Guvernul României

Hotărârea nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 mai 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Localitățile din Munții Apuseni, cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, vor beneficia de sprijinul direct al Guvernului și al celorlalte autorități ale administrației publice.

Art. 2. -

Se aprobă Programul special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a localităților prevăzute în art. 1, cuprins în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Ministerele, prefecturile, precum și consiliile județene și locale respective vor urmări realizarea acțiunilor prevăzute în programul special și vor asigura cuprinderea cu prioritate a obiectivelor de investiții în programele proprii anuale în limita surselor financiare din alocațiile bugetare și din alte surse.

Art. 4. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice
și amenajării teritoriului,
Marin Cristea
Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Octav Cozmâncă
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 10 mai 1996.

Nr. 323.

ANEXA Nr. 1 Referințe (1)

UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE
din zona Munților Apuseni, pentru care se propun măsuri de
sprijinire a dezvoltării economico-sociale

JUDEȚUL ALBA

Orașe

1. Abrud

2. Câmpeni

3. Zlatna

Comune

1. Albac

2. Almașu Mare

3. Arieșeni

4. Avram Iancu

5. Baia de Arieș

6. Bistra

7. Buciumi

8. Ciuruleasa

9. Gârda de Sus

10. Horea

11. Întregalde

12. Lupșa

13. Mogoș

14. Ocoliș

15. Poiana Vadului

16. Ponor

17. Poșaga

18. Râmeț

19. Roșia Montană

20. Sălciua

21. Scărișoara

22. Sohodol

23. Vadul Moților

24. Vidra

JUDEȚUL ARAD

Orașe

1. Sebiș

Comune

1. Almaș

2. Brazii

3. Buteni

4. Chișindia

5. Dezna

6. Dieci

7. Gurahonț

8. Hălmagiu

9. Hălmăgel

10. Ignești

11. Moneasa

12. Pleșcuța

13. Vârfurile

JUDEȚUL BIHOR

Orașe

1. Nucet

2. Dr. Petru Groza

3. Vașcău

Comune

1. Budureasa

2. Bulz

3. Buntești

4. Cărpinet

5. Câmpani

6. Criștioru de Jos

7. Drăgănești

8. Lazuri de Beiuș

9. Lunca

10. Pietroasa

11. Rieni

12. Tărcaia

JUDEȚUL CLUJ

Comune

1. Băișoara

2. Beliș

3. Călățele

4. Ciucea

5. Iara

6. Măguri-Răcătău

7. Mănăstireni

8. Mărgău

9. Mărișel

10. Poieni

11. Râșca

12. Săcuieu

13. Valea Ierii

JUDEȚUL HUNEDOARA

Orașe

1. Brad

Comune

1. Baia de Criș

2. Balșa

3. Băița

4. Blăjeni

5. Buceș

6. Bucuresci

7. Bulzeștii de Sus

8. Certeju de Sus (parțial)

9. Criscior

10. Geoagiu (parțial)

11. Luncoiu de Jos

12. Ribița

13. Tomești

14. Vața de Jos

15. Vălișoara

ANEXA Nr. 2

PROGRAMUL SPECIAL
pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități
din zona Munților Apuseni

Programul special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din zona Munților Apuseni cuprinde următoarele direcții principale de acțiune:

- scoaterea din izolare a unor localități prin îmbunătățirea echipării tehnice și integrarea zonei în rețelele de infrastructură majoră (căi de transport rutier, feroviar și aerian, alimentare cu energie electrică, comunicații);

- stabilizarea populației prin asigurarea unui cadru de viață comparabil cu alte zone ale țării;

- valorificarea superioară a potențialului natural al zonei, prin eficientizarea, restructurarea și diversificarea activităților economice, stimularea întreprinderilor mici și mijlocii cu capital privat;

- protejarea patrimoniului natural și construit, în vederea dezvoltării durabile a zonei și a turismului rural performant.

CAPITOLUL I Programul-cadru de investiții publice și de cheltuieli pentru refaceri
în urma inundațiilor- valori estimative -

U.M. - mld. lei prețuri la 1 ianuarie 1996
Nr. crt. Domeniul de activitate Nr. de obiective (acțiuni) TOTAL din care:
1996 1997-2000 2001-2004 după 2004
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL PROGRAM, din care: 8.000,0 189,0 2.294,0 2.605,0 2.912,0
1. Refaceri în urma inundațiilor 12 120,0 54,0 66,0 - -
2. Investiții pentru derularea programului 730 7.885,0 135,0 2.228,0 2.605,0 2.912,0
din care:
2.1 Infrastructura majoră 210 6.379,1 100,9 1.298,0 2.363,2 2.612,0
▪ energetică (inclusiv electrificări) 169 1.812 3,3 14,5 2,2 1.787,0
▪ transporturi 8 4.290,0 86,6 1.161,4 2.300,0 742,0
▪ comunicații 19 150,3 - 68,3 42,0 40,0
▪ gospodărirea apelor și protecția mediului 14 126,8 11,0 53,8 19,0 43,0
2.2 Agricultură, alimentație, agroturism 19 142,8 3,6 18,0 49,7 71,5
▪ agroturism 2 4,0 0,1 0,8 1,0 2,1
2.3 Silvicultură 9 126,5 0,7 27,0 34,0 64,8
2.4 Industrie 19 249,7 17,4 83,7 26,3 122,3
▪ industria extractivă 15 235,3 15,7 71,0 26,3 122,3
▪ industria prelucrătoare 1 1,6 - 1,6 - -
▪ protecția și reabilitarea mediului în unități industriale 3 12,8 1,7 11,1 - -
2.5 Turism 24 55,5 0,1 16,2 25,1 14,1
2.6 Infrastructura socială 202 187,0 2,2 121,4 56,7 6,7
▪ sănătate 48 57,8 0,8 46,0 11,0 -
▪ învățământ 63 73,1 1,3 29,2 38,1 4,5
▪ cultură 43 49,8 - 41,0 7,1 1,7
▪ muncă și protecție socială 17 4,7 - 4,7 - -
▪ culte 30 1,5 - 0,5 0,5 0,5
▪ construcții administrative 1 0,09 0,08 0,01 - -
2.7 Infrastructura edilitară a localităților 247 731,3 9,4 653,6 47,7 20,6
▪ alimentări cu apă, canalizări și stații de tratare și epurare a apelor 70 109,1 1,9 98,6 5,4 3,2
▪ drumuri și poduri locale, străzi, pasaje denivelate 153 548,7 5,6 483,4 42,3 17,4
▪ rețele termice, centrale și puncte termice 8 27,7 0,9 26,8 - -
▪ introducere de gaze naturale 6 16,4 - 16,4 - -
▪ transport urban de călători 3 1,0 0,1 0,9 - -
▪ colectarea, incinerarea, valorificarea deșeurilor menajere 3 25,8 - 25,8 - -
▪ lucrări tehnico-edilitare aferente ansamblurilor de locuințe 4 2,6 0,9 1,7 - -
2.8 Locuințe 304 apartamente 13,1 0,7 10,1 2,3 -

NOTĂ:

În termen de 60 de zile Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va detalia listele de investiții care compun programul-cadru, pe categorii de lucrări, ani, județe, localități și investitori și le va transmite ministerelor, instituțiilor asimilate acestora, prefecturilor, consiliilor județene și locale.

Pe baza listelor de investiții astfel detaliate se vor elabora și aproba documentațiile tehnico-economice, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Eșalonarea realizării obiectivelor de investiții se va face în funcție de asigurarea surselor financiare.

Valorile obiectivelor prevăzute la capitolele II și III sunt cuprinse la poziția 1 și, respectiv, 2.1.

CAPITOLUL II Obiectivele prevăzute pentru refacere în urma inundațiilor
din decembrie 1995 - ianuarie 1996

Nr. crt. Sectorul (subsectorul) Denumirea obiectivului (acțiunii) Valoarea totală estimată (mil. lei la 1 ianuarie 1996) Observații
0 1 2 3
1. CASE ȘI ANEXE GOSPODĂREȘTI
JUDEȚUL ALBA
1. Orașul Abrud - 53 locuințe afectate 11,5
- 112 anexe gospodărești afectate 11,0
2. Orașul Câmpeni - 125 locuințe afectate 42,2
- 155 anexe gospodărești afectate 44,3
3. Comuna Albac - 22 anexe gospodărești afectate 7,5
4. Comuna Avram Iancu - 3 locuințe afectate 4,6
- 3 anexe gospodărești afectate 1,6
5. Comuna Baia de Arieș - 62 locuințe afectate 37,0
- 85 anexe gospodărești afectate 6,4
6. Comuna Bistra - 96 locuințe afectate 40,1
- 130 anexe gospodărești afectate 14,0
7. Comuna Bucium - 3 locuințe afectate 1,0
- 11 anexe gospodărești afectate 1,2
8. Comuna Ciuruleasa - 2 locuințe afectate 0,6
- 22 anexe gospodărești afectate 2,0
9. Comuna Gârda de Sus - 18 locuințe afectate 5,5
- 61 anexe gospodărești afectate 10,4
10. Comuna Întregalde - 4 anexe gospodărești afectate 0,5
11. Comuna Lupșa - 21 locuințe afectate 11,2
- 62 anexe gospodărești afectate 13,4
12. Comuna Ocoliș - 1 locuință afectată 1,2
- 10 anexe gospodărești afectate 1,9
13. Comuna Poșaga - 48 locuințe afectate 25,6
- 64 anexe gospodărești afectate 13,1
14. Comuna Roșia Montană - 30 locuințe afectate 15,4
- 24 anexe gospodărești afectate 13,1
15. Comuna Sălciua - 4 locuințe afectate 3,5
- 10 anexe gospodărești afectate 8,6
16. Comuna Scărișoara - 10 locuințe afectate 6,0
- 5 anexe gospodărești afectate 0,6
17. Comuna Sohodol - 35 locuințe afectate 7,9
- 83 anexe gospodărești afectate 9,3
18. Comuna Vadu Moților - 8 locuințe afectate 4,7
- 22 anexe gospodărești afectate 4,7
19. Comuna Vidra - 11 locuințe afectate 2,8
- 42 anexe gospodărești afectate 5,3
TOTAL JUDEȚ ALBA 389,7
JUDEȚUL ARAD
1. Comuna Dieci+) 2,0
2. Comuna Hălmagiu 14,0
3. Comuna Moneasa+) 2,2
4. Comuna Vârfurile+) 4,0
5. Comuna Gurahonț+) 450,8
TOTAL JUDEȚ ARAD 473,0
JUDEȚUL BIHOR
1. Comuna Cărpinet, satul Ponoarele 0,3 - distrugeri la două locuințe prin alunecări de teren
2. Orașul Vașcău 7,0 - distrugere tencuieli
TOTAL JUDEȚ BIHOR 7,3
JUDEȚUL CLUJ
1. Comuna Măguri-Răcătău - 2 locuințe afectate+) 30,0 - distrugere
- 4 anexe gospodărești afectate+) 80,0 completă, inclusiv infrastructură
2. Comuna Mărgău - 2 locuințe afectate+) 70,0 - distrugere
- 3 anexe gospodărești afectate+) 3,0 completă
TOTAL JUDEȚ CLUJ 183,0
JUDEȚUL HUNEDOARA
1. Comuna Blăjeni - 10 gospodării afectate 14,0
2. Comuna Buceș - 1 gospodărie afectată+) 1,5
3. Comuna Crișcior - 179 gospodării afectate+) 133,5
4. Comuna Vața de Jos - 49 gospodării afectate 33,4
5. Municipiul Brad - 28 gospodării afectate+) 17,8
TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA 200,2
TOTAL CASE ȘI ANEXE GOSPODĂREȘTI 1.253,2
2. LUCRĂRI EDILITAR-GOSPODĂREȘTI
JUDEȚUL ALBA
1. Alimentarea cu apă Orașul Abrud 120,0
Orașul Câmpeni 122,0
Comuna Baia de Arieș 87,5
Comuna Vadu Moților 6,1
Comuna Roșia Montană 0,7
Comuna Vidra 6,3
Comuna Horea 3,6
Comuna Bistra 88,0
Comuna Lupșa 7,0
Comuna Poșaga 54,0
2. Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere Orașul Abrud 12,7
Orașul Câmpeni 255,6
Comuna Baia de Arieș 40,0
Comuna Vadu Moților 0,2
Comuna Bistra 36,6
3. Rețele și centrale termice Orașul Abrud 50,7
Orașul Câmpeni 52,9
Comuna Baia de Arieș 4,2
4. Imobile proprietatea primăriei și în regie Orașul Abrud 9,4
Comuna Baia de Arieș 7,8
5. Străzi și drumuri pe localități componente Abrud, Câmpeni, Baia de Arieș, Vadu Moților, Roșia Montană, Vidra, Horea, Bistra, Lupșa, Zlatna, Feneș, Valea Mică, Albac, Scărișoara, Ciuruleasa, Sohodol, Bucium, Mogoș, Avram Iancu, Sălciua, Ocoliș, Poiana Vadului 2.174,0
TOTAL JUDEȚ ALBA 3.139,3
JUDEȚUL ARAD
1. Alimentare cu apă Orașul Sebiș+) 10,0
2. Canalizare și epurare ape uzate Orașul Sebiș+) 10,0
Comuna Hălmagiu 70,0
TOTAL JUDEȚ ARAD 90,0
JUDEȚUL BIHOR
1. Alimentare cu apă Orașul Vașcău+) 3,0 - conducta de aducțiune apă în oraș distrusă (torsionată, picioare de susținere distruse, decopertate)
2. Străzi și drumuri Comuna Tărcaia 25,0 - spălat structură străzi
TOTAL JUDEȚ BIHOR 28,0
JUDEȚUL CLUJ
1. Alimentarea cu apă Comuna Poieni+) 2,4 - avariat planul de susținere și conducta de alimentare pe 0,1 km
2. Străzi afectate în Comuna Măguri-Răcătău - 2,3 km+) 900,0 - distrus corpul drumurilor
Comuna Mărgău-0,04km+) 860,0 - distrus complet drumul și zidul de sprijin (Răchitele)
TOTAL JUDEȚ CLUJ 1762,4
JUDEȚUL HUNEDOARA
1. Alimentarea cu apă - refacere terasament conductă de alimentare și subtraversare peste Râul Crișul Alb în municipiul Brad+) 144,7
- decolmatare puțuri, refacere priză de apă de suprafață, refacere terasament aducțiune și împrejmuire la uzina de apă în comuna Crișcior+) 114,0
- decolmatare puțuri, refacere împrejmuiri și repunere în funcțiune a stației de captare și tratare a apei din comuna Vața de Jos+) 22,6
2. Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere Municipiul Brad:
- decolmatarea canalizării și refacerea colectorului distrus până la stația de epurare+) 1.332,0
- refacerea digului de protecție și repunerea în funcțiune a stației de epurare+) 60,1
Comuna Crișcior:
- refacerea canalizării din zona centrală colmatată și parțial dislocată+) 340,3
Comuna Vața de Jos:
- repunerea în funcțiune a canalizării colmatate și dislocate+) 60,0
3. Termoficare Municipiul Brad:
- refacerea termoizolației în subsoluri și canale termice 106,5
Comuna Crișcior:
- repunerea în funcțiune a PT-UGB inundat complet 80,7
4. Străzi Comuna Vața de Jos:
- refacerea infrastructurii și suprastructurii străzilor+) 60,0
5. Rampa de gunoi Municipiul Brad:
- refacerea drumului de acces și împrejmuire 39,7
TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA 2.360,6
TOTAL LUCRĂRI EDILITARE 7.380,3
3. DRUMURI NAȚIONALE, JUDEȚENE, COMUNALE ȘI CĂI FERATE
JUDEȚUL ALBA
- DN 74: ziduri de sprijin 230 m, rupturi în corpul drumului 230 m 1.610,0 Zlatna-Abrud
- DN 74A: ziduri de sprijin 40 m, rupturi în corpul drumului 40 m 147,5 Abrud-Câmpeni limitele
- DN 75: ziduri de sprijin 630 m, rupturi în corpul drumului 1,8 km 57.000,0*) județelor Bihor și Cluj
*) din care: 9.000 mil. lei în anul 1996;
48.000 mil. lei în anul 1997-1998.
- DJ 762: Baia de Criș-Avram Iancu-DN 75, refacere 23,3 km de drum+) 378,9
- DJ 108: Huedin-Albac, refacere 21,4 km de drum+) 345,9
- DJ 1071: Aiud-Râmeț-Bucium-DN 74, refacere 76,5 km de drum+) 427,0
- DJ 107K: Galda de Jos-Întregalde-Mogoș, refacere 37,5 km de drum+) 311,1
- DC 42 - DN 75: Poșaga de Sus, refacere 3 km de drum+) 112,1
- DC 89 - DN 75: Ocoliș, refacere 4 km de drum+) 81,3
- DC 90: Gura Sohodol-Poiana, refacere 13 km de drum+) 505,4
- DC 91: Avram Iancu-Târșa, refacere 6,4 km de drum+) 170,7
- DC 92: Vidrișoara-Muntele Găina, refacere 4,4 km de drum+) 54,5
- DC 93: Vadu Moților-Poiana Vadului, refacere 11,5 km de drum+) 322,5
- DC 94: Vadu Moților-Lăzărești, refacere 7 km de drum+) 100,6
- DC 96: Câmpeni-Certege, refacere 7 km de drum+) 220,6
- DC 97: Bistra-Poiana, refacere 8,8 km de drum+) 226,3
- DC 129: Sălciua-Valea Largă, refacere 5 km de drum+) 78,3
- DC 149, DJ 1071: Valea Abruzel-Bisericani, refacere 8 km de drum+) 84,6
- DC 150, DJ 1071: Ciuculești, refacere 2 km de drum+) 38,4
- DC 151: Mogoș-Cristești-Bogdănești, refacere 3 km de drum+) 47,0
- DC 152, DJ 1071: Bărbești, refacere 3 km de drum+) 68,0
- DC 153, DJ 1071: Butești, refacere 5 km de drum+) 83,0
- DC 154, DJ 1071: Valea Mlacii, refacere 2 km de drum+) 38,0
- DC 155, DJ 1071: Poienele-Mogoș, refacere 2 km de drum+) 36,3
- DC 88, Lupulești-Poieni-Stânișoara, refacere 6 km de drum+) 20,0
- DC 117, DJ 1071: Muntari-Jurculești, refacere
7 km de drum+) 93,0
- DC 162, DN 75: Biharia, refacere 5 km de drum+) 100,0
- Drumuri forestiere Comuna Arieșeni - 17,2 km 85,0
Comuna Gârda de Sus - 15,3 km 138,6
Comuna Scărișoara - 3,5 km 33,6
Comuna Horia - 9,1 km 244,2
Comuna Poiana Vadului - 5,7 km 254,1
Comuna Avram Iancu - 54 km 1.038,5
Comuna Vidra - 3,9 km 58,7
Comuna Câmpeni - 15,6 km 611,1
Comuna Mogoș - 2 km 11,6
Comuna Bucium - 8,3 km 58,6
Comuna Roșia Montană - 1,3 km 42,7
Comuna Ciuruleasa - 9,3 km 191,6
Comuna Bistra - 12,5 km 451,9
Comuna Lupșa - 16,5 km 420,0
Comuna Baia de Arieș - 9,3 km 270,7
Comuna Sălciua - 9,3 km 100,3
Comuna Poșaga - 18,5 km 740,2
Comuna Întregalde - 9 km 128,9
- Căi ferate Orașul Zlatna - 22 km linia Bărăbanț-Zlatna 339,3
km 12+500-12+600-0,1 km 41,7 - spălare de terasamente
km 13+310-13+400-0,1 km 33,7 - idem
km 18+800-18+900-0,1 km 7,3 - idem
km 27+780-27+800-0,02 km 5,5 - idem
km 28+750-28+900-0,15 km 114,6 - idem
km 37+400-37+500-0,1 km 2,1 - idem
linia Turda-Abrud
km 23+710-23+790 - 0,08 km 100,0 - idem
km 25+423-25+433 - 0,01 km 50,0 - idem
km 31+705-31+715 - 0,01 km 10,0 - idem
km 33+450-33+490 - 0,04 km 5,0 - idem
km 36+179-36+286 - 0,107 km 5,0 - idem
km 53+300-53+380 - 0,08 km 200,0 - idem
km 55+250-55+300 - 0,05 km 1,0 - idem
km 56+520-56+690 - 0,17 km 1,0 - idem
km 57+050-57+200 - 0,15 km 1,0 - idem
km 58+840-58+950 - 0,09 km 1250,0 - idem
km 60+700-60+750 - 0,05 km 50,0 - idem
km 62+300-62+500 - 0,2 km 450,0 - idem
km 76+650-76+700 - 0,05 km 5,0 - idem
km 80+750-80+810 - 0,06 km 200,0 - idem
km 80+905-80+985 - 0,08 km 400,0 - idem
km 87+050-87+223 - 0,173 km 10,0 - idem
km 24+100-24+300 - 0,2 km 5,0 - terasamente și podețe înnămolite
km 29+600-30+000 - 0,4 km 10,0 - idem
km 30+800-35+500 - 4,7 km 117,5 - idem
km 35+700-36+800 - 1,1 km 27,5 - idem
km 53+000-55+700 - 2,7 km 67,5 - idem
km 56+200-60+300 - 4,1 km 102,5 - idem
km 60+500-61+200 - 0,7 km 17,5 - idem
km 61+550-62+850 - 1,2 km 30,0 - idem
km 67+000-68+000 - 1,0 km 25,0 - idem
km 67+350-78+000 - 0,67 km 16,3 - idem
TOTAL JUDEȚ ALBA 71.282,3
JUDEȚUL ARAD
- DN în localitatea Gurahonț 228,0
- DJ 708; Gurahonț-Berindia - 5,1 km 25,0
- DJ 793; Sebiș-Buteni - 0,1 km 2,0
- DC 51; Aciuța-Pleșcuța - 6 km 15,0
- DC 52; Pleșcuța-Budești - 0,3 km 25,0
- DC 41; Avram Iancu-Poiana - 5,3 km 12,0
- DC 42; Vidra-Mermești - 5,0 km 20,0
- DC 45; Hălmagiu-Sârbi - 7,0 km 190,0
- DC 46; Hălmăgel-Luncșoara - 4 km 50,0
- DC 44; Bănești-Brusturi - 6,6 km 75,0
- DC 50; Țărmure-Tisa - 2,9 km 32,0
- DC 59; Chișindia-Păiușeni - 4,7 km 45,0
- DC 38; Gurahonț-Zimbru - 2,5 km 15,0
- DC 34; Almaș-Dieci - 1,5 km 38,0
- DC 22; Slatina de Criș - 0,5 km 4,0
- DF orașul Sebiș - 4,8 km 50,0
- DF ocol Hălmagiu 850,0
- DF comuna Gurahonț - 7,4 km 50,0
TOTAL JUDEȚ ARAD 1.726,0
JUDEȚUL BIHOR
- DJ 764A Beiuș-Stâna de Vale 12,6 - șanțuri colmatate 920 m3
- podețe colmatate 170 m3
- DJ Sudrigiu-Pietroasa 6,1 - șanțuri și podețe colmatate
- DJ 763 Buntești 1,4 - idem
- DC 231 Uileacu de Beiuș-Tărcaia-Lunca (drum de interes județean) 2,6 - șanț colmatat
- DC comuna Câmpani 10,0 - spălare parțială
- DC orașul Nucet 120,0 - spălare, erodare
- DC comuna Tărcaia 50,0 - distrugere pe 300 m
- DC comuna Drăgănești 30,0 - spălat suprastructură și deteriorat 3 km
- DC comuna Rieni 20,0 - avariat prin spălare 1 km
- DC comuna Cărpinet 22,0 - spălare și ruperi la infrastructură 4,5 km
- DC comuna Lunca 20,0 - spălare 10 km
- DC orașul Vașcău 50,0 - distrugeri în zona de deal prin spălare și alunecare de teren
- DC comuna Bulz+) 11,0 - drum distrus
TOTAL JUDEȚ BIHOR 355,7
JUDEȚUL CLUJ
1. Comuna Gilău - DJ 107N și DJ 110A - 8 km+) 942,0 - dislocat corpul drumului și zidul de sprijin
2. Comuna Poieni - DJ 764B - 6,2 km+) 14,4 - erodarea platformei drumului și depunere de material grosier datorită viiturilor
3. Comuna Măguri-Răcătău - DC 110A și DC 110B - 10,9 km+) 13.600,0 - drum distrus inclusiv infrastructura și zidul de sprijin
4. Comuna Mărișel - DC 110A - 7 km+) 30,0 - erodarea platformei drumului și depunere de material grosier datorită viiturilor
5. Comuna Mărgău - DC 108C - 30,4 km+) 2.086,0 - distrus drumul și parțial zidul de sprijin
6. Comuna Secuieu - DC 128 - 19,1 km+) 339,2 - dislocat cordonul drumului și distrus parțial zidul de sprijin
7. Comuna Valea Ierii - DC 108 - 0,06 km+) 20,2 - distrus drumul și zidul de sprijin
TOTAL JUDEȚ CLUJ 17.031,8*)
*) din care: 7.031,8 mil. lei în anul 1996;
10.000 mil. lei în anul 1997.
JUDEȚUL HUNEDOARA
1. Brad-Buceș - DN 74 - 14 km 10,0
2. Comuna Blăjeni - DC 12 Blăjeni-Criș- Groșuri - 8 km+) 2.478,0
- DF Izvorul Crișului - 8 km 315,9
- DF Purcaru - 2 km 40,6
- DF Valea Albă - 0,8 km 102,1
- DF Valea Orziști - 0,8 km 25,0
3. Comuna Buceș - DC 13 Buceș-După Piatră-Tarnița - 5 km 480,0
- DF Valea Artanului - 3 km 54,0
- DF Pârâul Ludului - 3 km 35,6
- DF Pârâul Făgetului- 1 km 10,6
- DF Valea Stâniju - 1 km 21,0
4. Comuna Baia de Criș - DJ 762 Baia de Criș-Bulzești 380,0
- DF Valea Ciorii - 2 km 51,0
5. Comuna Bucuresci - DF Bucuresci - 2 km 54,8
- DF Valea Carelor - 1,7 km 41,0
- DF Bucuresci-Poduri - 1 km 29,5
6. Comuna Crișcior - DJ 741 Crișcior-Bucuresci -Curechiu - 2 km 160,0
- DC 17 Crișcior-Valea Arsului - 5 km 50,0
7. Comuna Luncoiu de Jos - DF Valea Lungă - 4 km 19,1
8. Comuna Ribița - DC 9 Ribița-Uibărești - 2,02 km 210,0
- DF Murgașu - 8 km 197,5
- DF Tomnatic - 7,5 km 221,8
9. Comuna Balșa - DJ 705 Geoagiu-Balșa - 3 km 1.290,0
10. Comuna Bulzeștii de Sus - DF Valea Bulzului - 0,6 km 13,8
- DF Giurgești - 0,4 km 89,0
11. Comuna Tomești - DF Valea Obârșa - 4,3 km 97,2
12. Comuna Vața de Jos - DJ 704 Vața de Jos-Căzănești - 3 km 645,0
- DC 172 Cărăstău-Birtin- Vața de Jos - 6 km 400,0
- DC 173 Vața de Jos- Ciungani - 3 km 300,0
- DF Valea Birtin - 0,3 km 10,3
- DF Ponor - 0,1 km 5,1
13. Municipiul Brad - DF Cocoșu - 3,5 km 33,5
TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA 7.871,4*)
TOTAL DRUMURI ȘI CĂI FERATE 98.267,2
*) din care: 3.871,4 mil. lei în anul 1996;
4.000,0 mil lei în anul 1997.
4. PODURI, PODEȚE ȘI PUNȚI PIETONALE
JUDEȚUL ALBA
1. Orașul Zlatna - 12 poduri 212,0
TOTAL JUDEȚ ALBA 212,0
JUDEȚUL ARAD
1. Comuna Dieci - 5 poduri+) 120,0
2. Comuna Gurahonț - 3 poduri+) 4,5
3. Comuna Hălmagiu - 14 poduri+) 217,0
4. Comuna Moneasa - 4 poduri+) 4,5
TOTAL JUDEȚ ARAD 346,0
JUDEȚUL BIHOR
1. Comuna Pietroasa - 1 pod+) - distrus 90%
- 1 pod 110,0 - distrus culee dreaptă și asigurare protecție
2. Comuna Drăgănești - 6 poduri 150,0
3. Orașul Nucet - 1 pod 38,0 - afectat culee și piloni, subspălare
4. Comuna Tărcaia - 2 poduri+) 50,0 - distruse
5. Comuna Rieni - 2 poduri 40,0 - afectate
6. Comuna Lunca - 2 poduri 10,0 - afectate
7. Comuna Lazuri de Beiuș - 1 pod+) - distrus în întregime peste Râul Crișul Negru
- 1 podeț 100,0 - distrus în întregime
8. Comuna Crișcioru de Jos - 1 pod 6,0 - spălat sub platforma de susținere
9. Comuna Bulz - 1 pod 12,0 - distrus total
TOTAL JUDEȚ BIHOR 516,0
JUDEȚUL CLUJ
1. Comuna Măguri-Răcătău - 2 poduri R.A.D.J.+) 1.200,0 - distrus complet un pod și consolidare pod
- 1 pod+) 20,0 - avariată o culee și pila centrală
- 15 podețe R.A.D.J.+) 1.110,4 - distrusă camera de cădere și deversorul
- 1 podeț+) 5,0 - distrus parțial cu o deschidere de 15 m
2. Comuna Beliș - 6 podețe R.A.D.J.+) 2,2 - colmatate
3. Comuna Iara - 1 pod R.A.D.J.+) 22,6 - afectată apărarea de mal
4. Comuna Mărgău - 14 podețe din comună+) 268,6 - distruse grinzi din lemn și metal, culee din piatră
- 3 poduri din comună+) 48,0 - idem
5. Comuna Săcuieu - 1 pod R.A.D.J.+) 37,0 - subspălare culee mal stâng și drept; sfert de con din amonte
- 2 podețe R.A.D.J.+) 3,3 - deteriorat și colmatat
6. Comuna Poieni - 1 pod comună+) 25,4 - distruse rampe de deviere albie
7. Podețe R.A.D.J. - 5 podețe 1,3 - colmatat tuburi Φ 500 mm
TOTAL JUDEȚ CLUJ 2.743,8*)
*) din care: 1.743,8 mil. lei în anul 1996;
1.000,0 mil. lei în anul 1997.
JUDEȚUL HUNEDOARA
1. Comuna Blăjeni - 2 poduri peste Râul Crișul Alb pe DC 129 (14 m) 168,0
- 6 podețe tubulare pe DC 12 (36 m) 90,0
- 1 pod peste Râul Crișul Alb pe DC 12B (26 m) 312,0
2. Comuna Buceș - 2 poduri peste Valea Stânijei pe DC (24 m)+) 230,0
3. Comuna Crișcior - 3 poduri peste Râul Crișul Alb pe străzi din sat (60 m) 360,0
4. Comuna Ribița - pod peste Valea Ribiței pe (16 m) 190,0
TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA 1.350,0
TOTAL PODURI ȘI PODEȚE 5.167,8
5. APĂRĂRI ȘI CONSOLIDĂRI DE MALURI
JUDEȚUL ALBA
- Zid de sprijin pe Râul Arieșul Mic la Avram Iancu 37,5
- Dig pe Râul Arieș la Lunca Arieșului 100,0
- Zid de sprijin pe Râul Arieș la Mușca 7,0
- Ziduri de sprijin pe Râul Arieș la Bistra 83,5
- Ziduri de sprijin pe Râul Sohodol la Sohodol 5,0
- Ziduri de sprijin pe Râul Arieș la Albac 30,0
- Consolidări de maluri pe Râul Arieș la Albac 25,0
- Regularizare pe Râul Abrud la Abrud 3.657,0
- Conductă de alimentare cu apă din acumularea Mihoiești cu diametrul de 300 mm, deteriorată pe o lungime de 70 m 12,0
- Zid de sprijin pe Râul Arieșul Mic la Avram Iancu 53,0
- Zid de sprijin pe Râul Arieșul Mic la Ponoșel 16,2
- Punte hidrometrică la Scărișoara 3,5
- Zid de sprijin pe Râul Neagra la Poiana Vadului 32,0
- Regularizare pe Râul Abrud la Abrud 131,2
- Zid de sprijin Valea Caselor la Câmpeni 29,0
- Zid de sprijin pe Râul Abrud la Cărpiniș 31,0
- Regularizare pe Râul Ampoi și pe afluenți la Zlatna 90,0
TOTAL JUDEȚ ALBA 4.342,9
JUDEȚUL ARAD
- Orașul Sebiș - 10.000 m3 25,0
- Comuna Hălmăgel - 5,0 km+) 350,0
- Comuna Hălmagiu - 10,0 km+) 214,8
- Comuna Vârfurile - 1,5 km+) 40,0
- Comuna Pleșcuța - 1,0 km+) 50,0
- Comuna Gurahonț - 1,8 km+) 170,0
- Comuna Brazi+) 60,0
- Comuna Chișindia - 5,0 km+) 125,0
- Comuna Moneasa - 0,3 km 10,0
- Comuna Dezna - 1.000 m3 7,0
TOTAL JUDEȚ ARAD 1.051,8
JUDEȚUL BIHOR
- Comuna Drăgănești 120,0
- Comuna Tărcaia 50,0
- Comuna Lunca 33,0
- Comuna Cărpinet 12,0
- Comuna Lazuri de Beiuș 100,0
- Comuna Pietroasa 10,0
TOTAL JUDEȚ BIHOR 325,0
JUDEȚUL CLUJ
- regularizarea Râului Someșul Rece pe o lungime de 1,2 km în comuna Măguri-Răcătău+) 31,2 - deteriorat și distrus consolidare de mal din gabioane, inclusiv deviere traseu albie
- construcție hidrometrică distrusă pe Râul Someș în comuna Măguri-Răcătău+) 10,1
- apărare de mal în Lacul Smida (stație hidrometrică Smida) în comuna Beliș+) 2,8 - distrus consolidare de mal - pereu din anrocamente (40 m2)
- apărare de mal în comuna Mărgău- zid de sprijin din piatră rostuită pe Valea Stanciului, zona dispensarului uman și brutăriei; în satul Răchițele (0,1km)+) 1,1 - deteriorare și dislocare de zid de sprijin din piatră rostuită
TOTAL JUDEȚ CLUJ 45,2
JUDEȚUL HUNEDOARA
- refacerea albiei Râului Crișul Alb și a digului de apărare în comuna Ribița 168,6
- refacerea albiei modificate și a malurilor distruse între orașul Brad și comuna Vața de Jos+) 341,8
TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA 510,4
TOTAL APĂRĂRI ȘI CONSOLIDĂRI DE MALURI 6.275,3
6. OBIECTIVE SOCIAL-CULTURALE
JUDEȚUL ALBA
1. Învățământ - Grup Școlar Forestier din Câmpeni 135,6
- Școala Generală I-IV Băbărăști-Câmpeni 100,0
- Școala Generală I-VIII Gârda-Câmpeni 10,0
- Școala Generală Valea Merii-Câmpeni 37,1
- Liceul Teoretic Câmpeni 8,0
- Școala Generală I-VIII Ponorel-Câmpeni 66,0
- Grădinița cu Școala Generală I-VIII Vidra-Câmpeni 0,6
- Școala Generală I-VIII Poiana Vadului-Câmpeni 5,0
- Școala Generală Vadu Moților-Câmpeni 50,0
- Școala Generală Avram Iancu-Câmpeni 6,8
- Școala Generală Târșa- Câmpeni 20,0
- Școala Generală Valea Balnii-Abrud 3,0
- Școala Generală Roșia Montană-Abrud 8,0
- Școala Generală și Grădinița Cărpiniș-Abrud 2,7
- Școala Generală Mărtinești-Abrud 0,3
- Liceul din Abrud 2,0
- Școala Generală Abrud 13,0
- Școala Generală Bucium-Centru Abrud 3,0
- Școala Generală Bucium Sat-Abrud 4,0
2. Sănătate - Centrul sanatorial 26,5
Zlatna:
orașul Zlatna și comuna Almașu Mare
- Zona Spitalului 66,5
Orășenesc Abrud: orașul
Abrud și comunele Bistra, Bucium, Ciuruleasa, Mogoș, Roșia Montană
- Zona Spitalului Orășenesc 110,0
Câmpeni: orașul Câmpeni
și comunele Albac, Avram Iancu, Horia, Poiana Vadului, Scărișoara, Sohodol, Vadu Moților, Vidra
- Centrul Sanatorial Baia 66,5
de Arieș: comunele Baia
de Arieș Lupșa, Ocoliș, Poșaga, Sălciua
TOTAL JUDEȚ ALBA 744,6
JUDEȚUL BIHOR
- Comuna Cărpinet 18,0
TOTAL JUDEȚ BIHOR 18,0
JUDEȚUL CLUJ
1. Învățământ - Școala Generală Mărgău din comuna Măguri- Răcătău 101,0
TOTAL JUDEȚ CLUJ 101,0
JUDEȚUL HUNEDOARA
1. Învățământ - Liceul Industrial din comuna Crișcior 10,5
- Școala Generală din comuna Vața de Jos+) 14,5
2. Cultură - Biblioteca comunală din Vața de Jos+) 20,5
TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA 45,5
TOTAL OBIECTIVE SOCIAL-CULTURALE 909,1
7. TELECOMUNICAȚII
JUDEȚUL ALBA
- Linie telefonică interurbană - L.I. 354-2 Avram Iancu (0,3 km) 1,2
- L.I. Câmpeni-Albac (0,6 km) 5,7
- L.I. Albac-Arieșeni (2 km) 4,9
- Linie telefonică rurală - L.R.Vadu Moților (0,6 km) 1,1
- L.R. Avram Iancu - Tohe (0,8 km) 1,3
- Rețea urbană - R.U. Câmpeni - Certeju (1 km) 1,5
- L.I. 3554 bif. A.T. Bucium - Mogoș (0,2 km) 0,3
- L.R. Mogoș - Valea Bernei (0,5 km) 1,0
- L.I. 354 Baia de Arieș-limita județului Cluj (0,3 km) 4,4
- R.U. Baia de Arieș (0,1 km) 7,7
- R.U. Abrud (0,1 km) 0,1
TOTAL JUDEȚ ALBA 29,2
TOTAL TELECOMUNICAȚII 29,2
8. LINII ELECTRICE
JUDEȚUL ALBA
- L.E.A. 20 kv Avram Iancu 20,0 4 stâlpi rupți și o fundație afectată
- L.E.A. 20 kv Câmpeni - Lupșa 18,0 3 stâlpi rupți și o fundație afectată
- L.E.A. 20 kv Lăpuș - Baia 8,0 un stâlp rupt și 6 fundații afectate
- L.E.A. 20 kv Abrud 1 30,0 6 stâlpi rupți, 7 fundații afectate și 600 m conductor rupt
- L.E.A. 20 kv Sohodol 5,0 un stâlp rupt și o fundație afectată
- L.E.A. 20 kv Câmpeni 3 5,0
- L.E.A. 20 kv Baia de Arieș - stadion 10,0 4 stâlpi afectați
- L.E.A. 20 kv Bucium Mogoș 6,0 un stâlp afectat
- L.E.A. 20 kv Băița-Câmpeni 48 100,0 48 stâlpi afectați
TOTAL JUDEȚ ALBA 202,0
JUDEȚUL ARAD
- Orașul Sebiș - microhidrocentrală 12,5
- Comuna Hălmăgel - 2 stâlpi 5,0
- Comuna Hălmagiu 5,0
- Comuna Dieci (Revetiș) 12,5
- Comuna Brazii - stâlpi 5,0
- Comuna Gurahonț: - stâlpi 5,0
- microhidrocentrală Iosășel 12,5
- Comuna Pleșcuța - stâlpi 5,0
TOTAL JUDEȚ ARAD 62,5
TOTAL LINII ELECTRICE 264,5
9. ALIMENTARE CU GAZE
JUDEȚUL ALBA
- Remedierea conductei de alimentare cu gaze a orașului Zlatna pe cursul Râului Ampoi:
▪ consolidare și deviere laTăuți, ca urmare a dezvelirii conductei pe firul curent al albiei 30,0
▪ consolidare și apărare de mal la Feneș (traversare aeriană) malul stâng 10,0
▪ deviere conductă pe malul drept și montare robinet de secționare și refulare la Feneș (traversare aeriană) 25,0
▪ deviere conductă pe malul stâng și abandonarea vechiului traseu (800 m conductă cu Φ 200mm) la Pătrângeni 80,0
TOTAL JUDEȚ ALBA 145,0
TOTAL ALIMENTARE CU GAZE 145,0
10. AMENAJĂRI PISCICOLE
JUDEȚUL ALBA
1. Comuna Arieșeni 16,0
2. Comuna Gârda de Sus 3,8
3. Comuna Scărișoara 1,5
4. Comuna Albac 2,9
5. Comuna Vadu Moților 0,6
6. Comuna Poșaga 19,4
TOTAL JUDEȚ ALBA 44,2
TOTAL AMENAJĂRI PISCICOLE 44,2
11. LUCRĂRI DE CORECTARE A TORENȚILOR
JUDEȚUL ALBA
1. Comuna Avram Iancu 1,3
2. Comuna Vidra 10,4
3. Comuna Poșaga 3,3
4. Orașul Zlatna 13,6
TOTAL JUDEȚ ALBA 28,6
TOTAL LUCRĂRI DE CORECTARE A TORENȚILOR 28,6
12. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN SILVICULTURĂ
JUDEȚUL ALBA
1. Comuna Gârda de Sus 0,8
2. Comuna Bistra 234,1
TOTAL JUDEȚ ALBA 234,9
JUDEȚUL ARAD
1. Comuna Hălmagiu - ocol Hălmagiu 0,3
2. Comuna Gurahonț - pepiniera Iosășel 0,4
TOTAL JUDEȚ ARAD 0,7
TOTAL ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN SILVICULTURĂ 235,6
TOTAL CHELTUIELI PENTRU REFACERI 120.000,0

+) Lucrări pentru care alocațiile pe anul 1996 sunt asigurate din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, conform Hotărârii Guvernului nr. 239/1996.

NOTĂ:

Eșalonarea realizării acestor lucrări se va face în timp prin grija proprietarilor, consiliilor locale, consiliilor județene și prefecturilor, în funcție de gradul de afectare, pericol și asigurarea surselor financiare.

CAPITOLUL III Programul de electrificare a gospodăriilor și de reabilitare a rețelelor
electrice existente

Nr. crt. Obiectivul Valoarea totală estimată la 1 ianuarie 1996 - mil. lei - din care pe etape: Sursa de finanțare Observații
1996 1997-2000 2001-2004 după 2004
0 1 2 3 4 5 6 7 8
JUDEȚUL ALBA
ETAPA I - anul 1996
1. ▪ comuna Poiana Vadului - 42 gospodării 130 130
2. ▪ comuna Scărișoara - 131 gospodării 930 100 830
3. ▪ comuna Vidra - 101 gospodării 600 200 400
4. ▪ comuna Bistra - 93 gospodării 230 100 130
5. ▪ comuna Avram Iancu- 117 gospodării 360 100 260
6. ▪ comuna Horea - 42 gospodării 110 110
7. ▪ comuna Gârda de Sus - 213 gospodării 1.800 200 1.600
8. ▪ comuna Arieșeni - 76 gospodării 590 200 390
9. ▪ comuna Ponor - 82 gospodării 200 200
10. ▪ orașul Câmpeni - 166 gospodării 290 100 190
11. ▪ comuna Albac - 134 gospodării 340 50 290
12. ▪ comuna Întregalde - 103 gospodării 620 100 520
13. ▪ comuna Râmeț - 66 gospodării 270 150 120
14. ▪ orașul Zlatna - 77 gospodării 510 200 310
15. ▪ comuna Sălciua - 18 gospodării 100 50 50
TOTAL AN 1996 1990 mil. lei*)
ETAPA a II-a 1997-2000 Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, surse proprii RENEL și ale populației
1. ▪ comuna Lupșa - 44 gospodării 180 180
2. ▪ comuna Ocoliș - 450 450
3. ▪ comuna Arieșeni - 76 gospodării 560 560
4. ▪ orașul Câmpeni - 166 gospodării 260 260
5. ▪ comuna Sohodol - 49 gospodării 200 200
6. ▪ comuna Mogoș - 44 gospodării 200 200
7. ▪ comuna Râmeț - 66 gospodării 160 160
8. ▪ comuna Bistra - 93 gospodării 160 160
9. ▪ comuna Baia de Arieș- 32 gospodării 130 130
10. ▪ comuna Vadu Moților- 7 gospodării 200 200
11. ▪ orașul Zlatna - 77 gospodării 120 120
12. ▪ comuna Avram Iancu- 117 gospodării 180 180
13. ▪ comuna Roșia Montană - 26 gospodării 180 180
14. ▪ orașul Abrud - 21 gospodării 100 100
15. ▪ comuna Bucium - 18 gospodării 130 130
16. ▪ comuna Albac - 134 gospodării 130 130
17. ▪ comuna Ciuruleasa - 44 gospodării 90 90
18. ▪ comuna Sălciua - 18 gospodării 80 90
TOTAL ETAPA a II-a 3.510 mil. lei
JUDEȚUL ARAD
ETAPA I - anul 1996
1. ▪ comuna Chișindia - 101 gospodării 800 100 700
2. ▪ comuna Pleșcuța - 180 80 100
3. ▪ comuna Hălmăgel - 200 100 100
4. ▪ comuna Hălmagiu 80 80
TOTAL AN 1996 360 mil. lei*)
ETAPA a II-a 1997-2000 Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, surse proprii RENEL și ale populației
1. ▪ comuna Budureasa - 18 gospodării 230 230
2. ▪ comuna Bulz - 214 gospodării 480 350 130
3. ▪ comuna Cristuru de Jos - 139 gospodării 180 30 150
TOTAL ETAPA a II-a 890 mil. lei
JUDEȚUL CLUJ
ETAPA I - anul 1996
1. ▪ comuna Băișoara - 21 gospodării 230 100 130
2. ▪ comuna Călățele - 15 gospodării 265 100 165
3. ▪ comuna Măguri-Răcătău - 45 gospodării 80 80
4. ▪ comuna Ciucea - 22 gospodării 360 160 200
5. ▪ comuna Mărgău - 58 gospodării 660 100 560
TOTAL AN 1996 540 mil. lei*)
ETAPA a II-a 1997-2000 Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, surse proprii RENEL și ale populației
1. ▪ comuna Beliș - 25 gospodării 285 285
2. ▪ comuna Iara 70 70
3. ▪ comuna Mărișel - 49 gospodării 42 42
4. ▪ comuna Poieni - 40 gospodării 710 500 210
5. ▪ comuna Săcuieni - 98 gospodării 1.010 100 910
6. ▪ comuna Valea Ierii - 59 gospodării 830 100 730
TOTAL ETAPA a II-a 2.947 mil. lei
JUDEȚUL HUNEDOARA
ETAPA I - anul 1996
1. ▪ comuna Balșa - 15 gospodării 180 30 150
2. ▪ comuna Bulzeștii de Sus - 80 gospodării 1.750 50 1.400 300
TOTAL AN 1996 360 mil. lei*)
ETAPA a II-a 1997-2000 Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, surse proprii RENEL și ale populației
1. ▪ comuna Tomești - 7 gospodării 120 120
2. ▪ comuna Vața de Jos- 11 gospodării 310 310
3. ▪ orașul Brad - 15 gospodării 180 180
4. ▪ comuna Blăjeni - 390 200 190
5. ▪ comuna Geoagiu - 14 gospodării 140 40 100
6. ▪ comuna Ribița - 14 gospodării 140 40 100
TOTAL ETAPA a II-a 1.280 mil. lei

*) Finanțare asigurată din bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, conform anexei nr. 3/19 la bugetul de stat pe anul 1996.

CAPITOLUL IV Reclasarea unor drumuri publice din zona Munților Apuseni

Nr. crt. Indicativul și denumirea drumului Sectorul km - km Lungimea (km) Provine de la: Observații
0 1 2 3 4 5
ÎN DRUMURI NAȚIONALE
1. DN... Huedin-Beliș- Horea-Albac etapa 1996 0+000- 79+900 79,900 DJ 108 Huedin-Beliș- Albac km 0+000-79+900 (L = 79,900 km) Județul Alba-21,350 km Județul Cluj-58,550 km Face legătura dintre DN 1 și DN 75.
2. DN... Baia de Criș-Avram Iancu-Mihoiești etapa 1996 0+000- 58+200 58,200 DJ 762 Baia de Criș- Avram Iancu-Mihoiești km 0+000-58+200 (L = 58,200 km) Județul Alba-23,300 km județul Hunedoara- 32,900 km Face legătura dintre DN 76 și DN 75.
3. DN... Arad-Ineu- Moneasa - DN 76 etapa 1997 - 2000 0+000- 38+400 38,400- 51+300 51+300- 71+600 71+600- 96+900 96+900- 106+600 38,400 12,900 20,300 25,300 9,700 13,110 2,850 DJ 709 Arad-Seleuș DJ 792 Seleuș-Ineu DJ 79 A suprapunere DJ 792 B Bârsa- Moneasa DF 125 DF 125 Limita județului Arad-Sustiu 13,11 km DC 243 Sustiu, DN 76 Județul Bihor-15,960 km
4. DN... Petriș-Vața de Sus etapa 2001 - 2004 28,000 DJ 707 Petriș-Vața de Sus Județul Arad-28,000 km
ÎN DRUMURI JUDEȚENE
1. DJ... DN 75-Ordâncușa- Ghețar Scărișoara etapa 1996 0+000- 18+000 18,000 DC 65 DN 75-Ordâncușa km 0+000-12+000 (L = 12,000 km) DC 95 Ursoaia-Ghețar Scărișoara km 6+000- 12+000 (L = 6,000 km) Județul Alba-18,000 km Asigură legătura dintre DN 75 și Ghețarul Scărișoara.
2. DJ... Vidrișoara-Muntele Găina-Sârbi-Hălmăgel- Hălmagiu etapa 1996 0+000- 39+800 39,800 DF 06.6.01. Vidrișoara Obârșie km 0+000-5+300 (L=5,300 km) Drum forestier-Muntele Găina km 0+000-4+400 (L = 4,400 km) DJ 06.6.02. Dobrana km 0+000-5+300 (L = 5,300 km) Drum nou km 0+000-2+500 (L = 2,500 km) DC 54 Hălmagiu-Sârbi km 0+000-7+300 (L = 7,300 km) DF Sârbi-Muntele Găina km 0+000-15+000 (L = 15,000 km) județul Alba-17,500 km Județul Arad-22,300 km Asigură legătura dintre Vidrișoara, Avram Iancu, Muntele Găina și Hălmagiu din Județul Hunedoara.
3. DJ... Gurahonț-Troaș- Săvârșin-limita județului Timiș etapa 1997-2000 0+000- 16+000 16+000- 17+800 17+800- 24+700 24+700- 38+700 38+700- 40+700 40+700- 44+000 16,000 1,800 6,900 14,000 2,000 3,300 DJ 708 Gurahonț - Mădrigești DF 156 DF 26 DC 74 DJ 707 A DJ 707 B suprapunere Județul Arad-44,000 km
4. DJ... Teiuș - Valea Mănăstirii-Râmeț-Ponor - Sălciua 0+000- 24+000 24,000 DC 78 Teiuș-Geoagiu de Sus km 0+000-9+000 (L = 9,000 km) DF 66 Geoagiu de Sus -Valea Mănăstirii km 0+000-9+000 (L = 9,000 km) DC 18 Valea Mănăstirii -Râmeț km 0+000-6+000 (L = 6,000 km) Județul Alba 24,000 km Asigură legătura dintre Gara Teiuș și Mănăstirea Râmeț și DJ 107 I.
5. DJ... DN 75 Poșaga-Schit -Poșaga de Sus 0+000- 16+000 16,000 DC 42 DN 75 Poșaga km 0+000-3+000 (L = 3,000 km) DF 03.5.01. Poșaga de Sus km 0+000-13+000 (L = 13,000 km) Județul Alba-16,000 km Se suprapune peste DC 42 și face legătura dintre DN 75 și centrul comunelor Poșaga și Schit.
6. DJ... DN 75 - Ocoliș 0+000- 4+000 4,000 DC 89 DN 75 - Ocoliș km 0+000-4+000 (L = 4,000 km) Județul Alba-4,000 km Se suprapune peste DC 89 și face legătura între DN 75 și centrul comunei Ocoliș.
7. DJ... DN 75 - Sohodol- Poiana Sohodol 0+000- 13+000 13,000 DC 90 Gura Sohodol- Sohodol-Poiana km 0+000-13+000 (L = 13,000 km) Județul Alba-13,000 km Se suprapune peste DC 90 și face legătura între Câmpeni și centrul comunei Sohodol.
8. DJ... DN 75 - Poiana Vadului 0+000- 11+450 11,450 DC 93 Vadul Moților- Poiana Vadului km 0+000-11+450 (L = 11,450 km) Județul Alba-11,450 km Se suprapune peste DC 93 și face legătura între DN 75 și centrul comunei Poiana Vadului.
9. DJ... DJ 108 C Gârbău- Căpușu Mare-Dângău- Râșca-Beliș-Bălcești- Dealu Botii DJ 108 C 0+000- 52+405 52,405 DEM Gârbău-Căpușu Mare-DN 1 km 0+000- 18+435 (L=18,435 km) DC 112 Căpușu Mare- Dângău-Mărcești - Râșca - DC 118 km 0+000-18+520 (L = 18,520 km) DEA DC 118 Râșca - Beliș-DJ 108 km 0+000- 7+200 (L = 7,200 km) DC 121 DJ 108 - Beliș - Bălcești km 0+000- 3+000 (L = 3,000 km) DEA Bălcești - Dealu Botii DC 128B km 0+000 -5+110 (L = 5,110 km) DC 128 B Dealul Botii - DJ 108 C km 0+000- 5+100 (L = 5,100 km) Județul Cluj-52,405 km Suprapunere de traseu peste DN 1 între km 500+115 și km 501+525 (L= =1,41 km) de la km 9+435 la km 0+845. Suprapunere de traseu peste DC 118 între km 4+850 și km 7+690 (L = 2,840 km) de la km 29+ +365 la 32+205. Suprapunere de traseu peste DJ 108 între km 24+760 și km 25+940 (L = 1,18 km) de la km 39+ +405 la 40+585.
10. DJ... DN 1 - Bologa- Săcuieu-Scrind- DJ 108 C 0+000- 19+250 19,250 DC 128 DN1-Bologa -Săcuieu-Scrind - DJ 108 C km 0+000-19+250 (L = 19,250 km)
11. DJ... DJ 107 R Cluj-Napoca -Sălicea-Ciurila - DJ 107 L - Filea-Săcel -Băișoara-M. Băișorii -Muntele Mare 0+000- 59+350 59,350 DJ 107 R Cluj-Napoca -Sălicea-Ciurila- DJ 107 L - Filea de Jos-Filea de Sus- Săcel - DJ 107 M km 0+000-21+350 (L = 21,350 km) km 0+000-8+000 (L = 8,000 km) DC 100 DJ 107 M - Băișoara - M. Băișorii - Muntele Mare km 0+000-30+000 (L = 30,000 km) Județul Cluj - 59,300 km Prelungirea DJ 107 R - Cluj- Napoca-Cab. Făget-Sălicea -Ciurila - DJ 1 L km 0+ + 000-21+ + 350. Suprapunere de traseu peste DJ 107 L între km 22+900 și 25+000 (L = + 2,100 km).
12. DJ... DN 1 F - Viștea- Aghireș - Mănăstireni- Călata-Mărgău-Răchițele Doda Pili-Ponor-Izbuc- Călineasa-Valea Beliș 0+000- 82+550 0+000- 32+300 114,850 DJ 108 C - DN 1 F- Aghireș-Mănăstireni- Călata-Mărgău-Răchițele km 0+000-82+550 (L = 82,550) DEF 2091 Doda Pili-Ponor km 0+000-6+300 (L = 6,300 km) DEF 2091 A Izbuc km 0+000-11+800 (L = 11,800) DEF 2108 racord Călineasa km 0+000 - 6+500 (L = 6,500 km) DEF 2107 Valea Belișului- Poiana km 0+000-7+700 (L = 7,700 km) Județul Cluj 114,850 km Prelungire DJ 108 C - DN 1 F - Viștea- Aghireș- Mănăstireni -Răchițele Doda Pili km 0+000-82+ +550
13. DJ... DN 74 - Petriș - Vața de Jos - Steia - Tomești-Dobroț-Obârșa 0+000- 33+650 33,650 DJ 707: DN 7 - Vața de Jos (L = 20,000 km) Suprapunere DN 76- 1,000 km DC 2 Steia - Dobroț L = 9,200 km DC5 Râșculița-Obârșa L = 3,450 km județul Hunedoara 33,650 km Favorizează legătura dintre DN 7 cu zona limitrofă din Județul Arad.
14. DJ... Șoimuș - Certege - Săcărâmb-Geoagiu Băi 0+000- 25+940 25,940 DJ 761 Șoimuș-Săcărâmb L = 14,940 km DF Săcărâmb-Geoagiu- Băi L = 11,000 km Județul Hunedoara 25,940 km Asigură legătura dintre localitățile de pe malul drept al Râului Mureș cu Geoagiu-Băi.
ÎN DRUMURI COMUNALE
1. DC... DN 75-Gârda Seacă 0+000- 6+000 6,000 DF 08.6.01. Gârda Seacă km 0+000 - 6+000 (L = 6,000 km) Se suprapune peste DF pe o lungime de 6,000 km și face legătura dintre centrul comunei și satul Gârda Seacă.
2. DC... Ampoița-Lunca Meteșului 0+000- 14+000 14,000 DC 68 Ampoița-Lunca Meteșului km 0+000-6+000 (L = 6,000 km) DF 75 Ampoița km 0+000-8+000 (L = 8,000 km) Se suprapune peste DC 68 și DF 75 și face legătura dintre DN 74 și satul Lunca Meteșului.
3. DC... DJ 107 I - Negrileasa-Poiana Narciselor 0+000- 5+500 5,500 DF 369 Negrileasa km 0+000-2+500 (L = 2,500 km) DC 87 Drum forestier Negrileasa-Poiana Narciselor km 0+000- 3+000 (L = 3,000 km) Se suprapune peste DF 369 și DC 87 și face legătura dintre Abrud și Poiana Narciselor.
4. DC... Întregalde - Necrilești-Sfârcea 0+000- 14+500 14,500 DF 68 Întregalde-Necrilești km 0+000-11+200 (L = 11,200 km) DF 11.3.04. Sfârcea km 0+000-3+300 (L = 3,300 km) Se suprapune peste DF 68 și DF 11.3.04 și face legătura dintre centrul comunei și satele aparținătoare.
5. DC... Ocoliș-Târsa 0+000- 4+000 4,000 DF 03.0.03 Ocoliș-Târsa km 0+000-4+000 km) (L = 4,000 km) Se suprapune peste DF și face legătura dintre centrul comunei Ocoliș și satul Târsa.
6. DC... Arieșeni-Cobleș 0+000- 2+000 2,000 DF 08.5.01 Cobleș km 0+000-2+000 (L = 2,000 km) Județul Alba-2,000 km Se suprapune peste DF și face legătura dintre Arieșeni și satul Cobleș.
7. DC... DN 76 - (Cărpinet) -Izbuc-Ponoare Mănăstirea-Izbuc 5+350- 9+050 3,700 DA 793 km 0+000-3+700 (L = 3,700 km) Județul Bihor - 3,700 km Drumul propus este o prelungire a DC 246 și asigură legătura dintre DN 76 și Mănăstirea Izbuc.
8. DC... DN 76 - Ocișor 0+000- 1+000 1,000 Stradă DN 76-Ocișorsat km 0+000-1+000 (L = 1,000 km) Județul Hunedoara - 1,000 km Asigură legătura dintre DN 76 și Ocișor.
9. DC... Hondol-Bocșa - Voia - DJ 705 0+000- 15+000 15,000 DF: Hondol-Voia - DJ 705 km 0+000-15+000 Județul Hunedoara - 15,000 km Asigură legătura între bazinul minelor de sus pe DJ 761 cu cele din comuna Balșa.
10. DC... Săcărâmb-Balșa 0+000- 11,000 11+000 DF: Săcărâmb-Balșa km 0+000-11+000 (L = 11,000 km) Județul Hunedoara - 11,000 km Asigură legătura dintre localitățile situate pe DJ 761 cu cele de pe DJ 705, respectiv cu comunele Certeju de Sus și Balșa.
11. DC... DN 76 - Țebea 0+000- 11+000 11,000 Stradă-DN 76-Țebea Județul Hunedoara - 11,000 km Asigură accesul la centrul satului Țebea și facilitează organizarea manifestărilor din Panteonul Moților.
12. DC... Bucuresci-Șesuri cătunul Tebișești 0+000- 4+200 4,200 DC 18: Bucuresci-Șesuri km 0+000-3+200 (L = 3,200 km) Stradă cătunul Tebișești (L = 1,000 km) Județul Hunedoara - 4,200 km Asigură legătura dintre cătunul Tebișești și centrul comunei Bucuresci.
13. DC... Bucuresci-Rovina- Merișori centru 0+000- 8+165 8,165 DC 15 Bucuresci- Merișori existent (L = 7,165 km) Stradă în satul Merișori km 7 = 165 - 8+165 (L = 1,000 km) Județul Hunedoara - 8,165 km Prelungirea DC 15 până în centrul comunei Merișori.
14. DC... Blăieni-Criș- Groșuri - limita județului Alba 0+000- 25+420 25,420 DC 12: DN 74 - Blăjeni -Criș-Groșuri existent km 0+000-14+120 (L = 14,120 km) DF 25: Groșuri-limita județului Alba km 4+120-15+420 (L = 11,300 km) județul Hunedoara - 25,420 km Asigură legătura dintre DN 74 Abrud-Brad cu localitățile limitrofe din județul Alba.
15. DC... Blăjeni-Blăjeni Vulcan - limita județului Alba 0+000- 13+000 13,000 DC 12 C: Blăjeni - Blăjeni Vulcan existent km 0+000-5+000 (L = 5,000 km) DF: Blăjeni Vulcan - limita județului Alba km 5+000 - 13+000 (L = 8,000 km) județul Hunedoara - 13,000 km Asigură legătura dintre comuna Blăjeni și județul Alba.
16. DC... Buceș-Stănija - limita județului Alba 0+000- 13+970 13,970 DC 14: Buceș-Stănija km 0+000-2+970 (L = 2,970 km) DF: Stănija-limita județului Alba km 0+000-11+000 (L = 11,000 km) județul Hunedoara - 13,970 km Asigură legătura dintre zona Buceș și județul Alba.
Modificări (1)

TOTAL:

▪ DRUMURI NAȚIONALE 288,66 km Județul Alba 134,600 km
Județul Arad 44,65 km
Județul Bihor 15,960 km
Județul Cluj 58,550 km
Județul Hunedoara 34,900 km
▪ DRUMURI JUDEȚENE 514,445 km Județul Alba 103,950 km
Județul Arad 106,100 km
Județul Cluj 245,805 km
Județul Hunedoara 58,590 km
▪ DRUMURI COMUNALE 151,955 km Județul Alba 45,500 km
Județul Bihor 3,700 km
Județul Hunedoara 102,755 km

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...