză și la exporturile de EEE din statul membru în cauză către un alt stat membru sau o țară terță. Aceste date ar trebui să fie obținute prin utilizarea bazei de date a Eurostat (Eurobase) în care, în special, producția internă de EEE este înregistrată în conformitate cu sistemul de producție comunitară (pe baza codurilor PRODCOM). Codurile respective corespund, de asemenea, celor utilizate în statisticile comerciale (și anume, codurile din Nomenclatura combinată). Statisticile privind comerțul cu mărfuri măsoară cantitatea de mărfuri comercializate între statele membre (comerțul în interiorul Uniunii) și cantitatea de mărfuri comercializate între statele membre și țări terțe (comerțul în afara Uniunii).

(6) Datele naționale privind producția internă de EEE, importurile și exporturile sunt raportate în cadrul sistemului de producție comunitară, prin intermediul codurilor PRODCOM, și nu în conformitate cu categoriile de EEE prevăzute în anexele I și III la Directiva 2012/19/UE. Cu toate acestea, atunci când statele membre efectuează estimări cu privire la cantitatea de EEE introduse pe piață, este important ca ele să utilizeze o metodă de clasificare comună pentru a converti statisticile privind producția internă, importurile și exporturile în date care să corespundă greutății EEE introduse pe piețele lor în conformitate cu categoriile de EEE prevăzute în Directiva 2012/19/UE.

(7) Pentru calcularea cantității totale de DEEE generate într-un anumit an pe teritoriul unui stat membru, este important ca statele membre să utilizeze o metodologie comună care ar trebui să țină seama de datele referitoare la cantitatea de EEE introduse pe piața fiecărui stat membru în trecut, de datele referitoare la duratele de viață ale diferitelor EEE în funcție de tipul acestora, de gradul de saturație al pieței naționale și de diferitele cicluri de viață ale EEE în statele membre. Ar trebui să se pună la dispoziția statelor membre, spre utilizare, un instrument de calcul al DEEE bazat pe această metodologie și completat în prealabil cu datele necesare pentru a permite aplicarea sa directă. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a actualiza datele utilizate în acest instrument în ceea ce privește EEE introduse pe piață în cursul anilor anteriori și/sau durata de viață, furnizând date și dovezi relevante în sprijinul acestor actualizări.

(8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Obiect

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...