Tribunalul Dâmbovița

Sentința civilă nr. 393/2017 - refuz soluționare cerere

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Ședința publică din data de 27 februarie 2017

Pe rol fiind soluționarea cererii formulată de reclamanta ..., cu sediul în comuna Mogoșani, ..., județul Dâmbovița, în contradictoriu cu pârâții Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în București, ..., sector 5, D.G.R.F.P. Ploiești, cu sediul în Ploiești, ..., județul Prahova, A.J.F.P. Dâmbovița, cu sediul în Târgoviște, județul Dâmbovița, Serviciul Fiscal Orășenesc Găești, cu sediul în Găești, ..., județul Dâmbovița și Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în București, ..., sector 6, prin care se solicită obligarea pârâților la restituirea taxei în cuantum de 7348 lei, achitată cu titlu de timbru de mediu pentru autovehicule, cu dobânda legală de la data achitării taxei nedatorate până la restituirea efectivă a acesteia.

Cerere timbrată cu taxă judiciară de timbru în sumă de 300 lei, achitată conform chitanței nr. ...

La apelul nominal făcut în ședință publică a răspuns reclamanta prin av. G.A., în baza delegației de substituire pe care o depune la dosar, lipsă fiind pârâții.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței că prezenta cauză se află la primul termen de judecată, procedura de citare fiind legal îndeplinită; după care:

În temeiul art. 131 C. proc. civ., instanța verifică competența de soluționare a prezentei cauze și având în vedere dispozițiile art. 10 alin. (1) și (3) din Legea nr. 554/2004, coroborate cu art. 95 pct. 4 C. proc. civ., reține competența de soluționare în favoarea Tribunalului Dâmbovița.

În temeiul art. 248 C. proc. civ., tribunalul pune în discuție excepția tardivității cererii de chemare în judecată, excepția tardivității parcurgerii procedurii prealabile și excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată, invocate de pârâtă prin întâmpinare.

Apărătorul reclamantei, avocat G.A., pune concluzii de respingere a excepțiilor, având în vedere că prin prezenta acțiune nu se solicită anularea unui act administrativ fiscal, ci se solicită restituirea sumei încasată cu titlu de timbru de mediu.

Tribunalul, deliberând asupra excepțiilor invocate de pârâtă, constată că excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată nu este o veritabilă excepție ci o apărare ce vizează fondul cauzei.

În ce privește excepția tardivității cererii de chemare în judecată, tribunalul constată că reclamantul nu solicită anularea vreunui act administrativ fiscal, ci doar restituirea taxei achitate cu titlu de timbru de mediu, pentru care termenul de introducere a acțiunii este de 5 ani, motiv pentru care respinge această excepție ca neîntemeiată.

Tribunalul respinge ca neîntemeiată și excepția tardivității parcurgerii procedurii prealabile, raportat la obiectul cererii de chemare în judecată - restituirea taxei reprezentând timbrul de mediu și având în vedere dispozițiile obligatorii ale Deciziei RIL nr. 24/2011 pronunțată de ICCJ, conform cărora, în cazul cererilor de restituire a taxei nu este necesară parcurgerea procedurii prealabile.

Tribunalul, în conformitate cu dispozițiile art. 237 C. proc. civ., constatând că dosarul se află în etapa de cercetare a procesului, pune în discuție probele, în vederea estimării duratei de soluționare a cauzei, conform art. 238 C. proc. civ.

Apărătorul reclamantei, avocat G.A., solicită încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar.

Tribunalul încuviințează pentru reclamant proba cu înscrisurile depuse la dosar, apreciind că acestea sunt admisibile potrivit legii și utile soluționării cauzei, în raport de disp. art. 255 C. proc. civ.

În temeiul art. 238 C. proc. civ., în raport de actele dosarului și probele încuviințate, instanța estimează că prezenta cauză va fi soluționată la acest termen de judecată.

În baza art. 244 alin. (1) C. proc. civ., tribunalul se socotește lămurit, declară cercetarea procesului încheiată și fixează termen pentru dezbaterea fondului în ședință publică în aceeași zi.

Apărătorul reclamantei, avocat G.A., având cuvântul, solicită admiterea acțiunii, astfel cum a fost formulată, restituirea timbrului de mediu în sumă de 7348 lei, cu dobânda fiscală de la data achitării taxei nedatorate până la restituirea efectivă a acesteia și plata cheltuielilor de judecată. Depune concluzii scrise și chitanța de plată a onorariului avocatului în cuantum de 600 lei.

Tribunalul, în temeiul dispozițiilor art. 394 C. proc. civ., considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, închide dezbaterile și rămâne în deliberare asupra cauzei de față.

TRIBUNALUL

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...