Tribunalul Dâmbovița

Sentința civilă nr. 184/2017 - refuz soluționare cerere

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Ședința publică din data de 02 februarie 2017

Pe rol se află soluționarea cererii formulată de reclamanta SC A.G.T. SRL cu sediul în com. Cobia, ..., jud. Dâmbovița, reprezentată de R.A.M. în calitate de administrator, în contradictoriu cu pârâții Statul Român prin reprezentant Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în București, ..., sector 5, D.G.R.F.P. Ploiești cu sediul in Ploiești, ..., jud. Prahova; Serviciul Fiscal Orășenesc Găești cu sediul in Găești, ..., jud. Dâmbovița, și Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în București, ..., în cauza având ca obiect refuz soluționare cerere - restituire taxă timbru de mediu.

Cererea este timbrată cu suma de 300 lei achitată cu chitanța depusă la dosar.

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns apărătorul reclamantei, avocat A.D., care depune la dosar împuternicire avocațială pentru avocat L.D., cu mențiunea că o substituie pe aceasta, și au lipsit reprezentanții pârâților.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care precizează obiectul cauzei, stadiul procesual, modul de îndeplinire a procedurii de citare, faptul că cerere este la primul termen de judecată, timbrată, motivată, precum și rezultatul verificărilor efectuate în temeiul art. 107 R.O.I., după care:

Apărătorul reclamantului arată că instanța este competentă să soluționeze cauza.

Tribunalul, având în vedere dispozițiile art. 131 alin. (1) C. proc. civ., constată că este competent general, material și teritorial să judece pricina potrivit art. 10 din Legea nr. 554/2004 raportat la art. 95 pct. 1 C. proc. civ.

Tribunalul, în temeiul art. 238 C. proc. civ., apreciază că pricina dedusă judecății poate fi soluționată la prezentul termen de judecată.

Tribunalul supune dezbaterii excepția neîndeplinirii parcurgerii procedurii administrative prealabile, invocate de pârâta D.G.R.F.P. Ploiești, prin A.J.F.P. Dâmbovița.

Apărătorul reclamantului solicită respingerea acestei excepții ca nefondate, având în vedere că obiectul cererii de chemare în judecată este restituirea sumei de bani încasată cu titlul de taxă timbru de mediu.

Tribunalul va respinge excepția neîndeplinirii procedurii administrative prealabile ca nefondata, constatând că, în speță, nu se cerere anularea deciziei de calcul al taxei pe poluare, ci doar restituirea sumei achitată cu acest titlu. Mai mult, așa cum rezultă din Decizia RIL nr. 24/2011 pronunțată de ICCJ, cu privire la cererea de restituire a taxei pe poluare nu există obligativitatea parcurgerii procedurii prealabile.

Apărătorul reclamantului solicită încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar.

Tribunalul, apreciind că probele solicitate sunt admisibile potrivit legii și de natură să ducă la soluționarea procesului, în temeiul art. 258 C. proc. civ. încuviințează ambelor părți proba cu înscrisurile depuse la dosar, ca fiind pertinente, concludente și utile soluționării cauzei.

Apărătorul reclamantului învederează instanței că nu mai are alte cereri de formulat sau probe de administrat.

Tribunalul constată cercetarea procesului terminată.

Tribunalul, potrivit art. 392 C. proc. civ., nemaifiind cereri de formulat sau incidente de soluționat declară deschise dezbaterile asupra fondului cauzei și acordă părților cuvântul.

Apărătorul reclamantului, având cuvântul, solicită admiterea acțiunii astfel cum a fost formulată și obligarea părților la restituirea sumei de bani încasată cu titlul de taxă timbru de mediu, cu dobânda legală de la data achitării și până la data restituirii efective, precum și al plata cheltuielilor de judecată. Depune la dosar chitanța nr. 101/01.02.2017 în valoare de 800 lei reprezentând onorariu avocat și concluzii scrise.

Tribunalul, considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, în temeiul disp. art. 394 C. proc. civ. închide dezbaterile și rămâne în pronunțare asupra fondului

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...