Guvernul României

Hotărârea nr. 567/1996 privind utilizarea fondului de contrapartidă constituit din sumele rezultate din decontarea la intern a contravalorii produselor importate în baza Acordului de credit, tip PL 480, încheiat la 29 martie 1993 între Commodity Credit Corporation și Guvernul României

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 163 din 25 iulie 1996.

În vigoare de la 25 iulie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 3 din 16 iulie 1993 privind ratificarea Acordului de credit, în valoare de 10 milioane dolari S.U.A., dintre Commodity Credit Corporation și Guvernul României, reprezentat de Ministerul Agriculturii și Alimentației și de Ministerul Finanțelor, semnat la 29 martie 1993 la București, aprobată prin Legea nr. 74/1994,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se alocă Ministerului Agriculturii și Alimentației suma de 5.837.154.465 lei din fondul de contrapartidă constituit din sumele rezultate din decontarea la intern a contravalorii produselor importate în baza Acordului de credit, tip PL 480, semnat la 29 martie 1993 la București între Commodity Credit Corporation și Guvernul României, fond păstrat în cont distinct la trezoreria statului din cadrul Ministerului Finanțelor.

Art. 2. -

Ministerul Agriculturii și Alimentației va utiliza suma de 5.837.154.465 lei potrivit regulilor stabilite pentru fondurile bugetului de stat, cu exercitarea unui control riguros pentru respectarea destinațiilor precizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar operațiunile vor fi înregistrate în contabilitate potrivit normelor în vigoare.

Art. 3. -

Fondul de garantare a împrumuturilor pentru fermierii particulari se constituie și funcționează potrivit normelor metodologice stabilite de către Ministerul Agriculturii și Alimentației cu avizul Ministerului Finanțelor, care vor fi elaborate în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. -

Ministerul Agriculturii și Alimentației va anexa, la dările de seamă contabile asupra execuției bugetare, contul de execuție privind modul de utilizare a sumei alocate conform art. 1 din prezenta hotărâre și raportul justificativ.

Sumele rămase neutilizate vor fi restituite Ministerului Finanțelor în contul fondului din care au fost acordate.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și alimentației,
Valeriu Tabără
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 15 iulie 1996.

Nr. 567.

ANEXĂ

OBIECTIVELE
care se finanțează din fondul de contrapartidă, conform prevederilor
părții a II-a, art. V "Planuri de dezvoltare" lit. A pct. 3 și 5
din
acordul de credit ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 3/1993

- lei -
I. Dezvoltarea programului de însămânțare artificială a vacilor pentru crescătorii particulari de animale prin dotarea tehnică la Centrul Național de Reproducție și Selecție a Animalelor (C.N.R.S.A.) și la serviciile tehnice zonale (S.T.Z.). 4.821.154.465
1. Dotarea cu containere, aparatură criotehnică performantă și computerizată a Băncii de resurse genetice din zootehnie, din cadrul Centrului Național de Reproducție și Selecție a Animalelor, pentru sprijinul fermierilor particulari 600.000.000
2. Importul de material seminal congelat și embrioni pentru refacerea efectivelor de vaci și ameliorarea lor genetică la fermierii particulari 300.000.000
3. Dotarea cu aparatură computerizată performantă în vederea informatizării activității de ameliorare genetică pentru însămânțarea artificială a vacilor din sectorul privat cu material seminal congelat de calitate biologică superioară 900.000.000
4. Dotarea cu aparatură performantă necesară pentru controlul complex al calității materialului seminal și al embrionilor utilizați în biotehnologia însămânțărilor artificiale la fermierii particulari 800.000.000
5. Dotarea cu aparatură modernă pentru consultanță tehnică de specialitate și extensia progresului tehnic în biotehnologia însămânțărilor artificiale și transferului de embrioni în fermele de vaci la crescătorii particulari 1.521.154.465
6. Dotarea cu autolaboratoare moderne pentru controlul oficial al producției de lapte în sectorul privat și aplicarea biotehnologiei însămânțărilor artificiale la vaci aparținând crescătorilor particulari 400.000.000
7. Dotarea cu aparatură modernă pentru determinarea automată a proteinei, grăsimii, lactozei și celulelor somatice din lapte la vaci aparținând crescătorilor particulari 300.000.000
II. Crearea unui fond de garantare a împrumuturilor pentru fermierii particulari 1.016.000.000
1. Crearea unui fond de garantare a împrumuturilor pentru fermierii particulari 1.016.000.000
TOTAL GENERAL: 5.837.154.465
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...