Tribunalul Gorj

Sentința civilă nr. 319/2017 - acțiune în constatare

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Ședința publică din data de 09 martie 2017

Pe rol judecarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta P.N. împotriva pârâtului S.J.U., având ca obiect acțiune în constatare.

La apelul nominal făcut în ședință publică a răspuns avocat M.C. pentru reclamantă, lipsind pârâtul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de ședință, după care,

Reprezentantul reclamantei a arătat că nu mai are alte cereri de formulat și probatorii de administrat în cauză.

Nemaifiind cereri de formulat și probe de administrat, constatând cercetarea judecătorească încheiată și cauza în stare de judecată, potrivit art. 392 C. proc. civ., declară deschise dezbaterile asupra fondului și acordă cuvântul parților în ordinea și în condițiile prevăzute la art. 216 C. proc. civ.

Avocat M.C. pentru reclamantă a solicitat admiterea acțiunii așa cum a fost formulată, să se constate că activitatea desfășurată în perioada 01.08.1978-01.04.2001 de către reclamantă se încadrează în grupa a II-a de muncă și sa-i elibereze o adeverința în acest sens, cu cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat și onorariu expert conform chitanțelor atașate la dosarul cauzei.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 22.12.2015 pe rolul Tribunalului Gorj, secția conflicte de muncă și asigurări sociale, sub nr. ..., reclamanta P.N. a chemat în judecată pârâtul S.J.U., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța sa se constate că activitatea desfășurată în perioada 01.08.1978-01.04.2001 de către reclamantă se încadrează în grupa a II-a de muncă și sa-i elibereze o adeverința din care sa rezulte că a lucrat în grupa a II-a de munca în procent de 100% pe perioada 01.08.1978-01.04.2001.

În motivarea acțiunii, a arătat că în perioada 01.08.1978-08.08.2014 a fost angajata la SJU pe postul de asistent principal de balneo-fizio-terapie, așa cum rezulta din fisa postului si carnetul de munca. Prin specificul muncii a fost supusa unor factori de risc reprezentați de lucrul cu aparatura care funcționează cu radiații electromagnetice fiind în permanentă expusă acestora existând riscul afectării stării de sănătate datorita suprasolicitării fizice si psihice.

Mai mult, angajatorul i-a acordat sporuri salariale pentru condițiile deosebite de muncă, recunoscând astfel că și-a realizat sarcinile de serviciu în grupa a II-a de muncă.

De altfel, din Ordinul nr. 125/1990 pct. 18, anexa nr. 2, reiese că se încadrează în grupa a II-a de muncă „activitatea prestată în instalații, utilaje sau aparate care funcționează cu radiații electromagnetice, infraroșii, ultraviolete, microunde, de medie sau înaltă frecvență și lasere, cu excepția laserelor de mare putere, neecranate, care sunt prevăzute în grupa I de munca” ori prin specificul activității sale a lucrat cu aparatura ce se încadrează in criteriile descrise mai sus.

De asemenea, prin decizia nr. 257 din 20.09.2004 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție s-a statuat că Ordinului nr. 50/1990 nu i se poate restrânge aplicarea numai la activitățile și funcțiile prevăzute în forma inițiala a actului cu atât mai mult cu cât modificările si completările ulterioare au fost menite sa elimine inechitățile existente.

A depus la dosar în copii conforme cu originalele următoarele înscrisuri: carte identitate și carnetul de muncă.

În drept, a invocat dispozițiile Ordinului nr. 50/1990, Ordinului nr. 125/1990, art. 175-182 C. muncii.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...