Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

La Summitul NATO de la Varșovia din 8-9 iulie 2016, șefii de state și de guverne au adoptat un pachet de decizii menit să asigure acțiunea sinergică a aliaților pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare.

Luând în considerare că pentru materializarea deciziilor adoptate la nivel aliat, România a elaborat Planul integrat de acțiune pentru implementarea deciziilor Summitului de la Varșovia, care prevede participarea la prezența înaintată consolidată a NATO, în partea de nord a flancului estic al Alianței, cu o subunitate de nivel companie, în cadrul grupului de luptă sub conducerea Statelor Unite ale Americii, ce va fi constituit pe teritoriul Poloniei,

având în vedere că în perioada iulie-octombrie 2016 autoritățile militare NATO au elaborat și avizat documentele pentru implementarea la nivel militar a deciziilor adoptate la summit,

întrucât, pe timpul reuniunii Consiliului Nord-Atlantic, la nivel de miniștri ai apărării, din perioada 26-27 octombrie 2016, au fost aprobate documentele pentru consolidarea prezenței NATO pe flancul estic și reconfirmate angajamentele naționale anterioare,

ținând cont de decizia națională de a participa cu forțe și mijloace la prezența înaintată consolidată pe flancul de nord-est al Alianței, în cadrul grupului de luptă din Polonia condus de SUA, și de rezultatele negocierilor bilaterale cu partenerul american, finalizate în luna noiembrie 2016,

pentru completarea cadrului normativ cu prevederi esențiale vizând întrebuințarea forțelor și capabilităților existente la nivelul Armatei României, în afara teritoriului statului român, precum și limitele aranjamentelor de comandă-control care se pot stabili între structurile militare române și cele ale statelor aliate sau partenere,

având în vedere că misiunile pe care le va executa subunitatea românească în Polonia nu sunt prevăzute de legislația actuală,

luând în considerare calendarul activităților aprobat de Consiliul Nord-Atlantic, care prevede realizarea capabilității inițiale a grupurilor de luptă pe flancul nord-estic al Alianței până la 1 aprilie 2017 și cerința ca subunitatea românească să execute deplasarea în Germania începând cu data de 20 martie 2017 pentru a fi integrată în cadrul grupului de luptă condus de SUA, cu tot personalul, echipamentele și materialele planificate,

dat fiind faptul că nerespectarea de către România a acestor termene determină imposibilitatea realizării stării acționale a grupului de luptă condus de SUA, necesară îndeplinirii misiunilor stabilite,

întrucât fără această modificare de urgență România nu își va putea respecta angajamentele asumate, ceea ce ar putea conduce la apariția unor disensiuni în cadrul NATO privind coeziunea și efortul comun de întărire a prezenței înaintate pe flancul estic, cu posibil impact asupra activităților NATO ce se vor desfășura pe teritoriul național,

având în vedere că aspectele de mai sus vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. -

La articolul 2 alineatul (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 17 iunie 2011, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"

a1) de implementare a măsurilor de asigurare a aliaților, prezență înaintată și descurajare, precum și a altor acțiuni stabilite prin decizii ale Consiliului Nord-Atlantic pentru asigurarea securității în spațiul Atlanticului de Nord, în conformitate cu prevederile Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington, la 4 aprilie 1949;".

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Gabriel-Beniamin Leș
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu

București, 16 martie 2017.

Nr. 21.

;
se încarcă...