Guvernul României

Hotărârea nr. 129/2017 pentru completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și a Deciziei Comisiei Europene C(2016) 7.522 final din 16 noiembrie 2016 Schemă de ajutor pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

La articolul 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 3 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Producătorii de energie electrică și termică în cogenerare beneficiază de schema de sprijin pe o perioadă de maximum 11 ani consecutivi, fără a depăși anul 2023."

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul energiei,
Toma-Florin Petcu
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
regionale, administrației publice
și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Ministrul economiei,
Mihai Tudose
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu
p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Bogdan Mănoiu,
secretar de stat

București, 16 martie 2017.

Nr. 129.

;
se încarcă...