Consiliul Uniunii Europene

Decizia de punere în aplicare nr. 416/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan
Număr celex: 32017D0416

În vigoare de la 09 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2011/486/PESC a Consiliului din 1 august 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan, în special articolul 5,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1) La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/486/PESC.

(2) La 12 ianuarie 2017, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul punctului 30 din Rezoluția 1988 (2011) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, a actualizat informațiile referitoare la persoanele și entitățile cărora li se aplică măsuri restrictive.

(3) La 16 februarie 2017, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a eliminat o persoană de pe lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților cărora li se aplică măsuri restrictive.

(4) Prin urmare, anexa la Decizia 2011/486/PESC ar trebui să fie înlocuită în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2011/486/PESC se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 7 martie 2017.

Pentru Consiliu
Președintele
L. GRECH

ANEXĂ

A. Persoane asociate talibanilor

1. Abdul Baqi Basir Awal Shah (alias Abdul Baqi).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...