Tribunalul Iași

Sentința penală nr. 1/2017 - permisiunea părăsirii domiciliului [art. 221 alin. (6) C. proc. pen.]

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Ședința publică din data de 03 martie 2017

Titlu Permisiunea părăsirii domiciliului; încuviințarea participare la ore suplimentare de conducere; încuviințarea participare la susținerea unui examen pentru obținerea permisului de conducere; art. 221 alin. (6) C. proc. pen.

Pe rol judecarea cererii formulată de inculpatul A născut la …, având ca obiect permisiunea părăsirii domiciliului [art. 221 alin. (6) noul C. proc. pen.]

La apelul nominal făcut în ședința din camera de consiliu răspunde inculpatul asistat de av. H.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează cele cu privire la citare, după care,

Judecătorul de drepturi și libertăți procedează la identificarea inculpatului confruntând datele de identificare declarate de acesta oral cu cele consemnate la dosarul cauzei.

Interpelat de judecătorul de drepturi și libertăți, inculpatul arată că își asumă cererea formulată de apărătorul ales, av. H.

Nefiind cereri prealabile de formulat judecătorul de drepturi și libertăți acordă cuvântul în dezbateri.

Av. H, arată că inculpatul a reușit să reprogrameze orele de conducere și depune la dosarul cauzei două înscrisuri, în xerocopie (adeverința eliberată de SC … și fișa de evidență a efectuării orelor de conducere), din dosarul de înscriere la examinarea practică ce urmează a fi susținută în data de 7.03.2017. Arată că în dosarul de examinare se mai află două înscrisuri (fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor și formularul de cerere pentru programarea la examenul din 07.03.2017), pe care urmează să le depună la registratură, a căror duplicat nu îl are întrucât dosarul în original se afla la inculpat, acesta locuind în altă localitate. Arată că din copia caietului de prezență ce a fost depusă la dosarul cauzei, rezultă că inculpatul a început școlarizarea în data de 03.11.2016.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...