Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3443/2017 privind organizarea sesiunii speciale de evaluare națională - 2017, pentru elevii din clasa a VIII-a participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.071/2016 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2016-2017,

în temeiul prevederilor art. 74 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă calendarul sesiunii speciale de evaluare națională - 2017, pentru elevii din clasa a VIII-a participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale. Calendarul este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Sesiunea specială de evaluare națională - 2017 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.071/2016 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2016-2017.

Art. 3. -

Lista nominală a absolvenților clasei a VIII-a, în anul școlar 2016-2017, care fac parte din loturile naționale de pregătire pentru competițiile internaționale pe discipline școlare, avizată de directorul general al Direcției generale evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar și lista nominală a elevilor clasei a VIII-a, din anul școlar 2016-2017, care fac parte din loturile naționale de pregătire pentru competițiile sportive internaționale, avizată de directorul Federației Sportului Școlar și Universitar sunt aprobate de președintele Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale - 2017.

Art. 4. -

Sesiunea specială de evaluare națională - 2017 se desfășoară în municipiul București. Inspectoratul Școlar al Municipiului București nominalizează unitățile de învățământ - centru de examen și centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de evaluare națională - 2017.

Art. 5. -

Comisiile pentru sesiunea specială de evaluare națională - 2017 se numesc de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, conform metodologiei în vigoare.

Art. 6. -

Direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, Direcția minorități, Direcția generală economică, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, conducerea unităților de învățământ nominalizate drept centru de examen, respectiv centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de evaluare națională - 2017, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Pavel Năstase

București, 10 martie 2017.

Nr. 3.443.

ANEXĂ

CALENDARUL
sesiunii speciale de evaluare națională - 2017

12 iunie 2017 Înscrierea la sesiunea specială a evaluării naționale
13 iunie 2017 Limba și literatura română - probă scrisă
14 iunie 2017 Matematica - probă scrisă
15 iunie 2017 Limba și literatura maternă - probă scrisă
15 iunie 2017 Afișarea rezultatelor (până la ora 18,00)
15 iunie 2017 Depunerea contestațiilor (orele 18,00-20,00)
16 iunie 2017 Rezolvarea contestațiilor
16 iunie 2017 Afișarea rezultatelor finale după contestații
;
se încarcă...