Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 677/2017 de prelungire a derogării de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 în ceea ce privește distanța minimă față de coastă și adâncimea minimă pentru năvoadele de navă utilizate pentru pescuitul guvidului alb (Aphia minuta) în anumite ape teritoriale ale Spaniei (Murcia)
Număr celex: 32017R0677

În vigoare de la 11 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană(1), în special articolul 13 alineatul (5),

(1) JO L 36, 8.2.2007.

întrucât:

(1) Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 interzice utilizarea uneltelor remorcate în raza a 3 mile marine de la coastă sau în cadrul izobatei de 50 m, în cazul în care această adâncime este atinsă la o distanță mai mică de la coastă.

(2) La cererea unui stat membru, Comisia poate să acorde o derogare de la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006, cu condiția să fie îndeplinite o serie de condiții prevăzute la articolul 13 alineatele (5) și (9).

(3) La 17 aprilie 2012, Comisia a primit din partea Spaniei o cerere de derogare de la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf din regulamentul menționat anterior, referitoare la utilizarea năvoadelor de navă pentru pescuitul guvidului alb (Aphia minuta) în apele sale teritoriale din Comunitatea autonomă Murcia.

(4) În 2013, Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) a evaluat derogarea solicitată de Spania, precum și proiectul de plan de gestionare aferent.

(5) Planul de gestionare spaniol a fost adoptat de Spania la 27 martie 2013 (2).

(2) Referință Regiunea Murcia, JO nr. 78, 6.4.2013, p. 13950.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...