Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 675/2017 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a virusului febrei aftoase din Algeria [notificată cu numărul C(2017) 2432] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017D0675

În vigoare de la 08 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (1), în special articolul 18 alineatul (6),

(1) JO L 268, 24.9.1991.

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (2), în special articolul 22 alineatul (5),

(2) JO L 24, 30.1.1998.

întrucât:

(1) Directiva 91/496/CEE stabilește principiile controalelor veterinare vizând animalele care intră în Uniune din țări terțe. Ea stabilește măsurile care pot fi adoptate de Comisie în cazul în care o boală care poate reprezenta o amenințare gravă pentru sănătatea animalelor sau pentru sănătatea publică apare sau se răspândește pe teritoriul unei țări terțe.

(2) Directiva 97/78/CE stabilește principiile controalelor veterinare vizând produsele care intră în Uniune din țări terțe. Ea stabilește măsurile care pot fi adoptate de Comisie în cazul în care o boală care poate reprezenta o amenințare gravă pentru sănătatea animalelor sau pentru sănătatea publică apare sau se răspândește pe teritoriul unei țări terțe.

(3) Febra aftoasă este una dintre cele mai contagioase boli ale bovinelor, ovinelor, caprinelor și porcinelor. Virusul care cauzează boala are potențialul de a se răspândi rapid, în special prin intermediul produselor obținute de la animale infectate și al obiectelor neanimate contaminate, inclusiv al mijloacelor de transport, cum ar fi vehiculele cu care se transportă animale vii. De asemenea, în funcție de temperatură, virusul poate persista în afara animalului-gazdă, într-un mediu contaminat, timp de mai multe săptămâni.

(4) La data de 31 martie 2017, Algeria a notificat Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (denumită în continuare "OIE") confirmarea unui focar de febră aftoasă de serotip A în partea de vest a teritoriului său. Notificarea imediată nu menționează nicio altă măsură în afara vaccinării în vederea combaterii bolii.

(5) Prezența febrei aftoase în Algeria poate constitui un risc grav pentru efectivele de animale din Uniune.

(6) Situația în ceea ce privește febra aftoasă în Algeria rămâne incertă, iar un număr semnificativ de transporturi de bovine vii sunt exportate din statele membre ale UE în țara respectivă.

(7) Prin urmare, situația febrei aftoase din Algeria necesită adoptarea la nivelul Uniunii a unor măsuri de protecție care să țină cont de supraviețuirea virusului febrei aftoase în mediu și de posibilele căi de transmitere a acestui virus.

(8) Vehiculele și navele cu care se transportă animale vii în Algeria pot fi contaminate cu virusul febrei aftoase în țara respectivă și, prin urmare, constituie un risc de introducere a bolii la întoarcerea lor în Uniune.

(9) Curățarea și dezinfectarea adecvată a vehiculelor și a navelor cu care se transportă animale vii reprezintă cea mai adecvată modalitate de reducere a riscului de transmitere rapidă a virusului pe distanțe mari.

(10) Prin urmare, este adecvat să se asigure că toate vehiculele și navele cu care au fost transportate animale vii la destinații din Algeria sunt curățate și dezinfectate în mod adecvat și că aceste operațiuni de curățare și de dezinfectare sunt documentate în mod corespunzător într-o declarație care trebuie să fie transmisă de operator sau de conducător autorității competente de la punctul de intrare în Uniune.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...