Tribunalul Gorj

Sentința civilă nr. 392/2017 - contestație decizie de concediere

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Ședința publică din data de 23 martie 2017

Pe rol judecarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta D.L. împotriva pârâtei SC M.S. SA, având ca obiect contestație decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns reclamanta personal și asistată de avocat O M iar pentru pârâtă, consilier juridic N.D.F.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de ședință, după care, se constată depuse prin serviciul registratură de către reprezentantul pârâtei următoarele înscrisuri: cerere solicitare angajare din data de 01.10.2006, contract individual de muncă cu nr. 6706 din data de 19.10.2006, act adițional nr. 1738/28.12.2006, act adițional nr. 1475/29.10.2007, cerere solicitare angajare cu nr. 3201/10.04.2008, contract individual de muncă cu nr. 5003 din data de 11.06.2008, act adițional nr. 469/16.07.2008, decizia nr. 1558/21.06.2016 de concediere colectivă.

Apărătorul reclamantei, avocat O.M., a învederat tribunalului că nu solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru studierea înscrisurilor depuse de reprezentantul pârâtei.

Reprezentanții părților au arătat că nu mai au alte cereri de formulat și probatorii de administrat în cauză.

Nemaifiind cereri de formulat și probe de administrat, constatând cercetarea judecătorească încheiată și cauza în stare de judecată, potrivit art. 392 C. proc. civ., a declarat deschise dezbaterile asupra fondului și a acordat cuvântul parților în ordinea și în condițiile prevăzute la art. 216 C. proc. civ.

Apărătorul reclamantei, avocat O M, a solicitat admiterea contestației, anularea deciziei nr. 1558 din data de 21.06.2016 emisă de pârâta, reintegrarea în funcția deținută anterior emiterii deciziei contestate, păstrarea tuturor elementelor raporturilor de muncă stabilite și desfășurate anterior deciziei nr. 1558 din data de 21.06.2016 și obligarea la achitarea drepturilor bănești cuvenite pe perioada cuprinsă între momentul emiterii deciziei și reintegrarea efectivă în funcția deținută anterior, fără cheltuieli de judecată.

Reprezentantul pârâtei, consilier juridic N.D.F., a solicitat respingerea acțiunii conform motivelor inserate în întâmpinare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 01.07.2016 pe rolul Tribunalului Gorj, secția conflicte de muncă și asigurări sociale, sub nr. reclamanta D.L. a formulat contestație împotriva deciziei nr. 1558 din 21.06.2016 emisa de SC M.S. SA, pe care o consideră nelegala si netemeinica, solicitând ca prin sentința ce se va pronunța in contradictoriu cu pârâta SC M.S. SA admiterea contestației, anularea deciziei nr. 1558 din data de 21.06.2016 emisă de pârâta, reintegrarea în funcția deținută anterior emiterii deciziei contestate, păstrarea tuturor elementelor raporturilor de muncă stabilite și desfășurate anterior deciziei nr. 1558 din data de 21.06.2016 și obligarea la achitarea drepturilor bănești cuvenite pe perioada cuprinsă între momentul emiterii deciziei și reintegrarea efectivă în funcția deținută anterior, fără cheltuieli de judecată.

În motivarea acțiunii,reclamanta a arătat că la data de 21.06.2016 pârâta a emis decizia nr. 1558 din data de 21.06.2016 prin care s-a dispus ca începând cu data de 22.06.2016, încetarea contractul individual de muncă din inițiativa angajatorului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...