Tribunalul Gorj

Sentința civilă nr. 292/2017 - contestație la executare - contestație privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații sociale

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Ședința publică din data de 28 februarie 2017

Pe rol fiind judecarea acțiunii formulate de reclamantul Ț.M. împotriva pârâtei C.J.P. Gorj, având ca obiect contestație la executare-contestație privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații sociale.

La apelul nominal făcut în ședința publică au răspuns reclamantul și consilier juridic C.V. pentru pârâtă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Reclamantul depune la dosar, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de Ș G B, contractul individual de muncă nr. ..., adeverința nr. ... emisă de Ș G B, adeverința nr. ... emisă de Ș G B, decizia nr. ..., decizia nr. ... și sentința nr. ... pronunțată de Tribunalul Gorj, secția conflicte de muncă și asigurări sociale, în dosar nr. ...

Reprezentantul pârâtei arată că a luat cunoștință de înscrisurile depuse la dosar și nu solicită acordarea unui nou termen de judecată în acest sens.

La interpelarea instanței, reclamantul și reprezentantul pârâtei arată că nu mai au cereri de formulat.

Constatând că nu mai sunt cereri formulate de părți și că nu sunt incidente de soluționat, instanța, în baza art. 392 C. proc. civ., declară deschise dezbaterile asupra fondului și acordă cuvântul părților în ordinea și în condițiile prevăzute la art. 216 C. proc. civ.

Reclamantul solicită admiterea acțiunii așa cum a fost formulată.

Reprezentantul pârâtei, consilier juridic C.V., solicită respingerea acțiunii, conform motivelor inserate în întâmpinare.

Instanța, în temeiul art. 394 C. proc. civ., declară închise dezbaterile pe fondul cauzei.

INSTANȚA

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj, secția contencios administrativ și fiscal, la data de ..., sub nr. ..., reclamantul Ț.M., în contradictoriu cu pârâta C.J.P. Gorj, a solicitat anularea deciziei nr. ..., emisă de pârâtă și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare a arătat că a fost beneficiarul a unei pensii de invaliditate, gradul II, în perioada 15.06.2014 - 14.06.2015, că, în urma revizuirii medicale i s-a modificat gradul de invaliditate din II în III, prin decizia medicală asupra capacității de muncă, iar, începând cu data de 15.06.2015, a beneficiat de pensie de invaliditate gradul III.

A menționat că în perioada 01.07.2015 - 31.08.2015 a prestat activitate la Ș G B J, în funcția de profesor, cu un program de 4 ore zilnic și un salariu de 1.125 lei net. În perioada cât a fost beneficiarul pensiei de invaliditate de gradul II nu putea cumula pensia lunară cu venituri provenite din situații pentru care asigurarea este obligatorie, deoarece nu s-a încadrat în categoriile expres enumerate de dispozițiile art. 118 din lege.

Dreptul său de a adăuga la pensia lunară veniturile obținute din activități profesionale, s-a născut de când a fost beneficiarul pensiei de invaliditate de gradul III.

Veniturile suplimentare realizate începând din data de 01.07.2015 se încadrează în categoria acelora pentru care asigurarea este obligatorie, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 263/2010.

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010, în cazul în care casa de pensii constată existenta situației de cumulare a pensiei cu venituri profesionale, dispune suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare celei în care a intervenit respectiva situație, în speță, suspendarea plății pensiei nu se poate dispune, întrucât este titularul unei categorii noi de pensie, de gradul III de invaliditate, care îi permite cumularea celor două tipuri de venituri lunare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...