Ministerul Turismului

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități din 14.03.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

- cheltuieli aferente veniturilor din alte activități în sumă de 32.000 lei, din care: cheltuieli directe 20.000 lei și comune 12.000 lei.

(3) În sensul prevederilor art. 10 alin. (1) din lege, veniturile din dobânzi și diferențele de curs, altele decât cele aferente funcției de cazare/alimentație publică, venituri obținute din activități de subfrancizare, refacturări de produse alimentare, închirieri spații etc., sunt considerate venituri din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege.

(4) Exemple privind aplicarea art. 10 din lege:

Exemplul 1: Un contribuabil care exploatează un complex hotelier compus dintr-un hotel, un restaurant, o piscină și, separat, o stație de betoane plătește impozit specific pentru veniturile obținute din exploatarea complexului hotelier și impozit pe profit pentru profitul impozabil obținut din exploatarea stației de betoane.

Exemplul 2: Un contribuabil care exploatează un complex hotelier compus din hotel, restaurant, bar, sală polivalentă, sală de forță/gimnastică și, separat, într-o altă locație, exploatează independent, fără nicio legătură cu serviciile hoteliere, o piscină plătește impozit specific pentru veniturile obținute din exploatarea complexului hotelier și impozit pe profit pentru profitul impozabil obținut din exploatarea piscinei independente. Dacă respectiva piscină este cuprinsă în oferta turistică, atunci și veniturile obținute din exploatarea ei intră în sfera impozitului specific.

Exemplul 3: Un contribuabil care exploatează un hotel de 2 stele, fără alimentație publică, și un magazin de încălțăminte plătește impozit specific pentru veniturile obținute din exploatarea hotelului și impozit pe profit pentru profitul impozabil obținut din exploatarea magazinului de încălțăminte.

Exemplul 4: Un contribuabil care exploatează un restaurant independent și o fabrică de baterii plătește impozit specific pentru veniturile obținute din exploatarea restaurantului și impozit pe profit pentru profitul impozabil obținut din exploatarea fabricii de baterii.

(5) Contribuabilii care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier și realizează venituri din contracte de închiriere sau asociere către/cu alte societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aceste venituri aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit conform titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Exemplu: Un contribuabil "ALFA" desfășoară activitatea prin complexul hotelier "Alfa" de 5* situat în Poiana Brașov, care are în structura sa trei restaurante - A, B, C. Capacitatea de cazare a complexului hotelier este de 300 de locuri.

Pentru activitatea desfășurată prin complexul hotelier persoana juridică datorează impozit specific conform tabelului nr. 3 din anexa nr. 3 la lege, astfel:

Valoarea impozitului specific anual este: 448 * 300 = 134.400 lei.

Persoana juridică închiriază restaurantul B cu suprafața de 100 mp unei persoane juridice care desfășoară activitate corespunzătoare codului CAEN 5610 - Restaurante. Veniturile lunare realizate din acest contract sunt în sumă de 5.000 lei/lună. Cheltuielile comune/an alocate acestei activități sunt în sumă de 18.000 lei.

Pentru veniturile realizate din închirierea restaurantului B, persoana juridică va datora impozit pe profit calculat, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, asupra profitului impozabil determinat pe baza venitului anual realizat din contractul de închiriere, din care se deduc cheltuielile aferente respectivului venit, inclusiv cheltuielile comune alocate activității de închiriere.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...