Ministerul Turismului

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități din 14.03.2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit, care desfășoară ca activitate principală sau secundară activitatea/activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 5510 - "Hoteluri și alte facilități de cazare similare", 5520 - "Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activități de alimentație (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentație n.c.a.", 5630 - "Baruri și alte activități de servire a băuturilor", sunt obligate la plata impozitului specific unor activități. Aceste prevederi se aplică și persoanelor juridice române care au devenit plătitoare de impozit pe profit ca urmare a exercitării opțiunii potrivit art. 48 alin. (5) și (52) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit, care au înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară una dintre activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, denumită în continuare lege, dar nu desfășoară efectiv activitate în domeniile respective, nu sunt obligate la plata impozitului specific unor activități.

(3) Microîntreprinderile care aplică prevederile titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la 1 ianuarie 2017 nu aplică impozitul specific unor activități.

(4) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 din lege se verifică la data intrării în vigoare a legii, la începutul fiecărui an fiscal, pe baza situației existente la data de 31 decembrie a anului precedent. Comunicarea către organul fiscal teritorial se efectuează până la data de 31 martie 2017 inclusiv sau, după caz, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.

(5) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic intră în sistemul de impozit specific unor activități începând cu 1 ianuarie 2017.

Art. 2. -

(1) În aplicarea art. 2 alin. (1) lit. c) din lege, complexul hotelier este format din clădiri și terenuri care includ în același edificiu ori edificii legate fizic sau funcțional structuri de primire turistice cu diverse funcțiuni. Prin alte activități desfășurate de complexul hotelier se înțelege activitățile de alimentație publică de tip restaurant, bar, agrement, tratament balnear/wellness sau de înfrumusețare, prestate în cadrul respectivei clădiri, cu mijloace proprii, activități ce fac parte din oferta turistică a contribuabilului, fiind oferite turiștilor individual sau în cadrul pachetelor turistice definite potrivit legii pe cele 5 tipuri de cazare în structurile de primire turistică.

În situația în care serviciile prestate în cadrul complexului hotelier, cu mijloace proprii, pentru a oferi turiștilor facilitățile din oferta turistică, sunt incluse în pachetul prestabilit de servicii, vândute la preț total, corespunzător tipului de cazare, contravaloarea acestora reprezintă venituri pentru care complexul hotelier se impozitează conform anexei nr. 3 la lege.

În cazul în care turiștii sau alți clienți beneficiază de servicii oferite de complexul hotelier, care nu au fost incluse în pachetul prestabilit de servicii, definit potrivit legii, pe cele 5 tipuri de cazare, servicii corespunzătoare unor activități în afara codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege, veniturile realizate din aceste activități sunt supuse impozitării conform art. 10 din lege. Acestea pot fi servicii de: frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, parcare etc.

(2) Prin activitate clasificată ca impusă se înțelege structura de primire turistică cu funcțiune de alimentație publică clasificată ca impusă conform Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) din lege, contribuabilii care obțin venituri din exploatarea mai multor unități determină impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific anual aferent fiecărei unități, calculat conform formulei stabilite în anexa corespunzătoare codului CAEN.

Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitatea prin două unități/restaurante situate în București în zone diferite, astfel:

- restaurantul 1 este situat în zona A și are o suprafață de 80 mp;

- restaurantul 2 este situat în zona D și are o suprafață de 80 mp.

Impozitul specific anual aferent fiecărui restaurant se calculează conform anexei nr. 1 la lege, după cum urmează:

Restaurantul 1: impozitul specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z,

unde:

k - 1.400, valoarea impozitului standard (lei);

x - 17, variabilă în funcție de rangul localității;

y - 16, variabilă în funcție de suprafața utilă comercială/de servire/de desfășurare a activității;

z - 0,45, coeficient de sezonalitate;

q - 0,9, coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic unitate - locație de desfășurare a activităților.

Valoarea impozitului specific anual pentru restaurantul 1 este:

1.400 * (17 + 16 * 0,9) *0,45 = 19.782 lei.
Restaurantul 2: impozitul specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z,

unde:

k - 1.400, valoarea impozitului standard (lei);

x - 13,5, variabilă în funcție de rangul localității;

y - 16, variabilă în funcție de suprafața utilă comercială/de servire/de desfășurare a activității;

z - 0,45, coeficient de sezonalitate;

q - 0,9, coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic unitate - locație de desfășurare a activităților.

Valoarea impozitului specific anual pentru restaurantul 2 este:

1.400 * (13,5 + 16 * 0,9) * 0,45 = 17.577 lei.

Valoarea totală a impozitului specific anual datorat de contribuabil se determină prin însumarea impozitului specific anual aferent celor două restaurante, acesta fiind de: 19.782 lei + 17.577 lei = 37.359 lei.

Art. 4. -

În aplicarea art. 5 alin. (4) din lege, contribuabilii care desfășoară mai multe activități cu codurile CAEN prevăzute la art. 1 din lege, cu excepția celor care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier, determină impozitul specific prin însumarea impozitului stabilit potrivit art. 6 din lege, pentru fiecare activitate desfășurată.

Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitate printr-un restaurant situat în București, zona A, cu o suprafață de 100 mp, și în cadrul aceleiași unități desfășoară activitate printr-un bar cu o suprafață de 80 mp, cu suprafețe distincte.

Impozitul specific anual se determină prin însumarea impozitelor specifice stabilite potrivit art. 6 din lege, pentru fiecare activitate desfășurată, după cum urmează:

- se determină impozitul specific anual corespunzător activității desfășurate în restaurant, conform formulei stabilite în anexa nr. 1 la lege, astfel:

1.400 * (17 + 21 * 0,9) * 0,45 = 22.617 lei;

- se determină impozitul specific anual corespunzător activității desfășurate în bar, conform formulei stabilite în anexa nr. 2 la lege, astfel:

900 * (16 + 8* 0,9) * 0,45 = 9.396 lei;

- impozitul specific anual pentru întreaga unitate se stabilește prin însumarea impozitelor specifice determinate pentru fiecare activitate desfășurată în restaurant și bar, astfel:

22.617 lei + 9.396 lei = 32.013 lei.

Art. 5. -

(1) În aplicarea art. 5 alin. (5) din lege, prin începerea/încetarea unei activități se înțelege începerea/încetarea exploatării economice a unei structuri de primire turistice sau unități de alimentație publică de tip restaurant, bar sau a unei părți a acesteia. Închiderea structurii/unității și predarea certificatului de clasificare în vederea radierii, după caz, se consideră încetarea exploatării unei structuri de primire turistice cu funcțiune de cazare, de alimentație publică sau a unei unități de alimentație publică de către un contribuabil. Modificarea suprafeței/numărului locurilor de cazare se realizează în următoarele situații, fără a se limita la acestea: închiderea activității unei terase pe timpul iernii, închiderea activității unui bar în extrasezon, scoaterea din circuitul turistic a unui număr de camere, introducerea de camere în circuitul turistic prin modificarea anexei la certificatul de clasificare sau a autorizației de funcționare.

(2) Pentru structurile de primire turistice cu funcțiune de cazare și alimentație publică de pe litoralul românesc, clasificate, potrivit legii, ca desfășurând activitate sezonieră, impozitul specific aferent perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a desfășurat activitate se determină prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care contribuabilul a desfășurat activitatea, perioadă menționată în certificatul de clasificare/autorizația de funcționare.

Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un hotel de 3* în stațiunea Mamaia, cu o capacitate de 100 de locuri de cazare, care funcționează 170 de zile/an.

Impozitul specific se stabilește pe baza tabelului nr. 3 din anexa nr. 3 la lege, după cum urmează:

(171 lei/loc cazare/an x 100 locuri)/365 zile * 170 zile = 7.964 lei.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul încetării voluntare temporare a exploatării structurii de primire turistice sau a unității de alimentație publică, caz în care operatorul structurii de primire turistice/alimentație publică solicită autorității centrale pentru turism/autorității care a emis certificatul de clasificare/autorizația de funcționare suspendarea certificatului de clasificare/autorizației de funcționare pentru o perioadă determinată. Suspendarea certificatului de clasificare/autorizației de funcționare va înceta, fără nicio notificare, la data precizată în cererea de suspendare, în perioada de valabilitate a acestuia/acesteia. Valabilitatea certificatului de clasificare/autorizației de funcționare nu se va prelungi cu perioada de suspendare temporară a activității.

(4) Prin sintagma perioada pentru care contribuabilul a existat, în sensul art. 5 alin. (5) din lege, se înțelege perioada în care a fost supusă exploatării economice acea structură de primire turistică sau unitate de alimentație publică sau acea parte/suprafață a acesteia.

(5) În aplicarea art. 5 alin. (7) din lege, perioada de 3 ani se calculează începând cu anul în care s-a dobândit statutul de stațiune turistică de interes național, potrivit legii.

Exemplul 1: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un restaurant în suprafață de 50 mp, situat într-o comună. Din anul 2018 comuna dobândește statutul de stațiune turistică de interes național, potrivit legii.

În acest caz contribuabilul va plăti în anii 2018, 2019 și 2020, pentru fiecare an, un impozit specific anual calculat potrivit anexei nr. 1 la lege la nivelul stabilit pentru sat/comună/stațiune de interes local, astfel:

1.400 * (3 + 7 * 0,9) * 0,10 = 1.302 lei.

Începând cu anul 2021 contribuabilul va plăti impozitul specific anual calculat potrivit anexei nr. 1 la lege stabilit la nivelul unei stațiuni turistice de interes național, după cum urmează:

1.400 * (5 + 7 * 0,9) * 0,30 = 4.746 lei.

Exemplul 2: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un hotel de 3* cu o capacitate de cazare de 20 de locuri, situat într-o stațiune de interes local. Din anul 2018 stațiunea dobândește statutul de stațiune turistică de interes național, potrivit legii.

În acest caz contribuabilul va plăti în anii 2018, 2019 și 2020, pentru fiecare an, un impozit specific anual calculat potrivit tabelului nr. 2 din anexa nr. 3 la lege la nivelul stabilit pentru sat/comună/stațiune de interes local, astfel:

67 * 20 = 1.340 lei.

Începând cu anul 2021 contribuabilul va plăti impozitul specific anual calculat potrivit tabelului nr. 3 din anexa nr. 3 la lege, stabilit la nivelul unei stațiuni turistice de interes național, după cum urmează:

Valoarea impozitului specific anual este:

171 * 20 = 3.420 lei.

Art. 6. -

(1) În aplicarea art. 6 alin. (1) din lege, impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5610 "Restaurante", 5621 "Activități de alimentație (catering) pentru evenimente", 5629 "Alte servicii de alimentație n.c.a." se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 1 la lege, după cum urmează:

Impozit specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z, unde:

k - 1.400, valoarea impozitului standard (lei);

x - variabilă în funcție de rangul localității;

y - variabilă în funcție de suprafața utilă comercială/de servire/de desfășurare a activității;

z - coeficient de sezonalitate;

q - 0,9, coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic unitate - locație de desfășurare a activităților.

Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un restaurant situat în Cluj-Napoca, zona A, cu o suprafață de 100 mp.

Valoarea impozitului specific anual este:

1.400 * (15 + 21 * 0,9) * 0,45 = 21.357 lei.

(2) În aplicarea art. 6 alin. (2) din lege, impozitul specific anual corespunzător codului CAEN 5630 "Baruri și alte activități de servire a băuturilor" se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 2 la lege:

Impozit specific anual/unitate - k * (x + y * q) * z, unde:

k - 900, valoarea impozitului standard;

x - variabilă în funcție de rangul localității;

y - variabilă în funcție de suprafața utilă comercială/de servire/de desfășurare a activității;

z - coeficient de sezonalitate;

q - 0,9, coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic - locație de desfășurare a activităților.

Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un bar situat în stațiunea turistică Predeal, cu o suprafață de 100 mp.

Valoarea impozitului specific anual este:

900 * (2 + 10 * 0,9) * 0,35 = 3.465 lei.

(3) În cazul în care în certificatul de clasificare/autorizația de funcționare nu se menționează suprafața utilă comercială/de servire pentru codurile CAEN 5610 - "Restaurante" și 5630 - "Baruri și alte activități de servire a băuturilor" sau suprafața utilă de desfășurare a activității specifice codurilor CAEN 5621 - "Activități de alimentație (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentație n.c.a.", pentru stabilirea variabilei în funcție de suprafața utilă a locației (variabila "y"), suprafața luată în considerare este cea stabilită de contribuabil pe baza documentelor privind spațiul în care își desfășoară activitatea, respectiv suprafața de desfășurare a activității declarată pe propria răspundere la solicitarea eliberării autorizației de funcționare de către instituția competentă.

(4) În aplicarea art. 6 alin. (3) și (4) din lege, impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5510 "Hoteluri și alte facilități de cazare similare", 5520 "Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată", 5530 "Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere" și 5590 "Alte servicii de cazare" se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 3 la lege, astfel:

Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde k reprezintă lei/loc cazare/an, corespunzătoare categoriei și/sau tipului de structură de primire turistică menționate în certificatul de clasificare.

Exemplu: Un contribuabil desfășoară activitatea printr-un hotel de 4* situat în stațiunea turistică Băile Tușnad, cu o capacitate de cazare de 100 de locuri.

Valoarea impozitului specific anual este:

271 * 100 = 27.100 lei.

(5) Modificările la care se face referire în cadrul art. 6 alin. (5) din lege sunt modificări ale categoriei de clasificare, respectiv creșterea sau scăderea numărului de stele/margarete.

(6) În aplicarea art. 6 alin. (6) din lege, contribuabilii care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c) din lege, determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3 la lege, respectiv:

Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde k este impozitul specific standard - lei/loc cazare/an.

Exemplul 1: Un contribuabil desfășoară activitatea în stațiunea turistică Mamaia printr-un complex hotelier care cuprinde: un hotel de 5* cu o capacitate de 200 de locuri de cazare, un restaurant cu o suprafață de 320 mp și 200 de locuri și un bar în suprafață de 240 mp și 200 de locuri.

Valoarea impozitului specific anual/hotel 5* este:

448 * 200 de locuri de cazare = 89.600 lei.

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...