Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 655/2017 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la monitorizarea emisiilor de poluanți gazoși provenind de la motoarele cu ardere internă în circulație instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0655

În vigoare de la 13 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE, în special articolul 19 alineatul (2),

întrucât:

(1) Articolul 19 din Regulamentul (UE) 2016/1628 prevede monitorizarea emisiilor de poluanți gazoși prin încercarea motoarelor în circulație instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră și operate în condițiile normale ale ciclului lor de funcționare.

(2) Pentru a asigura monitorizarea prevăzută la articolul 19, este necesar să se adopte măsuri detaliate cu privire la selecția motoarelor, la procedurile de încercare și la raportarea rezultatelor.

(3) Pentru a reduce sarcina administrativă asupra micilor producători de motoare și asupra producătorilor care fabrică un număr redus de tipuri de motoare sau de familii de motoare, este necesară limitarea numărului de motoare supuse de către producătorii respectivi încercărilor de monitorizare a funcționării în circulație.

(4) Pentru a asigura consecvența în aplicarea prezentului regulament, producătorului nu ar trebui să i se solicite să prezinte rezultatele încercărilor de monitorizare în circulație dacă poate demonstra că motoarele nu au fost instalate pe echipamente mobile fără destinație rutieră sau că nu a reușit să aibă acces la un motor în nicio aplicație destinată încercărilor.

(5) În vederea armonizării suplimentare a procedurilor de monitorizare a funcționării în circulație pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră cu alte acte legislative ale UE și cu standardele internaționale, aceste proceduri ar trebui să fie aliniate la încercările privind conformitatea în circulație pentru vehiculele grele (EURO VI) și la cerințele Regulamentului 96 adoptat de Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Obiect

Prezentul regulament stabilește măsurile detaliate cu privire la selecția motoarelor, la procedurile de încercare și la raportarea rezultatelor referitoare la monitorizarea emisiilor de poluanți gazoși provenind de la motoarele cu ardere internă în circulație instalate pe echipamente mobile fără destinație rutieră care folosesc sistemul portabil de măsurare a emisiilor (PEMS).

Articolul 2 Domeniu de aplicare

(1) Prezentul regulament se aplică în cazul monitorizării emisiilor de poluanți gazoși provenind de la următoarele categorii de motoare în circulație din etapa V de emisii instalate pe echipamente mobile fără destinație rutieră:

(a) NRE-v-5;

(b) NRE-v-6.

(2) Prezentul regulament se aplică în cazul producătorilor de motoare.

Prezentul regulament nu se aplică în cazul producătorului de echipamente originale.

(3) Prezentul regulament nu se aplică în cazul în care producătorul demonstrează autorității de omologare că nu este în măsură să obțină accesul la niciun motor instalat pe un echipament mobil fără destinație rutieră în scopurile monitorizării funcționării în circulație.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...