Ministerul Turismului

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități din 14.03.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Exemplul 2: Un complex hotelier din Timișoara este format din: hotelul Alfa de 4 * - 80 de camere și 120 de locuri de cazare, restaurantul Beta - 100 mp și 50 de locuri, restaurantul Gama - 150 mp și 30 de locuri, barul Teta - 60 mp și 20 de locuri și pool barul Zet - 75 mp și 25 de locuri. Tipuri de structură de alimentație publică: restaurant - total 80 de locuri și bar - total 45 de locuri.

Întrucât numărul de locuri pe fiecare tip de structură de alimentație publică este sub numărul de locuri de cazare, contribuabilul va plăti impozitul specific anual conform anexei nr. 3 la lege, astfel:

513 lei * 120 de locuri cazare = 61.560 lei.

(7) În cazul în care, în cadrul complexului hotelier, suma locurilor unităților de alimentație publică depășește numărul locurilor de cazare, pentru locurile ce depășesc numărul locurilor de cazare se plătește impozitul specific conform anexei nr. 1 sau 2 la lege, după caz.

Exemplul 1: Un complex hotelier din Iași, zona A, format din: hotel de 4 * cu 100 de locuri de cazare; restaurant 1 cu 50 de locuri și 100 mp; restaurant 2 cu 110 locuri și 220 mp; bar 1 cu 20 de locuri și 40 mp.

Calculul impozitului specific se realizează astfel:

- se determină suprafața aferentă fiecărui loc de alimentație publică pe tip de structură, raportând suprafața aferentă structurii de alimentație publică la numărul de locuri de cazare: (100 + 220)/(50 + 110) = 2 mp/loc;

- pentru locurile impuse conform legislației specifice, impozitul se calculează conform anexei nr. 3 la lege la nivelul locurilor de cazare, în sensul că 100 de locuri de la restaurant și 20 de locuri de la bar nu depășesc numărul de locuri de cazare;

- pentru restul de 60 de locuri, aferente structurii de alimentație publică independentă, cărora le corespund 120 mp, calculul impozitului specific se realizează conform anexei nr. 1 la lege.

În acest caz contribuabilul calculează și plătește:

- conform anexei nr. 3 la lege pentru complexul hotelier - valoarea impozitului specific anual este:

513 lei * 100 = 51.300 lei și

- conform anexei nr. 1 la lege pentru structura de alimentație publică independentă - valoarea impozitului specific anual pentru restaurant este:

1.400 * (15 + 21 * 0,9) * 0,45 = 21.357 lei;

- valoarea totală a impozitului specific anual este:

51.300 lei + 21.357 lei = 72.657 lei.

Exemplul 2: Un complex hotelier din Sibiu, zona A, este format din: hotelul Alfa de 4* - 80 de camere și 120 de locuri de cazare; restaurantul Beta - 200 mp și 100 de locuri; restaurantul Gama - 150 mp și 50 de locuri; barul Teta - 60 mp și 20 de locuri; pool barul Zet - 75 mp și 25 de locuri.

Acest contribuabil are un total de 195 de locuri de alimentație publică, aferente structurilor de alimentație publică, compus din 150 de locuri în restaurant și 45 de locuri în baruri.

Întrucât numărul de locuri pe fiecare tip de structură de alimentație publică este peste numărul de locuri de cazare, contribuabilul determină impozitul specific anual astfel:

- conform anexei nr. 3 la lege pentru locurile de cazare și locurile de alimentație publică impusă; și

- conform anexei nr. 1 la lege pentru locurile de alimentație publică independentă, astfel:

- barul Teta și barul Zet au 45 de locuri - toate sunt locuri de alimentație publică impusă;

- restaurantul Gama are 50 de locuri - toate locurile sunt aferente structurii de alimentație publică impusă;

- restaurantul Beta are 100 de locuri, din care 70 de locuri aferente structurii de alimentație publică impusă (diferența până la 120 - locurile de cazare). Pentru cele 70 de locuri suprafața aferentă este 140 mp;

- restaurantul Beta depășește numărul locurilor de cazare cu 30 de locuri aferente structurii de alimentație publică independentă cărora le corespunde o suprafață de 60 mp.

În acest caz valoarea impozitului specific anual este:

- pentru complexul hotelier:

513 lei * 120 de locuri = 61.560 lei;

- pentru structura de alimentație publică independentă:

1.400 * (15 + 12 * 0,9) * 0,45 = 16.254 lei.

Valoarea totală a impozitului specific este:

61.560 lei + 16.254 lei = 77.814 lei.

Exemplul 3: Un complex hotelier din Brașov, zona A, format din: hotelul Alfa de 4 * - 80 de camere și 120 de locuri de cazare; restaurantul Beta - 200 mp și 100 de locuri; restaurantul Gama - 150 mp și 50 de locuri; barul Teta - 60 mp și 20 de locuri; pool barul Zet - 75 mp și 25 de locuri; terasa Q - 120 mp și 60 de locuri. De asemenea, complexul hotelier are SPA - sală de gimnastică, masaj, împachetări, bază de tratament balnear, salon de înfrumusețare - frizerie, coafor, manichiură, pedichiură, sală de conferințe, salon de evenimente, teren de tenis, piscină, centru de închiriat hidrobiciclete, toate aceste facilități fac parte din oferta turistică a contribuabilului. Complexul hotelier are următoarele tipuri de structură de alimentație publică: restaurant - total 150 de locuri, bar - total 105 locuri.

Întrucât numărul de locuri pe structura de alimentație publică depășește numărul de locuri de cazare, în acest caz contribuabilul va plăti impozitul specific anual după cum urmează:

- conform anexei nr. 3 la lege pentru locurile de cazare și locurile de alimentație publică impusă; și

- conform anexei nr. 1 la lege pentru locurile de alimentație publică independentă, astfel:

- barul Teta + barul Zet au 105 locuri - toate sunt locuri de alimentație publică impusă;

- restaurantul Gama are 50 de locuri - toate sunt locuri de alimentație publică impusă;

- restaurantul Beta are 100 de locuri, din care 70 de locuri aferente structurii de alimentație publică impusă (diferența până la 120 - locuri de cazare). Pentru cele 70 de locuri suprafața aferentă este 140 mp;

- restaurantul Beta depășește numărul locurilor de cazare cu 30 de locuri aferente structurii de alimentație publică independentă cărora le corespunde o suprafață de 60 mp.

În situația în care serviciile prestate în cadrul complexului hotelier, cu mijloace proprii, pentru a oferi turiștilor facilitățile din oferta turistică, sunt incluse în pachetul prestabilit de servicii vândute la preț total, corespunzător tipului de cazare, contravaloarea acestora reprezintă venituri pentru care complexul hotelier se impozitează conform anexei nr. 3 la lege.

În cazul acesta valoarea impozitului specific anual este:

- pentru complexul hotelier:

513 lei * 120 de locuri = 61.560 lei;

- pentru structura de alimentație publică independentă:

1.400 * (15 + 12 * 0,9) * 0,45 = 16.254 lei.

Valoarea totală a impozitului specific anual este:

61.560 lei + 16.254 lei = 77.814 lei.

În cazul în care turiștii sau alți clienți beneficiază de servicii oferite de complexul hotelier care nu au fost incluse în pachetul prestabilit de servicii, în unul dintre tipurile de cazare, servicii corespunzătoare unor activități în afara codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege, veniturile realizate din aceste activități sunt supuse impozitării conform art. 10 din lege. Acestea pot fi servicii de: frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, parcare etc.

(8) În aplicarea art. 6 alin. (7) din lege, următoarele sintagme semnifică:

a) spații de alimentație publică reprezintă structura de primire turistică cu funcțiune de alimentație publică impusă așa cum este ea definită în Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare;

b) hotel tineret reprezintă hostel;

c) apartamente de închiriat reprezintă și camerele de închiriat;

d) bungalow reprezintă și camping, căsuțe tip camping.

În raport cu tabelele din anexa nr. 3 la lege, structurile turistice calculează impozitul specific după cum urmează:

a) tabelele nr. 1, 2 și 3: hotel, hotel apartament, vilă turistică, pensiuni turistice, agroturistice, camere de închiriat;

b) tabelul nr. 4: căsuțe camping, cabană, bungalow, sate de vacanță, camping, popas turistic;

c) tabelul nr. 5: nave maritime, ponton plutitor;

d) tabelul nr. 6: hostel, motel.

(9) În scopul aplicării anexelor nr. 1 și 2 la lege, variabila în funcție de suprafața utilă a locației "y" se stabilește în funcție de suprafața utilă comercială/de servire/de desfășurare a activității, prin rotunjirea la 1 mp pentru fracțiunile de peste 0,50 mp inclusiv sau prin neglijarea fracțiunilor de până la 0,50 mp, după caz.

Exemplu: Pentru un restaurant cu o suprafață de 120,30 mp variabila în funcție de suprafața utilă a locației "y" este 21,0, corespunzătoare intervalului de suprafață cuprins între 91 și 120 mp.

(10) În scopul aplicării anexelor nr. 1 și 2 la lege, pentru stabilirea coeficientului de sezonalitate - variabila "z", variabilei în funcție de rangul localității - variabila "x", precum și pentru stabilirea valorii impozitului standard - k - lei/loc de cazare/an corespunzător categoriei și/sau tipului de structură de primire turistică prevăzut în anexa nr. 3 la lege, contribuabilul va lua în considerare, cu prioritate, statutul specific acordat localității în care își desfășoară activitatea, acordat de către autoritatea competentă, în conformitate cu normele și criteriile de atestare în domeniu.

Exemplul 1: Un contribuabil care desfășoară activitatea printr-un restaurant în zona B din municipiul Piatra-Neamț utilizează:

- coeficientul de sezonalitate (z) de 0,30, aplicabil stațiunilor de interes național, și nu pe cel de 0,35 pentru municipii;

- variabila în funcție de rangul localității ("x") de 5, aplicabilă pentru stațiuni, și nu pe cel de 11 pentru zona B din municipii.

Exemplul 2: Un contribuabil care desfășoară activitatea printr-un restaurant în zona C din municipiul Timișoara utilizează:

- coeficientul de sezonalitate (z) de 0,45, aplicabil celor 8 poli, și nu pe cel de 0,35 pentru municipii;

- variabila în funcție de rangul localității ("x") de 13, aplicabilă pentru zona C din cei 8 poli, și nu pe cel de 9 pentru zona C din municipii.

Exemplul 3: Un contribuabil care desfășoară activitatea printr-un bar în zona A din municipiul Mangalia, județul Constanța, utilizează:

- coeficientul de sezonalitate (z) de 0,35, aplicabil stațiunilor de interes național, și nu pe cel de 0,40 pentru municipii;

- variabila în funcție de rangul localității - variabila "x" de 2, aplicabilă pentru stațiuni, și nu pe cel de 12,5 pentru municipii.

Exemplul 4: Un contribuabil care desfășoară activitatea printr-un hotel de 4* în orașul Covasna din județul Covasna utilizează valoarea impozitului standard - k - lei/loc de cazare/an de 271 lei/loc de cazare/an prevăzută în tabelul nr. 3 din anexa nr. 3 la lege, stabilită pentru stațiuni turistice de interes național pentru structura de primire turistică de hotel de 4*, și nu valoarea de 358 lei/loc de cazare/an aplicabilă pentru oraș prevăzută în tabelul nr. 1 din anexa nr. 3 la lege.

Art. 7. -

În cazul retragerii definitive de către autoritățile competente a autorizației de funcționare/certificatului de clasificare pentru toate activitățile corespunzătoare codurilor CAEN vizate, contribuabilii recalculează în mod corespunzător impozitul specific aferent perioadei din anul calendaristic pentru care au desfășurat activitățile corespunzătoare codurilor CAEN și sunt obligați la plata impozitului pe profit începând cu trimestrul următor retragerii autorizației de funcționare/certificatului de clasificare.

Exemplu: Un contribuabil desfășoară în anul 2018 activitatea printr-un complex hotelier - un hotel de 5* cu o capacitate de 200 de locuri de cazare și un restaurant de 200 mp situat în stațiunea Sinaia. Începând cu 15 mai 2018 încetează activitatea pentru care este obligat la plata impozitului specific, ca urmare a retragerii definitive a certificatului de clasificare de către autoritățile competente. Ulterior, contribuabilul închiriază hotelul și restaurantul unei persoane juridice și va obține venituri din închirierea acestor active.

Valoarea impozitului specific anual conform anexei nr. 3 la lege este:

448 lei * 200 de locuri de cazare = 89.600 lei.

Începând cu trimestrul următor retragerii certificatului de clasificare, respectiv cu 1 iulie 2018, contribuabilul este obligat la plata impozitului pe profit.

Contribuabilul va proceda la determinarea impozitului specific datorat pe perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2018, după cum urmează:

- impozitul anual specific: 89.600 lei/365 de zile = 245 lei/zi;

- impozitul anual specific datorat pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2018 este: 245 lei x 181 de zile = 44.345 lei.

Art. 8. -

În aplicarea prevederilor art. 9 din lege, contribuabilii plătitori de impozit pe profit care au înregistrat pierdere fiscală și care aplică sistemul de impozit specific recuperează pierderea fiscală când revin la sistemul de impozit pe profit în limita celor 7 ani consecutivi înregistrării pierderii.

Exemplu: Un contribuabil care desfășoară activitate printr-un hotel de 4* a înregistrat în anul 2014, perioadă în care era plătitor de impozit pe profit, o pierdere fiscală de 100.000 lei. Acesta a recuperat o parte din pierdere în sumă de 45.000 lei din profiturile impozabile obținute în anii 2015 și 2016. Începând cu 1 ianuarie 2017 aplică sistemul de impozit specific până în 31 decembrie 2018. Considerând că în această perioadă nu realizează și alte venituri pentru care ar datora și impozit pe profit, începând cu 1 ianuarie 2019, când contribuabilul revine la sistemul de impozit pe profit, va continua să recupereze în anii 2019, 2020 și 2021, inclusiv, suma rămasă de 55.000 lei din pierderea fiscală înregistrată în anul 2014.

În ipoteza în care contribuabilul, în perioada 2017-2018, ar realiza și alte venituri pentru care datorează impozit pe profit, pierderea fiscală înregistrată în anul 2014 se recuperează din rezultatul fiscal obținut în această perioadă.

Art. 9. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din lege, contribuabilii care realizează venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege sunt obligați să determine și să plătească concomitent:

- impozitul specific pentru veniturile din activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege;

- impozitul pe profit, conform titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege, cu toate obligațiile ce decurg din acest titlu și a normelor metodologice de aplicare a acestui titlu, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), contribuabilii trebuie să organizeze și să conducă evidența contabilă potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor corespunzătoare activităților vizate.

Pentru stabilirea cheltuielilor comune care vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal se utilizează o metodă rațională de alocare, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, sau prin repartizarea proporțional cu ponderea veniturilor obținute din activitățile vizate în veniturile totale realizate de contribuabil.

Exemplu: Un contribuabil realizează în cursul anului venituri din alte activități, în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege, și pentru acestea aplică impozitul pe profit. Cheltuielile comune ale contribuabilului se repartizează proporțional cu ponderea veniturilor obținute din alte activități în veniturile totale realizate de contribuabil.

Total venituri obținute de contribuabil - 100.000 lei

Total cheltuieli - 80.000 lei, din care: directe 50.000 lei și comune 30.000 lei

Venituri obținute din alte activități - 40.000 lei

Cheltuieli directe aferente veniturilor din alte activități - 20.000 lei

Ponderea veniturilor din alte activități în total venituri: (40.000/100.000)*100 = 40%

Cheltuielile comune care se vor lua în calcul la determinarea rezultatului fiscal din alte activități sunt: 30.000 lei *40% = 12.000 lei.

La determinarea impozitului pe profit, conform titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se au în vedere veniturile și cheltuielile aferente activităților desfășurate în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege, astfel:

- venituri din alte activități în sumă de 40.000 lei;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...