Curtea de Apel Craiova

Decizia nr. 19/2017 - drepturi bănești

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Ședința publică din data de 09 ianuarie 2017

Pe rol, judecarea apelului declarat de reclamantul Sindicatul din Administrația Publică Olt „C...”, cu sediul procesual ales în Caracal, ..., pentru membrii de sindicat: M.T., L.M., C.D., G.I., P.P., O.L.I., D.A., împotriva sentinței civile nr. 516 din 26.09.2016, pronunțată de Tribunalul Olt, secția I civilă, complet specializat în conflicte de muncă și asigurări sociale, în Dosarul nr. x, în contradictoriu cu intimata pârâtă Primăria Comunei Vișina Nouă, cu sediul în comuna Vișina Nouă, ..., județul Olt, având ca obiect drepturi bănești.

La apelul nominal, făcut în ședința publică, au lipsit părțile.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care a învederat instanței următoarele:

- apelul a fost declarat și motivat în termen;

- apelantul reclamant a depus prin serviciul registratură cerere prin care a solicitat amânarea cauzei pentru lipsă de apărare;

- s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, după care.

Curtea a respins cererea de amânare formulată de apelantul reclamant, întrucât nu sunt îndeplinite cerințele art. 222 alin. (1) C. proc. civ., care prevăd că amânarea judecății cauzei pentru lipsa de apărare poate fi dispusă la cererea părți interesate, numai în mod excepțional, pentru motive temeinice și care nu sunt imputabile părții.

Constatând că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, instanța a reținut cauza spre soluționare.

C U R T E A

Asupra apelului civil de față;

Prin sentința civilă nr. 516 de la 26.09.2016, Tribunalul Olt a admis excepția lipsei capacității de folosință a pârâtei Primăria Comunei Vișina Nouă, invocată din oficiu.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...