Președintele României

Decretul nr. 297/2017 privind conferirea Ordinului Național Steaua României

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului Național Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,

cu prilejul aniversării unui secol de viață, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția remarcabilă la consolidarea unei vieți politice democratice în România, pentru dăruirea de care a dat dovadă de-a lungul întregii sale cariere politice, precum și pentru exemplul de conduită civică,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. -

Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de Ofițer domnului Mircea Ionescu-Quintus.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

București, 16 martie 2017.

Nr. 297.

;
se încarcă...