Art 18 Autoritățile competente și cooperarea administrativă | Lege 16/2017

Acesta este un fragment din Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile competente și cooperarea administrativă -
Art. 18. -

(1) În funcție de tipurile de informații solicitate în cadrul cooperării administrative cu privire la detașarea transnațională a salariaților pot fi desemnate, în calitate de autorități competente, și alte instituții naționale. Procedura de desemnare se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Instituțiile desemnate în calitate de autorități competente potrivit alin. (1) sunt înregistrate în Sistemul IMI, conform legislației în vigoare, și asigură cooperarea administrativă prin furnizarea de informații din domeniul propriu de competență, cu respectarea prevederilor, condițiilor și termenelor de răspuns prevăzute la art. 15-17.

(3) Autoritățile competente desemnate în conformitate cu prevederile alin. (2) participă la cooperarea administrativă în calitate de operatori de date cu caracter personal, înregistrați la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în condițiile legii.

(4) Inspecția Muncii comunică autorităților competente din celelalte state membre și din Confederația Elvețiană, precum și Comisiei Europene lista autorităților competente naționale desemnate în conformitate cu alin. (1) care participă la cooperarea administrativă.

(5) Autoritățile competente naționale respectă alegerea fiecărui stat membru și opțiunea Confederației Elvețiene în ceea ce privește autoritățile competente desemnate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 16/2017:
Art 8 Domeniul de aplicare
Art 9 Domeniul de aplicare
Art 10 Domeniul de aplicare
Art 11 Domeniul de aplicare
Art 12 Domeniul de aplicare
Art 13 Domeniul de aplicare
Art 14 Autoritățile competente și cooperarea administrativă
Art 15 Autoritățile competente și cooperarea administrativă
Art 16 Autoritățile competente și cooperarea administrativă
Art 17 Autoritățile competente și cooperarea administrativă
Art 18 Autoritățile competente și cooperarea administrativă
Art 19 Autoritățile competente și cooperarea administrativă
Art 20 Autoritățile competente și cooperarea administrativă
Art 21 Autoritățile competente și cooperarea administrativă
Art 22 Autoritățile competente și cooperarea administrativă
Art 23 Cerințe administrative, măsuri de control și inspecții
Art 24 Cerințe administrative, măsuri de control și inspecții
Art 25 Cerințe administrative, măsuri de control și inspecții
Art 26 Apărarea drepturilor, răspunderea în materie de subcontractare, accesul la informații
Art 27 Apărarea drepturilor, răspunderea în materie de subcontractare, accesul la informații
Art 28 Apărarea drepturilor, răspunderea în materie de subcontractare, accesul la informații
;
se încarcă...