Ministerul Sănătății - MS

Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman din 28.03.2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(Compania) Nume:

Adresă:

Telefon:

E-mail:

Numele persoanei de contact pe probleme de prețuri

Data:
Semnătura:

ANEXA Nr. 2 la norme

DECLARAȚIE

Subsemnata/Subsemnatul, . . . . . . . . . ., deținătoare/deținător a/al CI/BI/P . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant împuternicit al . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., în calitate de:

□ deținător al autorizației de punere pe piață;

□ reprezentant al deținătorului autorizației de punere pe piață

(Se bifează în mod corespunzător.),

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la falsul în declarații, că toate informațiile cuprinse în documentația de avizare a prețului, în special informațiile utilizate la calculul prețului medicamentului respectiv, sunt complete și corecte, precum și faptul că respectă integral modul de calcul al prețului prevăzut în Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017.

Prezenta declarație face parte din documentația de aprobare prevăzută în Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017.

Semnătura
. . . . . . . . . .
L.S.
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la norme Modificări (1)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnata/Subsemnatul, . . . . . . . . . ., deținătoare/deținător a/al CI/BI/P . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant împuternicit al . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., în calitate de:

□ deținător al autorizației de punere pe piață;

□ reprezentant al deținătorului autorizației de punere pe piață

(Se bifează în mod corespunzător.),

declar pe propria răspundere, în baza art. 8 din Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017, sub sancțiunea prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la falsul în declarații, că:

□ La momentul intrării primului medicament generic . . . . . . . . . . (Se completează cu denumirea medicamentului, denumirea comună internațională, forma farmaceutică, concentrația, producătorul.) în anul . . . . . . . . . . în România, pentru medicamentul inovativ . . . . . . . . . . (Se completează cu denumirea medicamentului, denumirea comună internațională, forma farmaceutică, concentrația, producătorul.), prețul de producător valabil și aprobat pentru medicamentul inovativ . . . . . . . . . . (Se completează cu denumirea medicamentului, denumirea comună internațională, forma farmaceutică, concentrația.) a fost de . . . . . . . . . . lei.

(Se bifează în mod corespunzător.)

Prezenta declarație face parte din documentația de avizare prevăzută în Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017.

Semnătura
. . . . . . . . . .
L.S.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...