Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 698/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0698

În vigoare de la 19 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în special articolul 89 alineatul (1),

întrucât:

(1) Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 al Comisiei stabilește, în anexa II, o listă exhaustivă a combinațiilor substanță activă/tip de produs existente incluse în programul de reexaminare a substanțelor active biocide existente la 4 august 2014.

(2) În conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014, orice persoană putea notifica o combinație substanță/tip de produs inclusă în partea 2 din anexa II la regulamentul respectiv în termen de 12 de luni de la data intrării în vigoare a acestuia. Dat fiind că acest termen a expirat, partea 2 din anexa II și articolul 14 alineatul (3) din regulamentul respectiv au devenit caduce, iar Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1950 a Comisiei a fost adoptată în vederea neaprobării acestor combinații substanță/tip de produs.

(3) Combinațiile substanță/tip de produs notificate în temeiul articolului 14 alineatul (3) și considerate conforme cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 ar trebui să fie introduse în partea 1 din anexa II la regulamentul respectiv și eliminate din partea 2 din anexa respectivă.

(4) În conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014, a fost publicată o invitație pentru ca orice persoană interesată să poată notifica combinația (combinațiile) substanță activă/tip de produs relevantă (relevante). Înainte de expirarea termenului s-a primit o notificare în temeiul articolului 16 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 privind pentahidroxiclorura de dialuminiu utilizată în tipul de produs 2; notificarea a fost considerată conformă cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014. Prin urmare, combinația substanță/tip de produs respectivă trebuie să fie inclusă în partea 1 din anexa II la regulamentul respectiv.

(5) În temeiul articolului 81 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, ar trebui desemnată o autoritate competentă responsabilă de evaluare pentru combinațiile substanță activă/tip de produs menționate în considerentele (3) și (4).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...