Consiliul Național al Audiovizualului - CNA

Decizia nr. 128/2017 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condițiile de eliberare și modificare a avizului de retransmisie

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Național al Audiovizualului, de garant al interesului public și de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe media audiovizuale,

în temeiul art. 17 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Național al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. I. -

Articolul 4 din Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condițiile de eliberare și modificare a avizului de retransmisie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 16 februarie 2012, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

"

Art. 4. -

(1) Avizul de retransmisie cuprinde:

a) numărul și data eliberării avizului;

b) datele de identificare a titularului avizului de retransmisie;

c) denumirea și tipul rețelei de comunicații electronice;

d) amplasamentul stației centrale;

e) localitățile în care se distribuie serviciile de programe;

f) numărul de servicii de programe retransmise în rețea;

g) numărul certificatului tip eliberat de ANCOM;

h) structura ofertei de servicii, cu identificarea individuală a acestora.

(2) Alocarea în frecvență a serviciilor de programe se face cu respectarea următoarelor cerințe:

a) serviciile de programe de televiziune se grupează în funcție de categoria lor tematică;

b) serviciile de programe de radio se alocă în frecvență după serviciile de programe de televiziune."

Art. II. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului Național al Audiovizualului,
Laura Georgescu

București, 14 martie 2017.

Nr. 128.

;
se încarcă...