Prim-ministru

Decizia nr. 273/2017 privind numirea domnului Marian Burcea în funcția de membru al consiliului de administrație și de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu rang de secretar de stat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere propunerea formulată de ministrul sănătății,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 286 alin. (1) lit. a) și art. 287 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (3) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Burcea se numește în funcția de membru al consiliului de administrație și de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu rang de secretar de stat, pentru un mandat de 4 ani.

Art. 2. -

La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 140/2016 privind exercitarea atribuțiilor președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 22 aprilie 2016, își încetează aplicabilitatea.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Mihai Busuioc

București, 17 martie 2017.

Nr. 273.

;
se încarcă...