Guvernul României

Hotărârea nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei Delta Dunării

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 iunie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Programul special privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei "Delta Dunării", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Ministerele, prefectura, consiliul județean și consiliile locale vor urmări realizarea măsurilor și acțiunilor prevăzute în programul special menționat la art. 1 și cuprinderea cu prioritate a obiectivelor de investiții ce privesc Rezervația Biosferei "Delta Dunării" în programele anuale în limita surselor financiare din alocațiile bugetare și din alte surse.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice
și amenajării teritoriului,
Marin Cristea
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Octav Cozmâncă

București, 31 mai 1996.

Nr. 395.

ANEXĂ

PROGRAM SPECIAL
privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării
economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației
Biosferei "Delta Dunării"
Referințe (1)

CAPITOLUL I

A. PROGRAMUL-CADRU DE INVESTIȚII PRIVIND DEZVOLTAREA
ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ÎN JUDEȚUL TULCEA, INCLUSIV PE
TERITORIUL ȘI ÎN LOCALITĂȚILE REZERVAȚIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"

Sinteza programului-cadru de investiții

- Miliarde lei (prețuri la 1 ianuarie 1996) -
Domeniul de activitate Nr. de obiective (acțiuni) TOTAL din care:
1996 1997-2000 2001-2004 După 2004
Total program, din care: 380 8.200 169,6 1.142,8 2.506,5 4.381,1
- Zona continentală 268 6.231,6 58,7 437,8 1.956,3 3.778,8
- Rezervația Biosferei "Delta Dunării" 112 1.968,4 110,9 705,0 550,2 602,3

NOTĂ:

În termen de 60 de zile, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va detalia listele de investiții care compun programul-cadru, pe categorii de lucrări, ani, localități și investitori, și le va transmite la ministere, instituții asimilate acestora, prefectură, consiliul județean și la consiliile locale.

Pe baza listelor de investiții astfel detaliate se vor elabora și aproba documentațiile tehnico-economice, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Eșalonarea realizării obiectivelor de investiții se va face în funcție de asigurarea surselor financiare.

Programul-cadru de investiții defalcat pe domenii de activitate

- Miliarde lei (prețuri la 1 ianuarie 1996) -
Nr. crt. Domeniul de activitate Nr. de obiective (acțiuni) TOTAL din care:
1996 1997-2000 2001-2004 După 2004
0 1 2 3 4 5 6 7
A. Echiparea majoră a teritoriului, din care: 66 4.565,7 12,2 283,0 1.546,2 2.724,3
- Zona continentală 25 4.056,3 3,6 43,4 1.375,0 2.634,3
- Rezervația Biosferei "Delta Dunării" 41 509,4 8,6 239,6 171,2 90,0
A1. din total A. Infrastructura transporturilor, din care: 17 4.450,9 2,1 220,0 1.488,8 2.724,3
- Zona continentală 9 4.002,2 - 19,3 1.332,9 2.634,3
- Rezervația Biosferei "Delta Dunării" 8 448,7 2,1 200,7 155,9 90,0
A2. Infrastructura comunicațiilor, din care: 21 79,8 3,6 24,6 51,6 -
- Zona continentală 19 69,8 3,63 24,07 42,1 -
- Rezervația Biosferei "Delta Dunării" 2 10,0 - 0,5 9,5 -
A3. Infrastructura gospodăririi apelor și protecției mediului, din care: 31 50,7 6,5 38,4 5,8 -
- Rezervația Biosferei "Delta Dunării" 31 50,7 6,5 38,4 5,8 -
B. Infrastructura socială, din care: 44 78,3 5,7 34 20,4 18,2
- Zona continentală 41 75,3 5,7 31 20,4 18,2
- Rezervația Biosferei "Delta Dunării" 3 3 - 3 - -
B1. din total B. Sănătate, din care: 18 33,0 1,9 17,1 7,0 7,0
- Zona continentală 16 31,0 1,9 15,1 7,0 7,0
- Rezervația Biosferei "Delta Dunării" 2 2,0 - 2,0 - -
B2. Învățământ, din care: 23 25,5 2,0 3,9 10,9 8,7
- Zona continentală 22 24,5 2,0 2,9 10,9 8,7
- Rezervația Biosferei "Delta Dunării" 1 1,0 - 1,0 - -
B3. Muncă și protecție socială, din care: 1 10,8 - 10,8 - -
- Zona continentală 1 10,8 - 10,8 - -
- Rezervația Biosferei "Delta Dunării" - - - - - -
B4. Locuințe ministere, din care: 2 9,0 1,8 2,2 2,5 2,5
- Zona continentală 2 9,0 1,8 2,2 2,5 2,5
- Rezervația Biosferei "Delta Dunării" - - - - - -
C. Infrastructura edilitară a localităților și locuințe, din care: 201 359,7 17,4 169,8 88,3 84,2
- Zona continentală 167 304,8 15,1 140,7 74,6 74,4
- Rezervația Biosferei "Delta Dunării" 34 54,9 2,3 29,1 13,7 9,8
D. Agricultura și industria alimentară, din care: 20 3.041,4 100 551,2 838,3 1.551,9
- Zona continentală 17 1.685,4 - 147,2 486,3 1.051,9
- Rezervația Biosferei "Delta Dunării" 3 1.356 100 404 352 500
D1. Agricultură, din care: 18 2.905,4 100 515,2 788,3 1.501,9
- Zona continentală 15 1.549,4 - 111,2 436,3 1.001,9
- Rezervația Biosferei "Delta Dunării" 3 1.356 100 404 352 500
D2. Industria alimentară, din care: 2 136 - 36 50 50
- Zona continentală 2 136 - 36 50 50
- Rezervația Biosferei "Delta Dunării" - - - - - -
E. Industrie, din care: 8 52,1 29,7 22,4 - -
- Zona continentală 8 52,1 29,7 22,4 - -
F. Cercetare științifică, din care: 1 35,1 0,5 34,6 - -
- Zona continentală 1 35,1 0,5 34,6 - -
- Rezervația Biosferei "Delta Dunării" - - - - - -
G. Turism și agroturism, din care: 33 49,1 - 33,3 13,3 2,5
- Zona continentală 2 4 - 4 - -
- Rezervația Biosferei "Delta Dunării" 31 45,1 - 29,3 13,3 2,5
H. Alte investiții publice, din care: 7 18,6 4,1 14,5 - -
- Zona continentală 7 18,6 4,1 14,5 - -
- Rezervația Biosferei "Delta Dunării" - - - - - -

B. Reclasarea unor drumuri publice din județul Tulcea, astfel:

Nr. crt. Indicativul și denumirea drumului Sector km-km Lungimea km Provine de la Observații
1. DRUMURI NAȚIONALE DN 22E Garvăn-I.C. Brătianu 83+000-96+900 13,900 DJ 251 Face legătura între DN 22 și trecere bac în județul Galați
2. DN 22F Nalbant-Izvoarele- -Horia 0+000-13+900 13,900 DJ 227 Face legătura între DN 22D și DN 22
3. DN 22 PECO-Uzina de Alumină Tulcea 2,850 Drum trafic greu Asigură continuitatea DN 22 pe varianta ocolitoare a municipiului Tulcea
4. DN Gârliciu (județul Constanța) -Dăeni-Ostrov-Peceneaga- -Traian-Cerna DJ 222F 9+000-45+000 DJ 222B 49+000-57+200 44,200 DJ 222F și DJ 222B Face legătura între DN 22D și DN 22A în județul Constanța
Modificări (1)

CAPITOLUL II PROGRAMUL DE MĂSURI ȘI ACȚIUNI CARE SE VOR APLICA ÎN
CONFORMITATE CU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR APROBA PENTRU
SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE ÎN TERITORIUL
REZERVAȚIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"

1. Lege privind acordarea unor facilități pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a Rezervației Biosferei "Delta Dunării" și stimularea stabilirii populației în cadrul localităților din zonă:

1.1. Reducerea cu 50% a impozitelor și taxelor locale aplicabile persoanelor fizice cu domiciliul stabil și care lucrează în Rezervația Biosferei "Delta Dunării".

1.2. Contribuabilii din zona Rezervației Biosferei "Delta Dunării" care, potrivit legii, sunt plătitori de impozit pe profit să beneficieze de reducerea integrală a cheltuielilor cu valoarea investițiilor efectuate în zonă și destinate desfășurării activității pentru care sunt autorizați pe o perioadă de 5 ani de la începerea lucrărilor investiției, iar pentru cei din orașul Sulina, pe o perioadă de 10 ani.

1.3. Locuitorii din zona Rezervației Biosferei "Delta Dunării" să plătească tarife reduse cu 50% pentru energia electrică, încălzire și alimentare cu apă potabilă de la rețea.

Răspund: Departamentul pentru Administrație Publică Locală, Ministerul Finanțelor, Prefectura și Consiliul Județean Tulcea.
Termen: 31 august 1996.

2. Modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în vederea stabilirii atribuțiilor economice și clarificării regimului juridic al terenurilor din Rezervația Biosferei "Delta Dunării".

Răspund: Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.
Termen: 31 august 1996.

3. Solicitarea și susținerea în regim de urgență a proiectului legii pisciculturii și pescuitului.

Răspund: Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Prefectura și Consiliul Județean Tulcea.

4. Lege privind trecerea în categoria orașelor a comunelor Mahmudia și Unirea în etapa până în anul 2004.

Răspund: Departamentul pentru Administrație Publică Locală, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Prefectura și Consiliul Județean Tulcea.
Termen: 31 decembrie 1996.

5. Lege privind preluarea pentru valorificare de către Comisia Națională de Reciclare a Materialelor a navelor maritime și fluviale scoase din uz și considerate bunuri abandonate.

Răspund: Fondul Proprietății de Stat, Ministerul Finanțelor, Ministerul Industriilor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Ministerul Comerțului, Prefectura și Consiliul Județean Tulcea.
Termen: 31 august 1996.

6. Modificarea art. 6 al Hotărârii Guvernului nr. 547/1994 privind unele măsuri de protecție socială a locuitorilor din Delta Dunării și a normelor de aplicare a acesteia, în sensul derulării subvențiilor la transportul de mărfuri și călători prin bugetul Consiliului Județean Tulcea, în vederea decontării mai operative a resurselor.

Răspund: Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor, Departamentul pentru Administrație Publică Locală, Prefectura și Consiliul Județean Tulcea.
Termen: 31 august 1996.

7. Modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, așa cum a fost completată prin Hotărârea Guvernului nr. 511/1993, în sensul majorării sporului de izolare pentru personalul salariat bugetar (cadre didactice, medico-sanitare, veterinare, preoți și alții).

Răspund: Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Finanțelor, Ministerul Învățământului, Ministerul de Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Ministerul Industriilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Culturii, Departamentul pentru Administrație Publică Locală, Secretariatul de Stat pentru Culte, Prefectura și Consiliul Județean Tulcea.
Termen: 31 august 1996.

8. Hotărâre a Guvernului cuprinzând unele măsuri de punere în valoare a unor activități și produse în Zona liberă Sulina, precum și extinderea perimetrului zonei libere prin includerea fabricii de conserve.

Răspund: Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Fondul Proprietății de Stat, Ministerul Comerțului, Prefectura și Consiliul Județean Tulcea.
Termen: 30 septembrie 1996.

9. Hotărâre a Guvernului privind realizarea punctului de trecere a frontierei cu nave tip RO-RO pe relația județul Tulcea - raionul Izmail (Ucraina).

Răspund: Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor, Prefectura și Consiliul Județean Tulcea.
Termen: 30 septembrie 1996.

10. Hotărâre a Guvernului privind crearea în cadrul Regiei Autonome de Transport Local din municipiul Tulcea a unei secții pentru transportul naval de marfă și pasageri pentru asigurarea transportului zilnic cu nave de capacități adecvate, de pasageri și mărfuri, spre și dinspre localitățile din Rezervația Biosferei "Delta Dunării" prin transferarea dotărilor existente la C.N.F. "Navrom" Galați.

Răspund: Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor, Departamentul pentru Administrație Publică Locală, Fondul Proprietății de Stat, Consiliul Județean Tulcea.
Termen: 30 septembrie 1996.

11. În baza strategiilor elaborate de către Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Ministerul Industriilor, Ministerul Turismului, Prefectura și Consiliul Județean Tulcea se vor întocmi studii de dezvoltare pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru valorificarea resurselor naturale ale Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în vederea armonizării și revigorării economice a acesteia cu potențialul existent.

Termen: 31 decembrie 1996 - etapa I.
30 iunie 1997 - etapa a II-a.

12. Măsuri de corelare a activității agenților economici în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" cu principiile de dezvoltare durabilă, eficientă și de protecție a mediului, în concordanță cu prevederile Legii nr. 82/1993 și cu recomandările Uniunii Europene.

Răspund: Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Ministerul Agriculturii și Alimentației, alte ministere și agenți economici implicați în valorificarea resurselor din perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", Prefectura și Consiliul Județean Tulcea.
Termen: 31 decembrie 1996 și permanent.

13. Promovarea strategiilor de protecție și de exploatare rațională a sturionilor din Rezervația Biosferei "Delta Dunării", precum și de reactivare a pescuitului oceanic.

Răspund: Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Prefectura și Consiliul Județean Tulcea.
Termen: 31 decembrie 1996.

14. Acțiuni ferme pentru scoaterea epavei navei "Rostock" de pe canalul Sulina.

Răspund: Ministerul Transporturilor, Prefectura și Consiliul Județean Tulcea.
Termen: 31 decembrie 1996.

15. Reintroducerea cursei de pasageri Sulina-C.A. Rosetti.

Răspund: Ministerul Transporturilor, C.N.F. "Navrom" Galați, Prefectura și Consiliul Județean Tulcea.
Termen: 30 iunie 1996.

16. Elaborarea studiului de impact pentru valorificarea nisipurilor metalurgice din zona Caraorman.

Răspund: Ministerul Industriilor, Fondul Proprietății de Stat, Prefectura și Consiliul Județean Tulcea.
Termen: 30 iunie 1997.

17. Reglementarea problemei valorificării unor mărfuri existente în stoc, din anul 1993, în depozitele Administrației Zonei libere Sulina, mărfuri care se deteriorează moral și fizic.

Răspund: Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Comerțului, Prefectura și Consiliul Județean Tulcea.
Termen: 31 iulie 1996.

18. În vederea urmăririi modului de realizare a măsurilor și a acțiunilor pentru dezvoltarea economico-socială a Rezervației Biosferei "Delta Dunării" se vor asigura:

- analiza trimestrială în comisia administrativă a județului Tulcea și în Consiliul Județean Tulcea privind modul de realizare a sarcinilor din programul aprobat și informarea Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și a ministerelor implicate.

Răspund: Prefectura și Consiliul Județean Tulcea;

- prezentarea, semestrial, de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și Departamentul pentru Administrație Publică Locală, la Guvern, a modului în care se realizează măsurile și acțiunile din programul aprobat.

19. Acțiunile și măsurile prevăzute la pct. 1-18 din acest capitol se aplică numai pentru activitățile economico-sociale ce se desfășoară în unitățile administrativ-teritoriale și în localitățile din perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", prezentate mai jos:

Orașe Comune Localitățile din Rezervația Biosferei "Delta Dunării" care aparțin de unitățile administrativ-teritoriale de pe platoul continental
Sulina C.A. Rosetti Tudor Vladimirescu (Tulcea)
Ceatalchioi Băltenii de Jos (Mahmudia)
Chilia Veche Ilganii de Jos (Nufăru)
Crișan
Maliuc
Pardina
Sfântu Gheorghe

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...