Guvernul României

Hotărârea nr. 128/2017 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 142 alin. (2) și art. 149 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Miniștrii, inclusiv persoanele care ocupă funcții asimilate celei de ministru, precum și miniștrii delegați, care nu dețin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinația de locuințe în municipiul București, beneficiază, pe durata mandatului, în limita unui plafon maxim anual de 55.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosința imobilelor cu destinația de locuință de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzut în anexa nr. 11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Secretarii de stat și persoanele care ocupă funcții asimilate celei de secretar de stat, care nu dețin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinația de locuințe în municipiul București, beneficiază, pe o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcție, în limita unui plafon maxim de 9.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosința imobilelor cu destinația de locuință de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzut în anexa nr. 11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Persoanele care ocupă funcții de viceprim- ministru, ministru de stat, ministru, ministru delegat, precum și funcții asimilate celei de ministru, care nu dețin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinația de locuință în municipiul București, beneficiază, în limita unui plafon maxim anual de 55.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosința imobilelor cu destinația de locuință, aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și propuse în vederea vânzării.

(2) Persoanele prevăzute la art. 148 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor prevăzute la alin. (1), care nu dețin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinația de locuință în municipiul București, beneficiază, pe durata mandatului sau a raportului de serviciu, în limita unui plafon maxim anual de 40.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosința imobilelor cu destinația de locuință, aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și propuse în vederea vânzării.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Mihai Busuioc
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 16 martie 2017.

Nr. 128.

;
se încarcă...