Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 656/2017 de stabilire a cerințelor administrative referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip a motoarelor cu ardere internă pentru utilaje mobile fără destinație rutieră, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0656

În vigoare de la 13 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de gaze și particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru utilaje mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013, de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului, în special articolul 18 alineatul (5), articolul 21 alineatul (3), articolul 22 alineatul (7), articolul 23 alineatul (5), articolul 24 alineatul (12), articolul 31 alineatul (5), articolul 32 alineatul (3), articolul 37 alineatul (5) și articolul 44 alineatul (5),

întrucât:

(1) Din motive de claritate, predictibilitate, logică și simplificare și cu scopul de a reduce sarcina administrativă a producătorilor și în baza practicii existente, este necesar să se simplifice și să se standardizeze mai mult documentele utilizate în procedurile de omologare de tip.

(2) În scopul asigurării clarității și simplificării și pentru a reduce sarcina administrativă a producătorilor, anumite documente informative depuse și rapoarte de încercări elaborate în conformitate cu Directiva 97/68/CE ar trebui acceptate pentru procedurile de omologare de tip în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1628.

(3) Structura documentului informativ ar trebui optimizată și simplificată pentru a se evita repetarea acelorași informații și pentru a o adapta la cel mai comun format electronic folosit de producători și de serviciile tehnice.

(4) În scopul asigurării clarității și caracterului exhaustiv, documentul informativ și formatul unic al rapoartelor de încercare ar trebui să includă informații privind categoriile de motoare sau tipurile de combustibili introduse recent în legislație privind omologarea de tip pentru utilaje mobile fără destinație rutieră.

(5) Pentru a îmbunătăți activitățile de supraveghere a pieței, ar trebui stabilit un nou model al declarației de conformitate pentru a identifica în mod clar acele motoare introduse pe piață care fac obiectul anumitor excepții sau dispoziții tranzitorii.

(6) În scopul asigurării clarității și pentru facilitarea accesului la datele relevante, modelul certificatului UE de omologare de tip ar trebui să conțină un addendum care să includă cele mai relevante informații privind tipul de motor sau familia de motoare omologat(ă) de tip.

(7) Sistemul de numerotare a certificatului de omologare de tip ar trebuie revizuit pentru a identifica în mod clar categoria și subcategoria fiecărui motor, precum și tipul de combustibil, printr-un cod alfanumeric scurt, din motive de claritate și logică.

(8) În scopul asigurării clarității și caracterului complet, formatul listei de motoare produse ar trebui adaptat la noua denumire a tipurilor de motoare și a familiilor de motoare și ar trebui să indice toate informațiile solicitate în temeiul articolului 37 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1628.

(9) Structura datelor pentru schimbul de date prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI) ar trebui limitată la un cadru de bază pentru a se asigura un anumit nivel de libertate proiectanților sistemului IT și pentru a se evita sarcina administrativă asociată modificării repetate a anexei VIII, cum ar fi necesar în cazul unei structuri excesiv de detaliate.

(10) Cerințele și procedurile tehnice pentru interconectarea IMI cu bazele de date naționale existente ar trebui limitate la un cadru de bază pentru a se asigura un anumit nivel de libertate proiectanților sistemului IT și pentru a se evita sarcina administrativă asociată modificării repetate a prezentului regulament, cum ar fi necesar în cazul stabilirii de cerințe de interconectare excesiv de detaliate care nu s-ar potrivi cu nevoile specifice ale fiecărui stat membru.

(11) În scopul asigurării clarității și simplificării, este necesar să se instituie un sistem armonizat pentru desemnarea tipurilor de motoare, a familiilor de motoare și a tipurilor de motoare dintr-o familie.

(12) În vederea abordării posibilei utilizări incorecte a motoarelor, este necesar să se prevadă dispoziții detaliate privind prevenirea manipulărilor frauduloase.

(13) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului tehnic - autovehicule,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Definiții

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...