Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală

Decizia nr. 74/A/2017 - excepție de neconstituționalitate

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

SURSA: scj.ro

Deliberând asupra cauzei de față;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin încheierea din data de 8 decembrie 2016 a Curții de Apel București, secția I penală, în baza art. 341 alin. (6) lit. c) C. proc. pen. a fost admisă plângerea formulată de petentul A. împotriva ordonanței nr. 398/P/2016 din data de 03.06.2016 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, menținută prin ordonanța nr. 344/II/2/2016 din data de 06.09.2016 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

A fost desființată, în parte, ordonanța nr. 398/P/2016 din data de 03.06.2016 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, menținută prin ordonanța nr. 344/II/2/2016 din data de 06.09.2016 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și s-a schimbat temeiul de drept al soluției de clasare din art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. în art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.

În baza art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 republicată, a fost respinsă, ca inadmisibilă, cererea formulată de petentul A. de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind organizarea judiciară raportat la art. 1 alin. (4), art. 2 alin. (1) din Constituția României.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.

Pentru a hotărî astfel judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel București a reținut următoarele:

Petentul A. a formulat plângere penală prin care a sesizat că la data de 22.12.2015 a depus la registratura Judecătoriei sectorului 6 București o cerere prin care solicita eliberarea unei copii de pe un DVD care era depus ca probă în Dosarul nr. x/303/2015. Deoarece nu a primit niciun răspuns la cererea sa, petentul s-a deplasat la data de 12.02.2016 la sediul Judecătoriei sectorului 6 București, unde i s-a comunicat că la dosar nu există nicio cerere pentru copii acte din dosar. La scurt timp, petentul a solicitat să vadă dosarul și a constatat că cerere sa împreună cu DVD-ul blank se aflau la dosar, cererea având viza „se respinge ca inadmisibilă”. Petentul a mai învederat că în acest mod, i s-a îngrădit, prin abuz cu bună știință, dreptul la un proces echitabil și dreptul de petiționare.

Prin ordonanța nr. 398/P/2016 din data de 03.06.2016 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București s-a apreciat că, în speță, este incident cazul de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prevăzut de art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., în raport de infracțiunea de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. (2) C. pen., reținând că judecătorii, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, trebuie să aplice legea la anumite situații de fapt date (în speță, interpretarea dispozițiilor legale privind materia probelor și a mijloacelor de probă). În raport de incidentul procedural arătat, persoana interesată poate formula critici cu privire la legalitatea și temeinicia măsurii luate de completul de judecată, însă Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București nu reprezintă un instrument de coerciție pentru a cenzura și obliga luarea unei decizii sau alta convenabilă celui în cauză. Domeniul răspunderii penale (la care se face apel pe calea prezentei plângeri) presupune săvârșirea unor fapte de o anumită gravitate apte să atragă răspunderea penală și nu incidente procedurale defavorabile petenților.

Petentul A. a formulat plângere împotriva soluției de clasare, în conținutul căreia a arătat că nu a fost audiat de procurorul de caz încălcându-se dispozițiile art. 5 C. proc. pen. De asemenea, clasarea cauzei s-a dispus în baza art. 315 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. „fapta nu există”, dispoziție ce nu corespunde realității, câtă vreme există o cerere a sa de eliberare a unei copii de pe o probă din Dosarul nr. x/303/2015, la care nu i s-a răspuns și pe care există o rezoluție „se respinge ca inadmisibilă”. Așadar, există în mod indubitabil fapta judecătorului de a nu îi răspunde și de a nu îi comunica faptul că există o rezoluție de respingere a cererii sale solicitând infirmarea soluției de clasare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...