Curtea de Apel Pitești

Decizia nr. 207/R-cont/2017 - amendă pentru neexecutarea hotărârii judecătorești (art. 24 din Legea nr. 554/2004)

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Ședința publică din data de 20 februarie 2017

S-a luat în examinare pentru pronunțare, recursul formulat de reclamanta Asociația A. - reprezentat prin președinte M.G.T. cu sediul în ..., jud. Argeș, împotriva sentinței nr. 846 din 07.10.2016 pronunțată de Tribunalul Argeș, secția civilă, complet specializat contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. x, intimați fiind pârâții Primăria Comunei A. - M.C., cu sediul în ..., jud. Argeș, U.A.T. ... - reprezentată prin Primar M.C., cu sediul în ..., jud. Argeș, și Primăria Comunei A., cu sediul în ..., jud. Argeș.

La apelul nominal, făcut în ședință publică, au lipsit părțile.

Procedura, legal îndeplinită.

Recursul este legal timbrat, prin anularea chitanței nr. x/18.11.2016, în sumă de 100,00 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Curtea constată că dezbaterile în fond asupra cauzei, au avut loc în ședința publică din data de 06.02.2017, când cererile părților au fost consemnate în încheierea de ședință din acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta decizie.

S-a dispus amânarea pronunțării la această dată, când, în urma deliberării s-a pronunțat următoarea decizie.

C U R T E A

I. Circumstanțele cauzei

1. Obiectul acțiunii deduse judecății

Prin acțiunea înregistrată la data de 05.07.2016 reclamanta Asociația A. - reprezentată prin președinte M.G.T. a chemat în judecată pe pârâții Primăria Comunei A. M.C., U.A.T.... - reprezentată prin primar M.C., Primăria Comunei A., solicitând să se aplice Primarului... o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, începând cu data introducerii acțiunii și până la executarea sentinței civile nr. 1073/2015 pronunțată de Tribunalul Argeș.

Reclamanta a mai solicitat și obligarea pârâtului la plata unei penalități de 1000 lei/zi de întârziere până la punerea în executare a sentinței menționate, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acțiunii, reclamanta arată că prin sentința civilă nr. 1073/2015 pronunțată de Tribunalul Argeș, rămasă definitivă, a fost admisă acțiunea formulat de reclamanta Asociația A. - reprezentată prin președinte M.G.T., în contradictoriu cu pârâta Primăria Comunei A. A fost anulată licitația organizată de pârâtă la data de 25.05.2015, privind atribuirea suprafeței de 285,5 ha pășune și a fost obligată pârâta să reia procedura de licitație, cu respectarea dispozițiilor art. 431 din O.U.G. nr. 34/2006, art. 9 alin. (73) din Legea nr. 86/2014 și art. 56 din O.U.G. nr. 34/2006.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...