Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri în baza Ordinului nr. 263/2007 al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local - Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, județul Alba, localitatea Aiud, anunță delegarea serviciului public local de transport persoane prin curse regulate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Municipiului Aiud

În vigoare de la 17 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA NEGOCIERE DIRECTĂ

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante și ale biroului de la care se pot obține, după caz, informații suplimentare: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, județul Alba, localitatea Aiud, cod 515200, str. Cuza Vodă nr. 1, telefon 0258/861.310, fax 0258/861.280, e-mail: office@aiud.ro, tehnic@aiud.ro.

2. Hotărârea privind stabilirea modalității de gestiune:

- H.C.L. Aiud nr. 37 din 24 februarie 2016 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului de transport public local de persoane pe raza administrativ-teritorială a municipiului Aiud și stabilirea modalității de delegare;

- Ordin nr. 263 din 6 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.

3. Aria teritorială, trasee, grup de trasee: Aria teritorială a Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Aiud.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...